Úsporné světlovody SUNIZER

Ve stavebnictví sledujeme poslední dobou velký pokrok ve vývoji nových materiálů a technologií s důrazem na úsporu energie. Takřka v každé nové zástavbě se dnes setkáváme s domy stavěnými v nízkoenergetickém či pasivním standardu, ve kterých díky silné tepelné izolaci nedochází k velké ztrátě tepla. Někdy však tyto domy mají nedostatek světla, což je pro majitele často nepříjemné. Řešením může být přívod denního světla světlovodem.

Správná orientace domu, rozmístění oken a jejich velikost, typ zasklení a vnitřní dispozice domu. To vše má vliv na vnitřní pohodu domu. Obecně platí, že by na severní straně domu měla být instalována jen malá okna kvůli malým zimním ztrátám tepla. A na jižní naopak velká za účelem docílení velkých solárních zisků. Potom ale často dochází k nedostatku denního světla do místností s malými, severně orientovanými okny. V některých případech může být jedinou variantou přívodu denního světla právě světlovod.

Krátce o vývoji světlovodů

Dávno už neplatí, že světlovody slouží jen k zalévání květin díky kondenzátu, který z nich vytéká. Troufám si říci, že každý světlovod vyrobený v dnešní době by měl být vybaven tepelněizolačním prvkem a parotěsně napojený na parotěsnou vrstvu použitou v daném objektu. Světlovod SUNIZER toto řešení obsahuje.

Kombinací různých typů izolačních skel je možno docílit odlišných tepelně-izolačních vlastností. Ztrátu tepla vyjadřuje součinitel prostupu tepla U. Čím nižší je jeho hodnota, tím méně tepla uniká. Každý stropní difuzor světlovodu SUNIZER obsahuje integrované tepelně-izolační dvojsklo. Jde o standardní vybavení každého světlovodu SUNIZER.

Součinitel prostupu tepla světlovodu SUNIZER s tímto dvojsklem včetně vlivu osazení činí Usun = 1,0 W/(m2K).

Druhou variantou se zvýšeným izolačním účinkem je světlovod SUNIZER s tepelně-izolačním trojsklem také vloženým do stropního difuzoru. Pokud řešíte cenu, a přesto hledáte kvalitní a funkční zateplení světlovodu, pak se nabízí tato varianta.

Tepelně-izolační dvojsklo vložené do stropního difuzoru

Součinitel prostupu tepla světlovodu SUNIZER s tímto trojsklem včetně vlivu osazení činí Usun = 0,77 W/(m2K).

Tato izolační skla jsou v difuzoru libovolně měnitelná. Vždy záleží na konkrétním požadavku zákazníka. Skla jsou vsazena hlouběji do korpusu stropních difuzorů, tedy blíže tepelné izolaci stropu, což vede k eliminaci vzniku tepelného mostu.

Tepelně-izolační trojsklo vložené do stropního difuzoru

Nejdokonalejší variantou, jak docílit perfektních tepelně-izolačních parametrů u světlovodů SUNIZER, je použití prvku THERMIZER. Tento izolační prvek s lepšími tepelněizolačními vlastnostmi než předchozí dva typy je určen náročnějším zákazníkům, kteří kladou zvýšené nároky na tepelně izolační vlastnosti světlovodu. Především je prvek THERMIZER určen pro nízkoenergetické nebo pasivní domy. Jedná se o nejoblíbenější a nejrozšířenější tepelný izolant pro světlovod SUNIZER.

Prvek THERMIZER s vloženým trojsklem

Součinitel prostupu tepla světlovodu SUNIZER s tímto sklem včetně vlivu osazení činí Usun = 0,534 W/(m2K).

Díky umístění tohoto prvku do světlovodu navíc nedochází k nepříjemnému vzniku horka v místnostech pod střechou. Vybraný typ izolačních skel udává izolační schopnost celého světlovodného systému a výši odpovídající úspory za energie na vytápění domu.

Závěr

Kondenzace ve světlovodu prostě vznikat nesmí. V opačném případě nejde o kvalitní výrobek. V konečném důsledku spokojenost zákazníka nejvíce ovlivní kvalita a preciznost provedené práce. Montáž dle návodu vede k maximální spokojenosti zákazníka.

SUNIZER může mít kruhový nebo čtvercový difuzor
Autor: Bc. Lukáš Haas
Foto: Archiv firmy