Regulace spalování Viessmann Lambda Pro Control

Díky pokrokové integrované regulaci spalování Lambda Pro Control odpadá u všech plynových kondenzačních kotlů Vitodens 200-W a 300-W (se sálavým hořákem Matrix) nastavování pomocí clon, které se běžně aplikuje při změně kvality plynu. To umožňuje rychlejší uvedení kotle do provozu a při změně kvality plynu není třeba zařízení přenastavovat.

Teprve nedávno přestala být Česká republika při dodávkách zemního plynu závislá téměř ze 100 % na Rusku, odkud proudil plyn tzv. typu E (výhřevnost 9,5 kWh/m3). Díky snaze vymanit se ze závislosti na ruských dodávkách a také s ohledem na zvýšené požadavky na spotřebu zemního plynu se u nás nově objevil i zemní plyn ze severní Evropy – z Norska, a to tzv. typ LL (výhřevnost 8,83 kWh/m3).


Kondenzační kotle Vitodens 200-W a 300-W s uzavřenou spalovací komorou mohou být umístěny v obytných prostorách.

Zemní plyn z Ruska a Norska

Hlavní rozdíl mezi zemním plynem z Ruska a Norska je právě v hodnotách jejich výhřevnosti a také v hodnotách spalného tepla: východní, ruský plyn má vyšší hodnoty než plyn norský.

Vzhledem k možnosti střídavé dodávky těchto druhů plynu může dojít v některých lokalitách při provozu plynových zařízení k výkyvům účinnosti kotle a kvality spalování.


Sálavý hořák Matrix

Sálavý hořák Matrix

Integrovaná regulace

Díky pokrokové integrované regulaci spalování Lambda Pro Control odpadá v celém spektru výrobního programu plynových kondenzačních kotlů Vitodens 200-W a 300-W nastavování (běžně podle druhu plynu pomocí clon). To umožňuje rychlejší uvedení kotle do provozu a při změně kvality plynu není třeba zařízení přenastavovat.

Lambda Pro Control neustále kontroluje kvalitu hoření, a to přímo v plameni za pomoci ionizační elektrody, tzv. lambda-sondy. Pouze tam je totiž možno naměřit nezkreslené hodnoty. Nejsou zapotřebí žádné dodatečné součásti, protože ionizační elektroda neustále měří hodnotu elektrické vodivosti plamene. To umožňuje přizpůsobit okamžitou kvalitu spalování.


Schéma kotle Vitodens 300-W.

Stabilní a čisté spalování

Při odchylkách, které mohou být způsobeny například změnou kvality plynu, elektronická regulace sníží nebo zvýší množství plynu. Tak zůstává spalování dlouhodobě stabilní a ekologicky čisté při konstantně vysoké účinnosti – i u často diskutované možnosti přimíchávání bioplynu do zemního plynu, resp. použití zkapalněného plynu.

S elektronickou regulací spalování Lambda Pro Control jsou kondenzační kotle Vitodens 200-W a 300-W (včetně všech meziřad) nejlépe připraveny na požadavky budoucnosti: regulace firmy Viessmann se stará o to, aby kotle Vitodens i za nepříznivých podmínek vyráběly teplo spolehlivě, ekologicky a efektivně.