Světlovody v dřevěných stavebních konstrukcích nejen do pasivních domů

Nedostatek denního světla v chodbách či podkroví může vyřešit Sunizer. Tento světlovod patří mezi jedno nejefektivnějších řešení prosvětlení denním světlem.

V červnu letošního roku jsme navštívili zajímavou stavbu na okraji vesničky na Prostějovsku. Jednalo se o energeticky pasivní dům. Dům byl stavěn svépomocí, ale pod odborným dohledem zkušeného projektanta, což se také projevilo na velmi vstřícné ceně při zachování všech výhod pasivního domu. Jak nám řekl majitel, pasivní dům je především o detailech a ty si musíte pohlídat osobně.

Funkce světlovodu

V domě jsme kromě rekuperace a dalších prvků běžně používaných v pasivních domech, objevili také velmi zajímavý stavební prvek tzv. tubusový světlovod. A dokonce dvakrát. Pokud jste o něm ještě neslyšeli, měli bychom vysvětlit co to vlastně je tubusový světlovod. Nejjednodušeji by se dalo říci, že se jedná o prodloužené střešní okno. Světlovody dokážou přenést denní světlo speciálním potrubím přes půdní prostor i několik metrů do středu domu.

Díky tomu, že se světlovody umisťují do střešní roviny, jsou ve většině případů zabudovány v dřevěných konstrukcích. Díky své malé ploše a velkému výkonu minimálně ovlivní energetickou náročnost domu. V mnoha případech ani nepoznáte, že světlovod je v domě nainstalovaný. Na střeše vypadá jako malé střešní okno a v místnosti jako designový prvek.

Světlovody přenášejí denní světlo speciálním potrubím přes půdní prostor do středu domu

Světlovod Sunizer s Thermizerem

V chodbě navštíveného rodinného domu byl nainstalovaný nový typ světlovodu Sunizer s označením SQUARE Y13 s krásným ozdobným rámečkem. Vzhledem k tomu, že se jednalo o pasivní dům, byl v systému nainstalován také izolační prvek Thermizer, který zajišťuje vylepšené tepelněizolační vlastnosti s důrazem na přerušení tepelného mostu a s cílem dosažení vzduchotěsnosti. Tento prvek doporučovaný pro pasivní domy výborně napomáhá splnit Blow door test na hodnotu n50 = 0,55.

Důležité také je, že světlovod s průměrem tubusu 530 mm může přivádět více světla než okna s mnohonásobně většími rozměry. To je dáno jeho umístěním na střeše, kde dopadá více sluneční paprsků. Neméně podstatný je však také zrcadlový povrch tubusu, který obsahuje stříbro a jeho odrazivost je minimálně 98 %. Dokonce nám bylo sděleno, že světlovod Sunizer byl záměrně předimenzován. Dostačoval by zde i menší průměr, ale bylo zřejmé, že obyvatelé domu mají rádi hodně světla po celý den. Navíc schodišťový prostor, nad kterým je světlovod umístěn, chtěli osvětlit až do přízemí, proto zvolili tento větší průměr tubusu.

Difuzer s charakteristickými Fresnelovými čočkami

Výhody světlovodu

Druhý světlovod byl umístěn v koupelně v podkroví, ten byl namontovaný v šikmině střechy. Na otázku, proč zde raději neumístil střešní okno, nám majitel jednoznačně odpověděl: „Střešní okna pro pasivní domy jsou značně předražená díky použitým čtyřsklům a s nimi jejich robustnímu kování a konstrukcí. Mají mnoho tepelných mostů vlivem osazení a pro stejný výkon by musely být použity mnohem větší střešní okna než samotný světlovod. Vzhledem k použité vzduchotechnice v domě není potřeba otvírání oken a také od některých známých vím, že v létě se přes střešní okna dostává ze střechy do domu mnoho prachu, v zimě je zase problém se zamrzáním oken.” U světlovodu tyto problémy odpadají, protože jsou všechny detaily velmi dobře řešitelné a s napojením na jednotlivé konstrukční vrstvy si lze snadno poradit. Navíc mi světlovod zaručuje součinitel tepelné vodivosti Usun = 0,534 W/(m2K), což u střešních oken je velmi těžko dosažitelné.

 

Majiteli pasivního domu děkujeme za exkurzi a seznámení se světlovody, které jistě v novostavbách budou mít stále častější zastoupení. Více na www.sunizer.cz.

Autor: Bc. Václav Bílský
Foto: Archiv firmy