Screenové clony – užitečné a elegantní

Screenová clona krátce screen, je v tomto článku stínicí zařízení, které se umísťuje na venkovní straně okna nebo prosklené stěny, podobně jako předokenní roleta. Umožňuje průhled ven, částečně propouští světlo a vzduch, účinkuje i jako síť proti hmyzu. A také jedinečně dotváří architekturu domu.

Možnosti a výhody screenových clon si přiblížíme na české značce Minirol, která patří mezi světovou špičku, technicky i designem v nejširším slova smyslu. To je příslibem, že by Česká republika mohla rychle následovat země, kde venkovní stínicí zařízení nechybí skoro na žádném okně.

Screenová clona a záření

Screenová clona pracuje se slunečním i s pozemským zářením. Oba typy záření jsou nositeli energie, tedy světla a tepla, které clona

  • pohlcuje
  • odráží nebo
  • propouští.

Často nás zajímá jen světelná složka, která ve slunečním záření zaujímá asi 45 % jeho celkové energie. To když chceme vědět, kolik světla clona propouští do místnosti. U clon typu black out žádné, u perforovaných screenů Sergé je to 3,6 až 21,2 % .

Chceme-li rozumět funkci screenové clony, musíme vědět, že screen záření nejen stíní, ale sám ho částečně pohlcuje a pak zpětně uvolňuje do okolí, tak jako všechna tělesa. Pohlcené sluneční světlo rozehřeje screen a ten pak podle toho, jakou má právě teplotu, neviditelně září na obě strany vlastní tepelné záření.

Ta část záření, slunečního i tepelného, kterou screen pohltí, způsobí jeho ohřátí. Ohřátý screen pak zpětně vyzařuje na obě strany vlastní neviditelné tepelné záření, tak jako všechna tělesa. To se chová podobně jako sluneční, vykazuje však některé odlišnosti. Ty vyplývají z toho, že jeho spektrum obsahuje podstatně delší vlnové délky. Tok tepelného záření lze zastavit nejen neprůhlednými materiály (např. minerální vlna, zdivo, dřevo, kov apod.), ale i běžným sklem nebo průsvitnými či průhlednými plasty. Vždy ale platí, že pohlcená část záření (tzn. ta, kterou clona či jiná překážka neodrazí ani nepropustí) ovlivní její teplotu a tudíž i vlastní tepelné záření, které clona vyzařuje. Zvláštní clonou je izolační sklo, jehož téměř neviditelné pokovení (na jedné straně skla) odráží dlouhovlnné tepelné záření, ale nikoliv světlo.

Tkanina Serge
Tkanina Soltis

Tyto věci je dobré mít na paměti při správném navrhování jakékoliv clony, předokenní, fasádní nebo v otevřeném zahradním altánu.

Sluneční a zemské tepelné záření

Sluneční záření je tepelné záření tělesa rozpáleného na teplotu 5 507 °C (5780 kelvinů), což je povrchová teplota na Slunci. Někdy také říkáme, že sluneční záření má teplotu 5 507 °C. Když dolétne na Zemi, dopadá na každý m2 kolmo nastavené osluněné plochy záření s výkonem už jen cca 1000 W/m2.

Zemské tepelné záření vyzařuje povrch Země a všechna ostatní tělesa kolem nás. Povrch lidského těla má teplotu 33 °C, a proto září s intenzitou 500 W/m2 (z plochy 1 m2). Stěna nebo screen o teplotě 20 °C září s intenzitou 394 W/m2, zatímco v zimě, při teplotě –15 °C, už jen 233 W/m2. K těmto číslům lze jednoduše dojít dosazením do vzorce 0,0000000567×(273,15+t)4, což je Stefanův – Boltzmannův zákon v němž je t–teplota ve °C.

Tepelné záření Slunce, tedy sluneční záření, netvoří jediná vlna, ale celý svazek obrovského množství vln různých vlnových délek (tzv. vlnové klubko), rozdělených kolem nejsilněji zastoupené vlny. A to má ve slunečním záření vlnovou délku 0,0005 mm. Tím se liší od zemského záření, jehož nejsilněji obsažená složka má vlnovou délku cca 20× delší (0,0095) mm. Tento „detail” způsobuje, že tepelné záření Slunce vidíme a navíc vnímáme, jak hřeje. Záření z povrchu Země a těles nevidíme, můžeme ale vnímat jejich teplo nebo chlad, podle toho, je jejich teplota vyšší, případně nižší než naše tělesná teplota. Kdybychom ze slunečního záření oddělili nejsilněji zastoupenou vlnu o délce 0,0005 mm a podívali se na ni, viděli bychom zelenou barvu. Kdybychom oddělili všechny viditelné vlnové délky slunečního světla cca od 0,0003 mm (fialové světlo) do 0,0007 mm (červené světlo), uviděli bychom bílou barvu. Pro úplnost: záření Země a pozemských těles obsahuje i tyto viditelné vlnové délky. Všechny dohromady však září s tak malou intenzitou, cca 9×10-24 W/m2 (třiadvacet nul za desetinou čárkou a pak teprve devítka), že ji lidské oko nedokáže zaznamenat.

