Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

POROTHERM 44 EKO+ pro nízkoenergetické domy

Cihla POROTHERM 44 EKO+, která je určena pro výstavbu nízkoenergetických domů, poskytuje ve srovnání s běžným zdivem až o 40 % vyšší hodnotu tepelného odporu. Vynikajících tepelněizolačních vlastností zdiva bylo dosaženo jak pomocí dokonalé receptury, tak vylepšením tvaru spojení pero + drážka. Jeho součástí je nově i speciální hluboký vroubek, který vytvoří po spojení cihel vzduchovou dutinu, jež dále zvyšuje schopnost zdiva zabraňovat únikům tepla.

POROTHERM 44 EKO+ je určena pro omítané jednovrstvé obvodové nosné zdivo tloušťky 440 mm. Cihla byla vytvořena využitím receptury tepelně superizolační cihly POROTHERM Si a navazuje na to nejlepší ze sortimentu cihel POROTHERM. Přináší vynikající řešení pro výstavbu nízkoenergetických domů. Spolu s tím však zůstala zachována její schopnost propouštět vodní páry, a tak napomáhat vzniku příjemného mikroklimatu uvnitř domu.

Nová vnitřní konstrukce cihly

POROTHERM 44 EKO+ v sobě harmonicky spojuje kvality přírodního ekologického materiálu s výbornými stavebně-fyzikálními vlastnostmi pálené keramiky. Díky inovátorskému přístupu k vnitřní konstrukci cihly, při němž byly tradiční kosočtverce nahrazeny obdélníkovými „dutinami”, se zvýšily tepelněizolační i statické parametry zdiva. Oproti klasickým cihlám s 92 dutinami ve tvaru kosočtverců se zde úniku tepla staví do cesty hned 140 obdélníků. Tento nový tvar snižuje spotřebu malty, neboť omezuje možnost jejího zatékání do dutin. „Obdélníky” také usnadňují dělení cihel, čímž se redukují ztráty při zdění.

Unikátní novinku ve funkčnosti cihly představuje speciální hluboký vroubek včleněný do pera i drážky

Pera a drážky zcela jinak

Největší tepelný tok se u cihelných vnějších stěn odehrává ve styčných spárách (svislých spárách mezi cihlami). Unikátní novinku ve funkčnosti cihly představuje speciální hluboký vroubek včleněný do pera i drážky. Po položení cihel vedle sebe na sraz vzniknou nové příčné vzduchové dutiny, které jsou podstatně méně vodivé než samotná keramika. Dříve rovné vnější žebro s pery a drážkami je tak několikrát přerušeno. Dalším významným efektem přinášejícím úspory tepla je prodloužení tohoto žebra o 54 %. Tepelné ztráty jsou tak ve styčných spárách sníženy téměř o 60 %.

I díky této inovaci disponuje cihla POROTHERM 44 EKO+ o rozměrech 248 × 440 × 238 mm výjimečnými hodnotami1) tepelného odporu R = 4,42 m2·K/W, přičemž součinitel prostupu tepla (U) je pouze 0,22 W/(m2·K). Dosažená výše U přitom s rezervou splňuje doporučenou hodnotu normovou, která je stanovena na U ≤ 0,25 W/(m2·K).

POROTHERM 44 EKO+ tak má lepší hodnoty než dlouhodobě oblíbené tepelně superizolační cihly POROTHERM 44 Si. Příjemným překvapením je skutečnost, že na trhu lze pořídit obě „supercihly” za prakticky stejnou cenu.

Nové řešení per a drážek POROTHERM 44 EKO+

Nízká hmotnost ulehčí zdění

Dalším bonusem je nízká hmotnost cihel. POROTHERM 44 EKO+ je se svými 16,6 kilogramu o 3,5 kg lehčí oproti POROTHERM P+D stejné šířky. To usnadňuje manipulaci s cihlami a v důsledku zrychluje zdění a snižuje náklady. V případě běžného rodinného domu s plochou obvodových stěn asi 150 m2, na kterou je třeba vyzdít zhruba 2 400 kusů cihel POROTHERM, projde zedníkům rukama o 8 400 kilogramů méně než v případě jiných typů cihel. To je dobrá zpráva zejména pro ty, kteří staví svépomocí.

Cihelný blok POROTHERM 44 EKO+ - tradiční kosočtverce jsou nahrazeny obdélníkovými „dutinami”

Zelená úsporám pro POROTHERM 44 EKO+

O vysoké kvalitě cihel z pohledu technických parametrů i ekologické šetrnosti svědčí jejich zařazení do programu Zelená úsporám. POROTHERM 44 EKO+ byl přijat do databáze výrobků, při jejichž použití mohou lidé žádat o dotaci z programu Zelená úsporám. Tato databáze je přitom pro stavebníky klíčová. S výjimkou staveb pasivních domů lze totiž žádost o příspěvek uplatnit pouze na výrobky z tohoto seznamu.

Cihly lze využít v rámci dvou oblastí. V kategorii A – Úspora energie na vytápění a v kategorii B – Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu. V případě kategorie A by se jednalo o opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění prostřednictvím dílčího zateplení rodinných domů, při němž musí využitím výrobků dojít k alespoň dvacetiprocentní úspoře energie na vytápění. Spolu s tím je nutné, aby jejich hodnota součinitele prostupu tepla dosahovala alespoň normového doporučení U = 0,25 W/(m2·K).

Cihly POROTHERM 44 EKO+ přitom mají takové tepelně-technické parametry, že umožňují podmínky programu splnit, aniž by bylo nutné zdivo nějak dále zateplovat! Příspěvek z programu, o který mohou zájemci požádat, činí v tomto případě 650 Kč za metr čtvereční podlahové plochy domu.

Cihly POROTHERM 44 EKO+ jsou k dispozici v následujících formátech: cihly celé, poloviční, koncové a rohové. Základní cena cihel v m2 zdiva je 978 Kč bez DPH.

Více informací naleznete na stránkách www.porotherm.cz.

Autor:
Foto: Archiv firmy