Úspěšný vstup Infothermy do třetího desetiletí

Největší specializovaná výstava k vytápění, úsporám energie a využívání obnovitelných zdrojů Infotherma , se konala opět na Výstavišti Černá louka v Ostravě, ve dnech 13.–16. ledna 2014. Za tradičního pořadatelství agentury Inforpres z Frýdku-Místku, úspěšně vstoupila do třetího desetiletí své existence.

Právě skončený 21. ročník se znovu pyšnil 362 vystavovateli z České republiky a Slovenska, Polska a Rakouska, což znamenalo úplné zaplnění vnitřní i venkovní plochy pavilonu A.

Široká nabídka

Největší zastoupení měly novinky v otopných systémech. Více než polovina výrobců kotlů na tuhá paliva, která splňují požadavky na únik zplodin, to dokumentovala ve svých expozicích vlastními výrobky v provozu. Největší oblibě se stále více těší palivové dříví, proto byla letošní Infotherma největší přehlídkou krbů, krbových a kachlových kamen a propagovala i dřevostavby a další užití dřeva ve stavebnictví.

Kromě otopných systémů patří k modernímu vytápění i nalezení příčin úniků tepla a jejich eliminace. Proto třetina výstavní plochy patřila novinkám v nízkoenergetické a pasivní výstavbě, rekonstrukcím objektů, izolačním materiálům, termoregulačním oknům, žaluziím a měřící a regulační technice.

Pomyslná třetí část výstavy se věnovala řádnému využívání obnovitelných zdrojů. K vidění tak byla přehlídka tepelných čerpadel, slunečních kolektorů na ohřev vody a přitápění staveb i producenti pelet, briket a zařízení na jejich výrobu.

Poradenství a doprovodný program

Jelikož stále více návštěvníků hledá radu nejen o ekologickém a ekonomickém vytápění, rozšířil pořadatel výstavu o poradenství a odborný doprovodný program. V kurzu byly aktuální ceny energií a informace k tzv. komínové vyhlášce. Tři celodenní konference měly tato témata: Kombinované využívání zdrojů energií, Tepelná čerpadla v mixu zdrojů energií a Výstavba nízkoenergetických a pasivních objektů. Součástí této mezinárodní výstavy byly internetové hlasovací soutěže Top Energie 2014 o energeticky úsporných výrobcích, technologiích a službách, dále Top Design 2014 o nejlepší design otopných těles a soutěž O nejlepší premiérovou novinku.

Designový konvektor MINIB, který se v soutěži Top Design 2014 o nejlepší design otopného tělesa umístil na prvním místě

Výběr z novinek

Připomeňme si některé z letošních vystavovaných novinek – automatický litinový kotel UNI K společnosti OPOP spalující hnědé a černé uhlí a dřevěné pelety. Pracuje v automatickém režimu, s účinností 85 %, má vodou chlazený podstavec a litinový výměník s třítahovou konstrukcí. Dále komín nové generace Heluz Izostat Duo pro všechny druhy paliv, spotřebičů a staveb. Rychlou montáž umožňují unikátní komínové tvarovky, bez použití tepelné izolace.

Firma Viadrus kromě jiného předvedla nástěnný plynový kondenzační kotel nebývalého designu a konstrukce o výkonu 5 až 24 kW. Novou generaci kotlů na kusové dřevo představila společnost Verner, jmenovitě kotel Verner V140 Extra o výkonu až 14 kW a Verner V210 Extra o výkonu až 20 kW, s odtahovým ventilátorem spalin a elektronickým regulátorem. Zcela ojedinělou, pro interiéry zhotovenou kolekci exkluzivních topných plastik z ušlechtilého masivního nerezového materiálu, navrhl sochař a designér Lukáš Rais, pod názvem Industriality. Ještě alespoň heslovitě zmíníme Spirálu tepelné čerpadlo voda-voda spořící až 80 % energie z Hronětic u Kostomlat n. L., Lodžie pro bytové domy firmy Revitalstav a Solární sestavu Vitosol 200-F od firmy Viessman.

Slovo na závěr

Na závěr jsme zaznamenali slova ředitele pořádající agentury Inforpres Ing. Libora Kostelného: „Jsme zvědavi na reakci a názory více než dvaceti šesti tisíc návštěvníků, které že expozice, výrobky a program byly pro ně nejpřitažlivější. Jejich poznatky využijeme při přípravě dalšího ročníku Infothermy. V tomto směru rozlišujeme návštěvníky, kteří se rozhodují podle momentálního nápadu a ty, kteří jdou cíleně do předem vytipovaného stánku nebo vyslechnout si danou přednášku a tam nabírají potřebné informace. Mám-li se vyjádřit ke stálicím mezi vystavovateli tak k nim patří firmy s otopnými systémy, zastoupené až z devadesáti procent. Namátkou jmenuji Dakon, Viadrus, Atmos ... K novým vystavovatelům patří zejména ti ze zahraničí prezentující krby. Jinak i pro další ročníky Infothermy se budeme držet dané nomenklatury a maximálně uspokojíme vystavující firmy a jejich potencionální zákazníky. A podle situace posílíme příslušný úsek a oblast o aktuální údaje a exponáty, jinými slovy jaké se budou v té době těžit a využívat suroviny, jaké budou ceny energií a podobně.

Autor: Zdeněk Svoboda
Foto: Archiv redakce