Rekonstrukce funkcionalistické vily Indiánská loď

Vila byla postavena v roce 1936 dle návrhu architekta Vladimíra Grégra, významného českého architekta a vnuka známého novináře a politika. Jedná se o vilu ve funkcionalistickém stylu s výraznými rustikálními prvky včetně kónických obvodových stěn, hrubé škrábané omítky a dřevěných obkladů.

Úpravy spočívají v očištění domu od necitlivých nánosů z 80. let a vyzdvihnutí unikátních prostorů i architektonických detailů, adaptaci na současné standardy bydlení při maximálním respektování původního charakteru domu.

Indiánská loď je pečlivě komponované podélné těleso umístěné na jihovýchodním svahu Barrandova. Cílem bylo, aby si dům zachoval svojí identitu a kvalitu, zároveň aby reagoval na potřeby dnešní doby. Snažili jsme se, aby unikátní figura domu, okenní výplně, charakter omítky i architektonické detaily zůstaly zachovány. Zároveň ale bylo nutné se vypořádat se stavebně-technickými problémy, které plynuly z použitých dobových konstrukcí a materiálů (neizolovaný železobetonový skelet, neexistující izolace proti vlhkosti apod.). Interiér domu trpěl nepůvodními nánosy a „kreativitou“ majitelů z druhé poloviny 20. století. Usilovali jsme o odstranění těchto naplavenin a zdůraznění originálního konceptu, který byl jednoduchý a přitom velmi působivý, změny dispozic oproti původnímu řešení jsme prováděli pouze minimálně, s ohledem na současné provozní nároky. Kvalita celé rekonstrukce nespočívá v nějaké objevnosti, ale spíše v pokoře k původnímu řešení. Štěstí bylo, že klientem byla osvícená dáma, jejímž posláním je péče o rodinný odkaz a tento přístup jí proto byl vlastní. Snažili jsme se zachovat krásu i historickou hodnotu domu a zároveň naplnit současné estetické, funkční i technické požadavky, aby mohl dům i jeho obyvatelé plnohodnotně žít.

  • Kancelář: idhea architekti, www.idhea.cz
  • Autoři: Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D., Ing. arch. Ludvík Holub
  • Adresa: Praha
  • Zahájení projektu: 03/2014
  • Dokončení realizace: 2017
¹) Zpracováno z Česká cena za architekturu

Fotogalerie

Autor: tisková zpráva
Foto: BoysPlayNice Photography – J. Skokan & M. Tůma