I v odborné literatuře se můžeme setkat s chybným tvrzením, že viditelné světlo nehřeje, je studené a že hřeje jen tepelná složka slunečního záření nebo tepelné záření od pozemských těles. Ve skutečnosti se těleso ohřeje i po absorpci světla, které není ničím jiným, než viditelnou částí tepelného záření; přírůstek teploty tedy závisí i na množství energie viditelného spektra, kterou absorbovalo.

Pestrost screenových clon

Jedna z největších předností značky Minirol je velké množství látek s dobře popsanými vlastnostmi a zejména velká barevná paleta odstínů, které má zákazník k dispozici. Jejich základní rozdělení je na clony black out, které jsou neprůhledné a neprůsvitné, a na clony screen, kterými prostupuje mezi 3,5 až 21 % dopadajícího záření včetně světla. Tato vlastnost stačí k tomu, že skrze tyto screeny je poměrně dobře vidět ve směru do míst s větší osvětleností.

Zastavme se u látek. Screeny značky Minirol využívají speciální tkaniny Sergé 600 a Soltis 93 pro poloprůsvitné clony a Sergé 600 Blockout a Soltis B92 Blockout pro zatemňovací, neprůsvitné. Screen Sergé jsou tkaniny ze skelných vláken, za horka zalaminovaných do probarveného PVC a poté tkaných na dvojitou keprovou vazbu. Tkaniny Soltis jsou tkaniny s vazbou z polyesterových vláken, která je následně laminována do probarveného PVC. Barevné možnosti jsou technicky neomezené. V základu nabízí Minirol barvy, které pokrývají téměř veškerou poptávku.

Z povrchu Slunce o teplotě 5 507 °C uniká s záření intenzitou 63 290 641 W/m2 (z jediného m2). Na povrch Země (není-li Slunce schováno za mrakem) dopadá sluneční záření už jen s intenzitou 1000 W/m2.

Ukotvení screenových clon

Značka Minirol nabízí tři základní typy screenových clon:

  • Minirol LOCKSCREEN,
  • Minirol SCREEN,
  • Minirol CABLESCREEN.

V prvním případě je látka uchycena, napnuta a vedena ve speciálních vodících lištách, k nimž je vázána pomocí zipu. Tím je velmi stabilní a odolná proti silnému větru. Clony MINIROL LOCKSCREEN v uzavřené pozici slouží také jako ochrana proti hmyzu.

Typ SCREEN patří mezi často používaná řešení. Látka je volně napnutá mezi spodní lištou a boxem. Spodní lišta je viditelná. Oba systémy se hodí pro různá řešení, záleží na konkrétních požadavcích.

Poslední variantou je systém MINIROL CABLESCREEN. Spodní lišta je vedena nerezovými lanky, která nahrazují vodící lišty a jsou kotvena pomocí upínáků k podlaze nebo oknu.

Výhody screenů

  • Zajištění tepelné a zrakové pohody při zachování vizuálního kontaktu s vnějším prostředím.
  • Energetické úspory zejména nákladů na chlazení v letním období.
  • Ochrana proti hmyzu a nepříznivým vnějším vlivům. V uzavřené poloze zajistí LOCKSCREEN dokonalou ochranu proti hmyzu a zmírní průnik prachu a alergenů dovnitř.
  • Estetický a moderní vzhled. Screenové clony MINIROL se mohou stát dokonalým stínícím prvkem rodinných domů, bytových domů a občanských staveb s výraznou dekorační funkcí.

Screenové clony + předokenní rolety = skvělá kombinace

Pro kombinaci s nabídkou screenových systémů, zvláště pak systému MINIROL LOCKSCREEN, je vhodné použít předokenní rolety MINIROL. Vyznačují se použitím kvalitních materiálů a moderním systémem řízení. Válcované hliníkové lamely jsou vyplněny PUR pěnou, což zlepšuje tepelnou bilanci budovy a snižuje spotřebu energie. Nelze přehlédnout ani pozitivní vliv na zabezpečení objektu proti zlodějům.

¹) Čerpáno z technických podkladů firmy Building Plastics ČR a z vlastních poznatků

Autor:
Foto: Archiv firmy