Protipožární nástřik Knauf Vermiplaster je zdravotně nezávadný, proto ho lze směle a netradičně použít i v pohledových částech interiéru restaurace.

Protipožární bezpečnost staveb začíná u pasivní ochrany

Protipožární zabezpečení má zásadní význam u všech typů staveb, a to jak z pohledu aktivní, tak pasivní protipožární ochrany, která brání především nekontrolovatelnému šíření požáru. Speciální materiály určené k ochraně konstrukcí vyvíjí i společnost Knauf pod značkou FIREWIN.

Statistická čísla Hasičského záchranného sboru České republiky jsou neúprosná a varující. Pro ilustraci v roce 2020 hořelo v Česku v 6502 stavbách, což znamená desetiprocentní nárůst ve srovnání s rokem 2019. Přímé škody přesáhly v témže roce 2,1 miliardy korun, což je opět o třiatřicet procent více než v roce předchozím. Ani v dlouhodobém horizontu nedochází ke zlepšení. Mezi nejčastější příčiny vzniku požárů patří nedbalost, neprokázaná zavinění a technické závady. Pasivní protipožární ochrana je první z množství ochranných opatření, které brání především nekontrolovatelnému šíření požáru, pokud k němu z nějakých příčin dojde.

Problematice pasivní protipožární ochrany se věnuje firma Knauf již řadu let. Vyvíjí speciální materiály, které slouží k ochraně konstrukcí. Tyto materiály jsou zahrnuty pod značkou Knauf FIREWIN. To sice není úplná novinka, ale své místo mezi nimi zaujala od loňského roku také ucelená nabídka protipožárních ucpávek. Stěžejními produkty nadále zůstávají protipožární omítka Knauf Vermiplaster a sádrovláknitá deska Knauf Fireboard. Nutno dodat, že poptávka po těchto produktech stále roste, stejně jako počet zhotovených realizací.

Protipožární ochrana uhlíkových lamel nástřikem Knauf Vermiplaster. Požadovaná odolnost 45 min., tl. nástřiku 40 mm. V takové tloušťce je protipožární omítka vyztužena ocelovým pletivem.

Protipožární omítka Vermiplaster – odolá požáru až 240 minut

Pomocí sádrové protipožární omítky Vermiplaster je možné velmi jednoduše a rychle provést nástřik, který slouží jako protipožární ochrana ocelových nosníků a stropů, spřažených stropů z trapézového plechu a betonu, dále železobetonových nosných i nenosných stěn, stropů, sloupů a nosníků, a dokonce i železobetonových stropních dutinových panelů a ochrana uhlíkových lamel. Přitom tloušťka vrstvy omítky přímo ovlivňuje protipožární odolnost, která se pohybuje od 30 do 120 minut u ocelových konstrukcí, u železobetonových konstrukcí dokonce do 240 minut. Čím si omítka získala přízeň investorů a zpracovatelů? Je to především jednoduchost zpracování, protože se realizuje prostřednictvím standardního omítací stroje PFT G4 nebo G5. Další podstatnou výhodou je možnost aplikovat ji i na složité konstrukce nejrůznějších tvarů, u kterých by jiná řešení byla velmi nákladná. Nejenže omítka velmi dobře drží na oceli i betonu, ale je i skutečně velmi účinným protipožárním nástrojem. Na atraktivnosti omítky se podílí i nízká hmotnost, která může sehrát důležitou roli u rekonstrukcí.

Podívejme se na konkrétní příklady. V současné době probíhá kompletní rekonstrukce budovy VŠCHT v pražských Dejvicích. V podkrovních místnostech bylo nutné ochránit před případným požárem uhlíkové lamely ve stropní konstrukci. Z toho důvodu firma UNIFAST z Brna zvolila nástřik sádrovou omítkou Knauf Vermiplaster, a to v tloušťce 40 milimetrů, která v tomto konkrétním případě zaručuje protipožární odolnost R45. K podobné realizaci došlo při řešení protipožární ochrany stropních ocelových nosníků u rekonstrukce činžovního domu na Praze 2 (ulice Jugoslávská). Často se po nástřiku omítky vytváří z estetických důvodů ještě podhled. Ne však v případě nedávno realizované rekonstrukce restaurace, kde omítka Knauf Vermiplaster plní vedle protipožární ochrany také pohledovou funkci, a to pro svůj industriální charakter, který do interiéru zapadl. Navíc je omítka barvena světlejším odstínem antracitové barvy, což v kombinaci s přírodním dřevem vytváří zajímavý kontrast.

Protipožární nástřik Knauf Vermiplaster je zdravotně nezávadný, proto ho lze směle a netradičně použít i v pohledových částech interiéru restaurace.

Kde nestačí Knauf RED Piano, nastupuje Knauf Fireboard

V některých případech však investor omítku nemůže nebo nechce použít, a tak volí některou z protipožárních sádrokartonových desek – například Knauf RED Piano anebo zcela výjimečnou sádrovláknitou desku Knauf Fireboard. Tato deska patří díky svým vlastnostem do nejvyšší kategorie (třída reakce na oheň A1). Protipožární odolnost této desky je dána jejím složením. Její jádro tvoří vysoce zušlechtěná sádra kombinovaná se skelnými vlákny. Také podélné hrany desky jsou opláštěny skelným rounem, což vede k tomu, že v případě požáru nedochází k jejímu porušení (popraskání) ani po úplném odpaření vody. Tvarově stabilní Knauf Fireboard odolává požáru po dobu 60 až 120 minut. Uplatňuje se především tam, kde nelze použít omítku Knauf Vermiplaster. Například k ochraně dřevěných nosníků v interiéru. To lze vidět také na příkladu realizace ochrany dřevěných stropních nosníků v interiéru restaurace nebo obchodní pasáže, kde bylo nutné dodatečně zvýšit protipožární bezpečnost stávající konstrukce. Deska Knauf Fireboard se často uplatňuje při stavbě speciálních protipožárněochranných konstrukcí, u obkladů trapézových plechů či k přímému obkladu ocelových, respektive dřevěných nosníků a podhledů bez izolace.

Z uvedených argumentů a referenčních realizací je zřejmé, že materiály kategorie pasivní protipožární ochrany značky Knauf uspokojí s přehledem všechny požadavky protipožární ochrany, která je a bude i nadále velmi důležitá.

Fotogalerie

Autor: tisková zpráva
Foto: archiv společnosti Knauf