Rekonstrukce a dostavba hotelu PORT

Hotel PORT v Doksech prošel rekonstrukcí a rozšířil se o nové křídlo. V něm se nachází sportcentrum s vnitřním bazénem, vířivkou, parní komorou a fitness. Nové křídlo je vnitřně propojené s původní budovou. Hotel byl oceněn nejen v prestižní soutěži Best of Realty, ale také v soutěži Stavba roku Libereckého kraje 2013 získal Cenu doc. Ing. arch. Karla Hubáčka Dr.h.c.

Původní budova byla postavena v roce 1931 jako dětská ozdravovna s koupalištěm v duchu funkcionalismu, se zjevnou inspirací lodní architekturou. Hotel stojí v krásném klidném prostředí ve svahu nad jezerem a vhodně využívá konfiguraci svažitého terénu a bezprostřední blízkost Máchova jezera. Příznačné je terasovité uspořádání stavby s opěrnou zdí, která vytváří jakýsi mohutný sokl celé budovy.

Návrh dostavby a rekonstrukce vychází z architektonického výrazu a provozního řešení původní budovy, z urbanistického, dopravního a koncepčního řešení celého areálu, z přírodních podmínek a konfigurace terénu a v neposlední řadě z předloženého stavebního programu, který požadoval navýšení kapacity hotelu o téměř 200 %. Zohledněn byl požadavek změny kategorie hotelu z *** na ****.

Rekonstrukce a dostavba hotelu Port, Doksy

  • Autorka návrhu:Ing. arch. Senka Příhodová,
  • Generální dodavatel stavby:STEP, spol. s r.o.,
  • Investor a provozovatel hotelu: Regata Čechy, a.s.

Citujeme autorku návrhu Ing. arch. Senku Příhodovou

Snahou navrženého a realizovaného řešení bylo podtržení a vyzdvižení výrazové kvality a dominantnosti původního objektu hotelu, zdůraznění a doplnění příjemných klidných horizontál ve vztahu k výrazné horizontále vodní hladiny jezera, převzetí a modernizace některých výrazových prvků a detailů.

Důležitým architektonickým kladem hotelu je podlouhlá, otevřená terasa s nádherným výhledem na jezero. Terasa se táhne podél celé restaurace v přízemí budovy, je podepřena útlými železobetonovými sloupy a dává hotelu nezaměnitelný výraz a významnou lehkost. Tento typický prvek funcionalistické architektury – „dům na pilotách” – přináší stavbě punc světovosti, který můžeme vystopovat ve významných dílech funkcionalistické architektury autorů Ladislava Žáka (rodinný dům Lídy Baarové v kolonii Baba – Neherovská 8, rodinný dům Martina Friče v Hodkovičkách – Na Lysinách 9), Jana Gillara (Francouzské školy v Dejvicích – Božkova 3), Le Corbusiera (vila Savoye v Poissy), Hanse Scharouna (vila Schminke v saském Lobau) nebo Marta Stama (rodinný dům Na Babě 9).

Inspirací pro řešení rekonstrukce a dostavby hotelu Port se mi stala významná díla předních světových architektů (sanatorium v Paimio Alvara Aalta, vily Adolfa Loose, Le Corbusiera, Ladislava Žáka či Marta Stama) a vůbec atmosféra a kvalita období počátku 30.let v architektuře a společnosti. Jako nosná je nastíněna myšlenka na komplexní dotvoření fungujícího, kvalitního a k relaxaci lákajícího přírodního areálu propojeného s elegancí a neokázalostí příjemné atmosféry hotelu.

Hotel Port v Doksech
Hotel Port – hlavní vchod

Dostavba nového křídla

Požadavek navýšení kapacity hotelu na téměř trojnásobný počet lůžek přinesl nelehký úkol kultivovaného vypořádání se s novým rozložením hmot. Původní objekt by neunesl tak velkou přístavbu pouze v jedné nové hmotě a v jednom směru aniž by ho toto nové křídlo výrazově zcela nezatlačilo do pozadí. Proto byla z pohledu vnímání hmoty hotelu jako kvalitní architektonické dominanty nutná jeho podpora a posílení.

