Obvodové zdivo dostavby ve Vážanech nad Litavou je vyzděno z tvárnic Ytong tloušťky 300 milimetrů, stěny jsou z vnější strany zatepleny deskami Multipor 200 milimetrů.

Příklad zdařilé rekonstrukce domu ve Vážanech s materiály Ytong a Multipor

Rekonstrukce hrají v bytové i nebytové výstavbě stále významnější roli. Rekonstruují se domy, stávající kanceláře a průmyslové budovy získávají nový účel, zastaralé komerční budovy se modernizují. Společnost Xella na tento trend reaguje a v nabídce má stavební materiály pro všechny velké i malé rekonstrukční projekty.

Pórobetonové stavební prvky Ytong a vápenopískové tvárnice Silka jsou spolu s prodyšnými izolačními deskami Multipor vhodné pro projektové i individuální renovace, je tedy možné s nimi zvýšit komfort bydlení a udržitelnost i ve stávajících budovách. Již existující budovy lze pomocí pórobetonových prvků stavebního systému Ytong, které jsou lehké, přesné a snadno opracovatelné, snadno rozšířit nebo dispozičně přeskupit. I díky těmto vlastnostem jsou to ideální stavební materiály pro rekonstrukce.

Dostavba, provedená za použití pórobetonových stavebních prvků a vápenopískových tvárnic, byla umístěna v dosavadní proluce.

Vápenopískové tvárnice Silka dokážou výrazně zlepšit akustiku, izolační desky Multipor zajistí vysoký tepelný komfort a zdravé klima v domě. S materiály Ytong, Silka a Multipor tak může investor flexibilně a snadno renovovat, snižovat energetickou náročnost, zlepšovat komfort bydlení v oblasti akustiky a vnitřního klimatu a zvyšovat požární bezpečnost objektu.

Vysoký standard originálního pórobetonu

Názorným příkladem je využití stavebních materiálů společnosti Xella na dostavbu proluky u rodinného domu v obci Vážany nad Litavou na Vyškovsku. Tu navrhl architekt a současně majitel domu s cílem vytvořit nový ateliér pro svou manželku, která je rovněž architektkou, a dceru malířku. Stavební systém zvolil pro jeho typické vlastnosti – originální pórobeton Ytong je mezi stavebními materiály klasikou; nabízí vysoký standard tepelné izolace, mimořádnou stabilitu a odolnost, snadnou manipulaci i zpracování, je nehořlavý, zajišťuje příjemné vnitřní klima a trvalou hodnotu stavby.

V rámci dostavby byl vedle tvárnic využit mimo jiné i strop Ytong Ekonom. Jde o variabilní montovanou konstrukci zhotovovanou přímo na stavbě z železobetonových nosníků, pórobetonových vložek, vyztužení a monolitické zálivky.

Novostavbu či rekonstrukci nedělá majitel objektu podle svých slov na dvacet nebo na padesát let, ale aby vydržela sto či dvě stě let. Zároveň ocenil i komplexnost stavebního systému Ytong – do dostavby začlenil vedle tvárnic také strop Ytong Ekonom a masivní střechu Ytong Komfort. Na zateplení použil již jmenované ekologické tepelněizolační desky Multipor. Obvodové zdivo dostavby je vyzděno z tvárnic Ytong tloušťky 300 milimetrů, stěny jsou z vnější strany zatepleny deskami Multipor 200 milimetrů. Strop Ytong Ekonom má tloušťku 250 milimetrů. Deskami Multipor je zateplena i masivní střecha Ytong Komfort (200 milimetrů).

Vápenopískové tvárnice Silka dokážou výrazně zlepšit akustiku, izolační desky Multipor v domě zajištují vysoký tepelný komfort a zdravé klima.

Vyjádření majitele, který je i autorem projektu

Multipor jako tepelněizolační materiál je v podstatě stejný jako zdicí materiál, ale desetkrát lehčí, desetkrát více napěněný. Jinak je to zase čistě přírodní písek, vápno, cement, který se za těch sto let, až stavba doslouží, dá snadno recyklovat. Výhodou, a to podle mě tou největší, je, že jsme použili na celou dostavbu včetně zateplení jeden materiál. Navíc takový, který se chová po všech stránkách stejně, především tepelnětechnicky,” říká majitel domu a dodává: „Z pohledu projektanta je projektování masivního stropu a střechy Ytong asi podobně složité jako projektovat jakoukoli jinou, ale u Ytongu jsme nemuseli dělat statický výpočet, protože ten dodává firma Xella zdarma v rámci dodávky své střechy a stropu. Z tohoto pohledu to tedy bylo projekčně trošku jednodušší. V systému Ytongu se dá stavět svépomocí velice dobře, ale každopádně je potřeba mít kvalitní projekt a využívat technickou podporu výrobce a dodavatele systému.

Autor: Ing. Peter Šovčík
Foto: archiv Xella CZ