Termoreflexní fólie dokáže odrazit více než 90 % dopadajícího tepelného záření.

Termoreflexní fólie SUNFLEX – tepelný komfort navzdory energetické krizi

Ceny energie začaly v ČR stoupat už během roku 2021 v souvislosti s pandemií koronaviru, ovšem koncem února 2022, po ruské invazi na Ukrajinu, vyletěly nezvykle strmě. To obyčejný člověk nemohl ovlivnit, byl tím však zásadně ovlivněn. A aby takové děje měly minimální dopad na životní úroveň, nezbývalo než šetřit. Nebo ještě lépe – být na takové události připraven.

Když vám dodavatel výrazně zdraží například elektřinu a vy zjistíte, že by to při vaší aktuální spotřebě mělo vážné dopady na ekonomiku domácnosti, začnete logicky šetřit. Omezíte svícení, omezíte používání největších domácích „žroutů” elektřiny, atd. A pokud na elektřinu funguje váš otopný systém, pak asi nastavíte termostat na nižší teplotu. Výsledkem sice bude nižší suma na faktuře, ale zároveň vezme za své váš léta zažitý komfort. Bezpochyby jde o řešení účinné. Je však ideální? Pokud plánujete stavbu nebo rekonstrukci rodinného domu, pak existuje účinné preventivní opatření.

Myslete na budoucnost!

Pro obyčejného člověka je nemožné předpovídat události typu rusko-ukrajinského konfliktu nebo pandemie koronaviru. Obojí udeřilo nečekaně a tvrdě a zásadně ovlivnilo životní úroveň celé populace. Avšak bez ohledu na to, zda a kdy se obdobné události uklidní, je sázka na dlouhodobou ekonomickou stabilitu počinem mírně řečeno naivním...

Rozpočet na stavbu nebo rekonstrukci rodinného domu je věc jedna, druhá věc pak je, jaké náklady bude představovat jeho provoz. Můžete stavět nebo rekonstruovat dům v době ekonomického růstu a relativního blahobytu, v době, kdy jste ekonomicky silní a soběstační. Takže žádné obavy z budoucnosti! Ale to jen do okamžiku, kdy ceny energie (a nejen té) vlivem náhlé krize vyletí o desítky procent, nebo se dokonce znásobí. A pak je rozhodně moudré mít dům, ze kterého drahá energie téměř neuniká. A jak to vyřešit?

Termoreflexní fólie SUNFLEX – cesta k trvalým úsporám

K rozhodnutí vybavit dům termoreflexními fóliemi je třeba správně pochopit tepelné procesy, které zde probíhají, a zvláště pak sálavé děje, které zde dominují. Ať už vytápíte jakkoliv, tak od zdroje tepla, např. radiátoru, infrapanelu nebo v případě podlahového vytápění od plochy podlahy, je teplo do vytápěného prostoru přenášeno především sáláním (radiací) šířícím se rychlostí světla (300 000 km/s) a ohřívajícím každý předmět, na něhož dopadne. A proč ho ohřívá? Většina běžných stavebních materiálů (omítkové zdivo, sádrokarton, dřevo), ale i izolací (vata, polystyren, polyuretan) totiž pohlcuje až 90 % dopadajícího sálavého tepla a jen 10 % odrazí zpět. To například u obvodové stěny znamená, že pohlcené teplo postupně zahřívá její povrch a zároveň prostupuje do hloubky její struktury. A i když jeho prostup zpomalí vrstva venkovní tepelné izolace, mizí toto teplo nenávratně v exteriéru. A to rozhodně není děj, který uvítáte.

Existuje však účinné řešení, jak uchovat většinu draze vyrobeného tepla uvnitř domu. Stačí jen postavit prostupujícímu sálavému teplu do cesty takový materiál, který teplo nepohlcuje, ale naopak ho dokáže účinně odrazit. Odrazit tam, kam potřebujete, tedy zpět do vytápěného prostoru. Tím materiálem je vyleštěný kov, který jako jediný dokáže odrazit více než 90 % dopadajícího tepelného záření zpět do prostoru, přičemž jeho povrch zůstává chladný, protože pohltí jen zlomek dopadajícího tepla. Tento jev se nazývá termoreflexe a je dnes široce využíván v mnoha oblastech lidské činnosti, stavebnictví nevyjímaje. Na principu termoreflexe pracují i stavební fólie SUNFLEX vyvíjené a vyráběné českou firmou TART s.r.o. Jde o vysoce účinné fólie, které zajistí, že se váš dům bude chovat jako termoska, tedy že v zimě udrží teplo uvnitř domu a naopak v tropických letních dnech zajistí ve vašem domě obyvatelné klima. Pojďme si tedy tyto fólie stručně představit.

SUNFLEX Roof-In Plus – špičková termoreflexní parozábrana

Parozábrana (jinak řečeno parobrzda) dnes nemůže chybět v žádném domě, který má izolované obvodové stěny nebo střešní plášť. A pokud už tam taková fólie musí být (aby bránila prostupu vzdušné vlhkosti do izolace), pak proč bychom pod sádrokarton nedali takovou parozábranu, která dokáže odrazit 95 % unikajícího tepla zpět do interiéru?

Toto řešení nepředstavuje žádné náklady navíc, pouze použijete výrobek, který neplní jen parotěsnící funkci, ale i funkci tepelněizolační. Tímto výrobkem je parozábrana S UNFLEX Roof-In Plus se schopností odrazit 95 % tepla a trvale ušetřit na vašem ročním rozpočtu za vytápění až 20 %. Tato fólie je velmi dobrou investicí do budoucna, investicí, která se vrátí již v první topné sezóně!

