Skanzen Chanovice. Foto: TerezaKt

Skanzen Chanovice na Klatovsku obnovuje roubenou chalupu s chlévy za 8,2 mil. korun

Chanovice (Klatovsko) 19. listopadu (ČTK) - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech obnovuje v Chanovicích na Klatovsku za 8,2 milionu Kč roubenou chalupu s chlévy z konce 18. století. Jde o 20. nemovitost v přírodním muzeu lidové architektury Pošumaví, které funguje 30 let jako jediné svého druhu v jihozápadních Čechách. Chalupa je z Třebýciny u Švihova, řekl ČTK ředitel muzea Luboš Smolík. Obnova, kterou podpořil 90 procenty dotační program IROP, začala v únoru a od srpna 2023 se chalupa stane novou součástí prohlídkového okruhu.

"Půjde o doplnění expozice usedlosti středního sedláka, což umožní celý areál tohoto statku vybavit sbírkovými předměty a jejich kopiemi z našeho muzea, a to jak v interiéru, tak v exteriéru. Ukáže život na vesnici v Pošumaví a představí charakteristické zemědělské a řemeslné činnosti," uvedl ředitel. Přesné datum stáří přízemního objektu určí dokončovaný dendrochronologický průzkum.

Pro muzejníky je tato usedlost zvláštní zejména tím, že tam budou jiné typy střešních plášťů, než jsou dosud ve skanzenu, tedy kombinace tvrdé nespalné krytiny a došek. "Objekt je vlastně vytvořený kombinací zděného zdiva, což je chlévní část, plus roubenou částí obytnou," řekl ředitel. V roubeném traktu bude imitace nábytku a dobového vybavení a v chlévě pak unikátní krov a expozice lidové architektury jihozápadních Čech.

Chalupu dostalo muzeum darem a v roce 1995 ji jeho pracovníci rozebrali a poté měli její díly v depozitáři v Chanovicích i v Klatovech. Řemeslníci z Klatovska už dokončili chlév a vyměňují původní spodní trámy roubené části za nové modřínové.

Podle Smolíka je to hlavně záchranný projekt pro ohrožené stavby lidového stavitelství. "Do budoucna je potřeba vracet zachráněným chalupám i jejich zaniklé prostředí, tedy doplnit okolí staveb o políčka, louky, sady a pastviny. Do prezentace pak zapojovat způsoby tradičního hospodaření, výroby, ale také ukázek stolování, obyčejů, slavností a jiných oblastí zaniklého vesnického života," řekl. Vedle skanzenu je ještě velká sýpka, kde jsou cennější národopisné předměty jako nábytek, a také řemeslné dílny.

Posledním instalovaným objektem byl před třemi lety špýchar z Petrovic u Sušice. Skanzen, který má zatím rozlohu 1,25 hektaru, má v depozitáři ještě deset rozebraných chalup. "Dál bychom potřebovali řešit pět žhavých kandidátů, kterém máme stále v terénu," uvedl ředitel. Většinu staveb starých kolem 200 let, mezi nimž jsou třeba i stodola a boží muka, získává muzeum zdarma.

Autor: ČTK
Foto: Shutterstock