Infotherma místem diskuzí a námětů

Stalo se tradicí, že druhá polovina ledna je spojena s termínem konání mezinárodní výstavy Infotherma. Dříve ve Frýdlantu nad Ostravicí a v posledních letech na ostravském Výstavišti Černá louka se na Infothermě každoročně setkávají přední výrobci, prodejci, montážní i servisní firmy a odborná veřejnost s cílem představit návštěvníkům akce novinky a směry, kterými se ubírá moderní vytápění a stavby spojené s ekonomickým bydlením.

Ve dnech 20. až 23. ledna 2020 se na Výstavišti Černá louka v Ostravě uskuteční již 27. ročník Infothermy, tradičně věnované vytápění, úsporám energií a smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech. V České republice jde o největší takto specializovanou výstavu se zastoupením domácích, evropských i světových značek produktů, jež jsou potřebné pro udržení tepelné pohody v našich domovech. Nomenklatura výstavy se od prvního ročníku prakticky nemění, doplňuje se však o nové technologie a systémy.

Staré kotle za nové

Existuje mnoho témat, o kterých by se mělo a také bude na Infothermě diskutovat. Začne se už při zahájení výstavy a pokračovat se bude následují čtyři dny během odborného doprovodného programu. Ten bude probíhat v Konferenčním centru a ve vstupním pavilonu A1 či při jednotlivých obchodních a společenských setkáních. Hovořit se bude například o zákoně o zákazu provozování zastaralých kotlů 1. a 2. emisní třídy, který má vstoupit v platnost v září roku 2022. Ministerstvo životního prostředí letos spustilo poslední vlnu kotlíkových dotací, jež byly určeny k výměně starých kotlů na pevná paliva za nový zdroj tepla. Kotlíkové dotace jsou udělovány od roku 2015, do konce roku 2020 má být přitom zrealizováno minimálně 90 tisíc výměn. Podpory výměny starých kotlů za nový zdroj tepla však nekončí. V budoucnu by měly být součástí programu Nová zelená úsporám (NZÚ) v rámci podprogramu s názvem Adaptační a mitigační opatření NZÚ.

popisek

Změny v NZÚ

Dalším aktuálním tématem výstavy budou otázky související se zlepšením možností financování oprav domů z nového podprogramu Nová zelená úsporám – Finanční záruky. Drobně se mění také oblasti podpory v Nové zelené úsporám: Energetické úspory – zateplení domu; Výstavba v nízkoenergetickém standardu – výstavba domů v pasivním a téměř pasivním standardu; Efektivní využití zdrojů energie – výměny a modernizace vytápění, větrací systémy apod.; Adaptační opatření v budovách – zelené střechy, stínicí technika apod.

Tak jako každoročně budou pokračovat diskuze, zda se dotace a podpory dostanou k těm nejpotřebnějším a zda by nebylo lepší přenechat více pravomocí starostům obcí a měst.

Rozvoj nízkoemisních technologií

V nadcházejících letech čekají českou energetiku zásadní změny, které budou spočívat ve výrazném poklesu využívání fosilních paliv. I na Infothermě 2020 půjde proto o velice aktuální téma. Novela zákona nabízí v období po roce 2021 řadu finančních nástrojů, které umožní významně investovat do rozvoje nízkoemisních technologií. Novinkou je i Modernizační fond, který podpoří rozvoj obnovitelných zdrojů energie, zvyšování energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů. Dotace budou moci čerpat nejen podniky, ale i domácnosti.

Nová energetická koncepce

V rámci aktualizace Státní energetické koncepce (SEK), na které již ministerstvo průmyslu o obchodu pracuje, by v České republice měly v budoucnu dominovat jádro, obnovitelné zdroje energie (OZE) a plyn. V horizontu příštích 25 až 30 let by měl podíl jádra vzrůst ze současných 30 % asi na 40 až 50 % a podíl OZE asi na 25 až 30 %. Kolem roku 2040 by se mělo asi 80 % elektřiny vyrábět z takzvaných bezemisních zdrojů, a sice z jádra a OZE. Předpokládá se, že v souladu s doporučením Evropské komise se do roku 2030 podíl OZE na výrobě elektřiny zvýší ze současných zhruba 14 na 23 až 24 %. Stát do budoucna také počítá s další podporou chytré zelené energetiky pomocí strukturálních fondů EU, především se zaměřením na malé decentralizované zdroje. Velký potenciál vidí ve fotovoltaice na střechách rodinných domů a firem. Počítá s podporou solárních zdrojů v kombinaci s akumulací, přičemž umožní energii nejen shromažďovat, ale i prodávat do sítě. Fotovoltaika se stane součástí „malé chytré energetiky”, zelenou energií se budou napájet i elektromobily. Těší nás, že některé z těchto koncepcí byly a opět budou prezentovány i na výstavě Infotherma 2020.

Dům plný energie

Výstavu Infotherma 2020 bude otevírat vstupní expozice s názvem Dům plný energie a informací. Zde chceme návštěvníkům výstavy prezentovat současnou realitu a představit možné alternativy vytápění rodinných domů a nové perspektivní stavební prvky. Expozice bude po celou dobu výstavy komentována odborníky z portálu TZB-info, a návštěvníci tak budou moci diskutovat o jednotlivých zdrojích vytápění, nákladech a provozu.

Zájem o nadcházející ročník Infothermy svědčí o tom, že vytápění a úspory energií jsou vyhledávanými tématy nejen pro majitele a uživatele rodinných domů, ale i většiny domácností.

Na uplynulých 26 ročnících se na Infothermě prezentovalo celkem 7 454 vystavovatelů a výstavu zhlédlo 680 600 návštěvníků.

Těšíme se na tradiční i nové vystavovatele a návštěvníky. Věříme, že následující výstava bude opět setkáním všech, kteří se zajímají o vytápění a úspory energií.

Autor: tisková zpráva
Foto: archiv pořadatele