Zvyšování hmoty stavby vertikálním směrem by požadovaný výsledek také nepřineslo, protože by byl zcela narušen původní architektonický záměr včetně příjemné rovnováhy s okolní přírodou. Koncepčně – hmotově, architektonicky i provozně bylo nutné menší rozšíření stávajícího objektu horizontálně směrem severním a zároveň směrem jižním doplnění nižší hmoty nového křídla s pokoji a sportcentrem napojené na původní budovu spojovacím krčkem s novým hlavním vstupem a recepcí. Toto nové křídlo původní rozšířenou hmotu hotelu harmonicky doplňuje, nikoli však převyšuje.

Kompoziční návrh

Návrh dostavby a rekonstrukce byl rozdělen na tři části:

  • původní budova rozšířená severním směrem: 7 300 m3 (původně bylo 5 380 m3),
  • spojovací krček 1 665 m3,
  • nové křídlo 7 980 m3.

Autorka navrhla menší rozšíření stávajícího objektu hotelu směrem severním, zde uzavření jeho hmoty půlkruhovou panoramatickou restaurací s výhledem nejen k jezeru, ale také směrem k lesu a loděnici. Tím se dosáhlo optického propojení s touto částí areálu. Vedle původního schodiště v budově hotelu je nově umístěn prostorný výtah, který je z pohledu zvýšení komfortu hotelu nepostradatelný. K původní budově je nové křídlo napojeno spojovacím krčkem, který obě části funkčně propojuje a zároveň je výrazově odděluje.

Funkční náplň jednotlivých podlaží

V 1.NP původní budovy se nachází restaurace s barem a otevřenou terasou s kouzelným výhledem na jezero – celková plocha restaurace s barem je z původních 160 m2 zvětšena na 330 m2, provoz kuchyně se zázemím, kanceláře vedení hotelu a sociální zázemí hostů restaurace.

Spojovací krček v tomto podlaží slouží jako hlavní vstup, hotelová hala s recepcí a otevřenou terasou s výhledem na jezero.

V novém křídle je dětský koutek, 15 dvoulůžkových pokojů s příslušenstvím, z toho jeden pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

2. a 3. NP obou objektů obsahuje jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím a apartmá. Ve spojovacím krčku je otevřená galerie s výhledem do hotelové haly a prosvětlená střecha hotelové haly.

V 1.PP rekonstruované budovy se nachází půjčovna sportovních potřeb, provoz sauny s masérnou, salonek, denní místnost, šatny a sociální zázemí zaměstnanců, technické zázemí hotelu. Nový objekt má v tomto podlaží galerii s výhledem do víceúčelového sálu, sportbar s výhledem do bazénové haly a víceúčelového sálu, sociální zázemí hostů, kotelna, strojovna vzduchotechniky.

Ve spojovacím krčku je salonek, vinotéka technické zázemí hotelu.

Recepce a hotelová hala
KOMODOR sál v hotelu Port

Ve 2.PP nové budovy najdeme předělitelný víceúčelový sál, dvě bowlingové dráhy, plavecký bazén s vířivkou, parní kabina, sociální zázemí a šatny návštěvníků bazénu, možnost výstupu na terasu a pobytovou zelenou louku s venkovním plaveckým bazénem a hřištěm na beach-volejbal.

Urbanistické řešení areálu

Velkou pozornost autorka návrhu věnovala také urbanistickému řešení areálu. Jeho cílem bylo propojení jednotlivých částí pozemku a vytvoření dobře fungujícího, harmonického komplexu. „Mám radost, že se podařilo odstranit některé pohledové bariéry a přirozeně tak vizuálně i funkčně vzájemně přiblížit jednotlivé části jedinečného přírodního areálu – pobytová louka a písečná pláž na jižní straně, světlý, suchý borový les s krásnými výhledy v horní části a lužní les s rákosím a novým jezírkem ve spodní, severní části pozemku”, říká arch. Příhodová.

Díky pochopení a citlivému přístupu investora se podařilo doplnit a rozšířit systém pěších cest, stezek a venkovních schodišť, který bude ještě doplněn o plánované odpočinkové lavičky a nabídne tak hostům příjemnou možnost relaxace při procházkách po areálu.

¹) redakční úprava Hana Solařová
Autor:
Foto: Archiv soutěže Best of Realty