Stěny v interiéru sklepa mohou mít různou povrchovou úpravu, například cihelný obklad.

Budování zahradních sklepů zjednodušují obloukové překlady

Samonosný klenební oblouk je konstrukcí, která je k zastropení staveb využívána již odedávna. V případě sklepů je využívána pro svou schopnost vytvořit v interiéru mikroklima o stálé relativní vlhkosti a konstantní teplotě, díky čemuž lze v objektu skladovat potraviny.

V minulosti byl podsklepen téměř každý rodinný dům. Důvod je zřejmý – tyto prostory sloužily (a stále slouží) k uskladnění zeleniny a ovoce, jejichž trvanlivost by v jiných podmínkách byla daleko kratší. V posledních třiceti letech se však význam privátního sklepení oslabil, a to v souvislosti s rostoucí dostupností rozmanitých čerstvých, mnohdy i exotických potravin. Stavebníci se sklepů za účelem maximalizace úspor raději vzdávali a investovali do výstavby jednoduchých objektů typu nepodsklepený bungalov.

Železobetonové obloukové nosníky jsou vyráběny v nejrůznějších rozměrech v rozpětí od 60 centimetrů do 4,5 metru.

V současnosti však lidé začínají znovu upřednostňovat lokální suroviny a čím dál více vyznávat zdravý životní styl, jehož součástí je často také vlastní rostlinná produkce. Brambory, kořenová zelenina, jablka a další ovoce, kompoty, kvašená zelenina, či dokonce nápoje jako mošty a sirupy – to vše je zapotřebí uskladnit v adekvátní spižírně a soukromý sklep je k tomuto účelu ideální.

Výhody vlastního sklepa ocení také milovníci vína. Lze přitom vybudovat jak sklep mokrý, tak suchý, či dokonce oboje v jednom, takže tam víno či potraviny mohou být nejen uskladněny, ale rovněž konzumovány – třeba v dobré společnosti přátel a rodiny. Sklep je samozřejmě možné využít také jako sklad nářadí nebo zahradního nábytku. Za určitých podmínek do něj lze umístit i saunu.

Vizualizace stropní konstrukce ATBET.

Adekvátní vlhkostní podmínky

Výstavbu zahradního sklepa si lze usnadnit i objednávkou prefabrikovaných železobetonových obloukových překladů, díky kterým se realizace projektu stane jednoduchou a rychlou záležitostí, jíž se lze zhostit i svépomocí.

Pro uskladnění ovoce či zeleniny je zapotřebí mít ve sklepě přirozenou vlhkost, čehož můžeme dosáhnout podlahou bez izolace. Pokud naopak chceme sklep určený k posezení, je vhodné podlahu odizolovat. V rámci jednoho sklepa lze obě tyto varianty kombinovat a vlhký prostor od toho suchého oddělit příčkou. V každé části bychom přitom měli mít zvlášť přívod čerstvého vzduchu a odvětrání. Zejména při skladování brambor je třeba myslet na to, že jsou aromatické, a je tedy nutné umístit je odděleně.

Zahradní sklep může být i zajímavý architektonický prvek a také potěší jeho uživatele.

Způsob budování

Při plánování výstavby sklepa se nabízí více možností. Sklep lze zapustit do země úplně, nebo v případě méně příznivých geologických podmínek, třeba vysoké spodní vody, ho můžeme zahloubit jen zčásti a následně zasypat hlínou. Další možností je postavit sklep zapuštěný ve svahu. V každém případě je vhodné, aby bylo nad klenbou alespoň 90 centimetrů zeminy, a to z důvodu zajištění správné vnitřní teploty.

Mezi obloukové překlady lze umístit jak keramické, tak betonové vložky, jejichž výška je volitelná a odvíjí se od zatížení budoucí klenby.

Svoboda volby

Klenba je konstrukční prvek známý od nepaměti. Její výhodou je nejen dobrá nosnost, ale také schopnost vytvořit unikátní mikroklima. Železobetonové obloukové nosníky jsou vyráběny v nejrůznějších rozměrech v rozpětí od 60 centimetrů do 4,5 metru. Tato variabilita umožňuje vytvořit prostor přesně podle představ investora a také vybudovat přístupové chodby a schodiště.

Možnosti výplně

Mezi obloukové nosníky položené v dané osové vzdálenosti se nejčastěji vkládá výplň tvořená stropními Miako vložkami, cihlami nebo speciálními tvarovými deskami. Vzniklou klenbu je nutné shora přebetonovat prostým betonem s kari sítí a následně opatřit hydroizolací a nopovou fólií či geotextilií. Při výstavbě sklepa je důležité počítat s odvětráním, což znamená zajistit odvod odpadního vzduchu ve vrcholu klenby a u podlahy nasávání vzduchu čerstvého. Právě systém odvětrání společně s klenbou vytvoří unikátní mikroklima, kterého u rovného stropu není možné dosáhnout (v jeho rozích i pod stropem se hromadí odpadní vzduch, který nelze vyvětrat).

Autor: Roman Čejka
Foto: archiv ATBET