Světlovod může plnit funkci hlavního světelného zdroje i doplňkového.

Světlovod: světelný komfort po celý rok

Jaro je tu, den se prodloužil a doma je najednou více světla. V živé paměti ale máme zimní období, kdy v chodbě, komoře, podkroví, šatně, kuchyni nebo koupelně bylo šero a citelný nedostatek přirozeného denního světla. Stojíme na prahu stavební sezony, a proto je tu ideální šance připravit se na měsíce v roce, kdy je méně slunce a přirozeného osvětlení. Optimálním prostředkem, který přinese světlo do tmavých částí domu nebo kanceláře, a ještě ušetří za elektřinu, je světlovod.

Světlovody jsou osvědčené už tisícovkami aplikací v rodinných domech, kancelářských a sportovních objektech, v maloobchodních prodejnách nebo ve skladech. Zjednodušeně řečeno jde o tubusy, které z vnějšku (většinou ze střechy, stropu či zdi) přivádějí světlo do tmavého místa interiéru.

Speciální kopule světlovodu

Na vnější straně objektu je systém světlovodu tvořen kopulí, na které velmi záleží. „My používáme například patentovanou technologii Raybender 3000, jíž jsou vybaveny kopule světlovodů. Využívá jednoduchého a efektivního optického systému plošných výbrusů, takzvané Fresnelovy čočky,“ říká Radomír Kučera, obchodní ředitel WT – Windows Tomorrow (www.solatube.cz). Od kvality čočky a počtu plošných výbrusů se odvíjí, kolik světla získá systém zvenčí. Oproti běžnému provedení Fresnelova čočka sráží paprsky ze všech ostrých úhlů. Kvalita provedení čočky se pak promítá do konzistence příjmu světla po celý rok i faktu, že nedochází k nechtěnému přehřívání interiéru. Zejména pro zimní období je důležité, aby byl systém na příjmu vybaven zrcátkem. „Sráží zimní paprsky z nízkých úhlů a zvyšuje příjem světla pro vyšší výkon,“ vysvětluje Radomír Kučera.

Denní světlo v šatně je k nezaplacení.

Vysoká odraznost světlovodů

Další klíčovou částí je reflexivní tubus, který díky vysoké odraznosti dokáže přivést maximum světla až do interiéru. Nejkvalitnější tubusy na trhu dosahují odraznosti nad 99 %, a tak se téměř veškeré světlo „nabrané“ v exteriéru dostane do tmavých míst interiéru. „O kvalitě dodávaných světlovodů svědčí zejména odrazné systémy. Kromě předání maxima světla je třeba hledět také na podání barev a zachování dynamických změn v barvě oblohy,“ říká Radomír Kučera. Tubusy mohou být vedeny kolmo ze střechy, ale vlivem vysoké odraznosti není problém ani zalomení v požadovaném úhlu. Aby systém dlouho a bezproblémově fungoval, je třeba ověřit, jaký povrch tubusů je použit. Nejlepší volbou jsou polymerní povrchy, jež odolávají korozi a změnám teplot.

Světlovod může jak přivádět denní světlo do interiéru, tak zastoupit umělé osvětlení. K jeho pohonu je možné využít integrovaných panelů s fotovoltaickými články.

Rozptyl světla i LED osvětlení

Třetí zásadní částí světlovodů jsou difuzéry, jejichž funkcí je rovnoměrná distribuce nezabarveného denního světla. Vzhledem k tomu, že jde o část systému, která ústí do interiéru, záleží na designově čistém, popřípadě neutrálním provedení. Jistou nadstavbu světlovodů tvoří solární LED osvětlení. „Jde o integrované panely s fotovoltaickými články, které akumulují sluneční energii,“ popisuje obchodní ředitel společnosti Solatube. Získaná energie pak rozsvěcí svítidla LED ve vodicích tubusech a v noci difuzér rozptyluje jejich světlo.

Světlovodem přivedete světlo kamkoliv do domu bez ohledu na dispozici prostoru.

Nižší náklady za elektřinu

Ze stavebního hlediska je instalace světlovodů poměrně nenáročná a nevyžaduje zvláštní povolení. Není třeba přivádět elektřinu a při zástavbě se světlovod přizpůsobí rozvržení interiéru nebo střešních krokví. Mezi další výhody patří rychlá instalace a okamžité fungování. Světlovody mohou mít na délku několik metrů, aniž by se výrazněji snížila intenzita přenášeného světla. Průměr světlovodu si můžete určit podle svých potřeb a finančních možností, zpravidla se dodávají v rozmezí 60–100 centimetrů. Samozřejmě čím větší průměr, tím více světla a větší úspora elektřiny na svícení.

Přirozené světlo v bytě nebo v kanceláři představuje důležitou podmínku pro zdravý, spokojený a produktivní život obyvatel nebo zaměstnanců. Zajistit komfort přirozeného osvětlení je nyní se světlovody velmi jednoduché.

Související články

Autor: Ing. Milena Barančíková
Foto: archiv WT-WINDOWS TOMORROW s.r.o.