Sdružení výrobců stínicí techniky a jeho cíle

Sdružení výrobců stínicí techniky (SVST), které vloni 14. září 2009 založilo šest ustavujících firem, uspořádalo 11. března Valnou hromadu s tiskovou konferencí. Tématem bylo shrnutí dosažených výsledků a cíle na rok 2010. Mezi nimi je vedle služeb pro členy také aktivní účast při tvorbě norem a osvětová kampaň mezi veřejností. Členská základna ke dni setkání vzrostla na 12 členů.

Organizaci zajistili Ing. Štěpánka Lubinová, výkonná manažerka SVST, Ing. Petr Sedláček, předseda představenstva SVST a Ing. Jiří Husák, místopředseda představenstva SVST. O slovo v oficiálních vystoupeních se kromě organizátora přihlásili hosté Ing. Bohuslav Štancl, MBA za Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Ing. Milan Zápotocký za Komoru lehkých obvodových plášťů a Kurt Grün za European Solar-Shading Organization, který má na starosti země východní Evropy.

Cíle sdružení

Nejde jen o to, aby sdružení poskytovalo členům nejrůznější služby na poli informací, osvěty, marketingu apod. Celý obor, který sdružení zastupuje, se také musí podílet na tvorbě stavebních předpisů. V opačném případě si komplikuje cestu k zakázkám, na jejichž financování se podílejí veřejné rozpočty. Jejich podíl přitom stále roste, viz třeba program Zelená úsporám. Samotní členové, tedy podnikatelé, s politiky a úředníky oficiálně jednat nemohou.

Proto je také jedním z nejdůležitějších cílů SVST dostat stínicí techniku do programu Zelená úsporám. Znamená to začít měřit a deklarovat takové vlastnosti stínících prvků, které snižují spotřebu primární energie v budovách, dále nalézt a úředně posvětit početní postup, kterým se úspory spočítají, a ten zapracovat do oficiálních výpočtů energetické náročnosti budovy (ENB). Další cíle SVST ve stručnosti jsou:

 • Zvýšení počtu členů na 25 k 31. prosinci 2010.
 • Zvýšit prestiž SVST jako reprezentanta kvality na trhu.
 • Poskytovat členům informační služby.
 • Vytvořit analýzu trhu v ČR a SR.
 • Zajistit oborové vzdělávání.
 • Mediální působení.

SVST – garantem profesionality na trhu stínicí techniky

Stínicí technika je nejvíce opomíjeným sektorem stavebnictví. Naším úkolem je seznámit širokou i odbornou veřejnost s jejími možnostmi,” řekl předseda představenstva SVST Petr Sedláček. Stínicí technika podle něho výrazně přispívá k úsporám ve vytápění, ale ještě víc ke chlazení budov, podle typu budovy je to 20 až 30 %. SVST se chce zasadit o její správné a co největší využití a je připraveno nabídnout odborníky při tvorbě norem či legislativy.

Součástí úsilí sdružení integrovat do stávajících struktur komor a konfederací byl vstup do Svazu podnikatelů ve stavebnictví v prosinci 2009. „SVST se tak stává členem Svazu sdružujícího významnou část firem působících ve stavebnictví, reprezentujících více jak 75 % stavebních kapacit v ČR,” říká tisková zpráva z této doby a pokračuje: „Členství ve Svazu významně posílilo schopnost SVST prosazovat zájmy členů v oblasti zákonů a nařízení vlády. Svaz je členem parlamentní skupiny pro bytovou politiku a parlamentního podvýboru pro stavebnictví. SVST se svým členstvím stává odborným poradcem SPS v oboru stínicí techniky.

Sdružení provozuje internetový portál www.svst.cz, který informuje jak členy, tak veřejnost o dění v oboru.

Členové SVST

 • ALMMA s.r.o.
 • ALURA spol. s r.o.
 • BECKER – motory s.r.o.
 • Building Plastics ČR, s.r.o. (zč)
 • Hella stínící technika, s.r.o.
 • ISOTRA a.s. (zč)
 • LOMAX & Co s.r.o. (zč)
 • METALPLAST CZ s.r.o.
 • Oknoplastik s.r.o.
 • PRAKTIC spol. s r.o.
 • SERVIS CLIMAX a.s. (zč)
 • SOLAR-TECHNIK s.r.o.
 • SOMFY, spol. s r.o. (zč)
 • SUN SYSTEM s.r.o.
 • Žaluzie Nedbalec s.r.o.
 • ŽALUZIE NEVA s.r.o. (zč)

Pozn.: (zč – zakládající člen)

1 Čerpáno z podkladů SVST

Autor:
Foto: Archiv LOMAX & Co s.r.o.