Parozábrana SUNFLEX Roof-In Plus v konstrukci pod sádrokartonem je velmi dobrou investicí do budoucna.

SUNFLEX Floor PRO – termoreflexní fólie pod podlahové vytápění

V případě parozábrany byla řeč o úniku tepla obvodovými stěnami nebo střechou. Čím větší plocha, tím větší únik tepla a vaše podlaha je tak další nezanedbatelnou plochou, kterou je rovněž nutné účinně tepelně ošetřit. Pokud jste se rozhodli pro podlahové vytápění, pak věřte, že vaše polystyrenová podlahová izolace pod topným systémem sice prostupující teplo zpomalí, ale absorbované teplo již nikdy nevrátí zpět. Toto teplo nenávratně skončí v základech domu (zejména pak pro potěchu hlodavců, kteří v zimě teplo rádi vyhledávají). Instalací termoreflexní fólie SUNFLEX Floor PRO pod topný systém zajistíte, že více než 90 % ztrátového tepla bude odraženo a směrováno do interiéru.

K tomu doplňme, že termoreflexní fólie tím, že ve vzduchové mezeře odráží tepelné záření zpět do interiéru, se sama neohřívá a nepropouští tak teplo ven nebo pod dům vedením!

Nebojte se po fólii během instalace topného systému nebo během betonování chodit. Bublinková struktura je vysoce odolná.

SUNFLEX Contact PRO – difúzní membrána se zárukou komfortního klimatu i v tropech

Je obecně známo, že klimatizace je mnohem nákladnější služba než vytápění. Ochladit v létě přehřátý interiér je energeticky náročné a kdo si to nemůže dovolit, bude v tropických dnech a zejména v podkroví domu čelit nepříjemným teplotám. A to i tehdy, je-li střešní plášť jeho domu navržen projektantem dle platné (a bohužel zavádějící) normy, která ve výpočtu prostupu tepla dosazuje do vzorce pouze venkovní teplotu a nikoliv teplotu povrchu střešní krytiny. Jde o to, že při venkovní teplotě nad 30 °C může teplota povrchu tmavé střešní krytiny dosáhnout až 80 °C! Teplo, které do podstřeší předává takto rozpálená krytina, je obrovské a může dosahovat i hodnoty 800 W na čtvereční metr! Důsledek je zřejmý, po takovém prohřátí střešního pláště pronikne tepelná vlna do podkroví a bude vás trápit od odpoledních hodin ještě dlouho po západu Slunce. Když nechcete přebývat v přehřátém podkroví ani utrácet za provoz klimatizace, použijte místo běžné difúzní podstřešní fólie superdifúzní reflexní membránu SUNFLEX Contact PRO, která 95 % tepla od rozpálené střešní krytiny odrazí zpět do exteriéru (z 800 W/m2 bude cca 40 W/m²!). Tím zajistíte, že ve vašem podkroví bude podstatně chladněji než při použití nereflexní střešní membrány. A to zdarma, bez použití aktivní chladící jednotky.

Superdifúzní reflexní membrána SUNFLEX Contact PRO snižuje v létě množství tepla pronikajícího do konstrukce od rozpálené střešní krytiny.

SUNFLEX Foam – termoreflexní fólie nejen pod plovoucí a dřevěné podlahy

Posledním zástupcem řady stavebních fólií od společnosti TART je široce využitelná fólie SUNFLEX Foam. Kromě aplikace pod plovoucí nebo dřevěné podlahy se velmi často instaluje za radiátory, kde brání zahřívání obvodové zdi a směruje ztrátové sálavé teplo zpět do interiéru. Tuto fólii často vidíme i na čelních sklech automobilů, jejichž majitelé se ráno nechtějí trápit s odstraňováním námrazy, nebo lze touto fólií izolovat teplovodní potrubí a zamezit tak tepelným ztrátám na cestě od ohřívače k baterii. Využití této fólie je velmi široké a ve všech případech i vysoce účinné.

Využití fólie SUNFLEX Foam je velmi široké. Na snímku aplikace pod plovoucí podlahu.

Závěrem

Skutečnost, že termoreflexní fólie jsou jedním z nejúčinnějších způsobů, jak zmírnit dopad současné (i každé následující) energetické krize, je nediskutovatelná. V domě, který je vybaven těmito fóliemi, můžete až o 20 % ubrat na výkonu zimního vytápění a ještě více na výkonu letního chlazení při návrhových teplotách interiéru (min. 20 °C v zimě a max. 27 °C v létě). Výsledkem bude stejný tepelný komfort s výrazně nižšími náklady. A nejedná se jen o využití v rodinných domech nebo v rekreačních objektech. S vysokými cenami za energii se potýkáme všichni, tedy i firmy, které díky dražší energii razantně zvyšují ceny svých produktů, což dnes pozorujeme zejména u cen potravin. Použití termoreflexních fólií ve výrobních, skladovacích nebo komerčních prostorech může být zajímavou inspirací pro podnikatele, jak čelit energetickým tlakům. Jsou události, které nemůžeme ovlivnit, ale vždy existují cesty pro zmírnění nebo eliminování jejich negativního dopadu.

— kontakty —

TART, s. r. o.

Vinohradská 366/91, 618 00 Brno-Černovice

E: mspousta@tart.cz   T: +420 606 717 915
WWW: https://www.sunflex.cz

Autor: Miroslav Spousta
Foto: TART