Nová lávka přes Labe propojí obě nábřeží i třídu Karla IV. s rozvíjející se lokalitou u Aldisu. Cesta do Šimkových sadů od Centrálu se výrazně zkrátí, a tím vznikne i nová městská spojnice.

V Hradci začala stavba lávky za téměř 134 milionů korun. Uleví pěším i cyklistům

Prvního září byla oficiálně zahájena stavba lávky u kongresového centra Aldis, která bude určená pro pěší a cyklisty. Jejím vybudováním dojde k propojení dvou rozvíjejících se lokalit v centru města. Stavba lávky za 133,7 milionu korun má být dokončena přelomu let 2022 a 2023. Konstrukce bude ze speciálního vysokopevnostního betonu.

Hradec bude mít novou lávku přes Labe, o jejíž stavbu radnice usiluje již řadu let.  Rušný Labský most, který je sice jen 123 metrů od místa budoucí lávky, cyklisty a pěší kvůli vysokému provozu spíše stresuje. Nová lávka překlene Labe v místech u Collinovy ulice před Kongresovým centrem Aldis a na druhé straně u budovy Státního okresního archivu na Smetanově nábřeží a Škroupovy ulice. Architektonickou soutěž vypsanou městem vyhráli architekti Libor Kábrt, Martin Elich a Gabriela Elichová. Zvláštností navržené lávky je to, že má být postavena ne tak často užívanou technologií speciálního vysokopevnostního betonu.

Chodcům a cyklistům se otevře úplně nový svět

Stavba lávky přes Labe je v této lokalitě více než žádoucí, její vybudování město plánuje s ohledem na územně plánovací dokumentaci již déle než čtvrtstoletí a nyní se konečně podařilo tyto plány zrealizovat. Chodcům a cyklistům bude umožněno dostat se kratší a především bezpečnější cestou na druhý břeh řeky. Od lávky si mimo jiné slibujeme větší oživení lokality u Aldisu a Smetanova nábřeží, které mají velký, ale zatím ne tolik využitý potenciál,“ říká primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek s tím, že současně věří, že atraktivita těchto míst bude díky lávce postupně dále stoupat. Práce na lávce o délce 103 metrů a šířce 5,7 metrů začnou bouráním dvou teras u Aldisu, které jí ustoupí. Dřevorubci také pokácejí přestárlý dub na levém břehu Labe, který není v dobrém stavu a mohl by ohrožovat okolí lávky.

O stavbu lávky město usilovalo 10 let

Město usiluje o stavbu lávky, která by usnadnila pěším překonat tok Labe a zkrátila jim cestu, už od roku 2001. Avšak jen samotné vypsání výběrového řízení trvalo bezmála desítku let. Radnice počítala před vypsáním architektonické soutěže v roce 2014 s cenou lávky do čtyřiceti milionů korun. Když následně vypsala v roce 2019 soutěž na stavební firmu, nikdo se nepřihlásil. Následovaly další dva tendry, jež následně radnice zrušila, když jediný zájemce nabídl ceny výrazně přesahující sto milionů korun. Nakonec byl městem vypsán čtvrtý tendr, ve kterém byla vybrána firma SMP CZ.

Stavbu lávky v minulosti také zdržely výtky ochránců přírody, kteří byli proti pokácení zmiňovaného dubu na nábřeží. Výhrady měli ke stavbě také ornitologové. Původní navržená podoba lávky by totiž dle nich mohla zasahovat do vzletových drah ptáků, zejména labutí. Projekt tak byl na základě připomínek ekologů upraven.

Lávka bude zhotovena z betonové desky mostovky, kterou budou obepínat na lanech zavěšená ocelová žebra. O realizaci stavby se postará společnost SMP CZ.

Nejdražší lávka v širokém okolí

Cena lávky se nakonec vyšplhala na částku 133,7 milionu korun (bez DPH). Půjde tak bezesporu o nejdražší lávku pro pěší a cyklisty v širokém okolí. Dvě třetiny této částky město plánuje pokrýt prostřednictvím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. „Podle vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace můžeme na stavbu lávky získat dotaci v celkové výši téměř 102,7 milionu korun včetně DPH,“ doplňuje náměstkyně primátora pro oblast městských dotací Monika Štayrová.

Lávka bude postavena ze segmentů tvořených vysokohodnotným betonem

Samotné budování lávky by mohlo být zahájeno na přelomu září a října. „Počítáme s tím, že do konce listopadu budeme mít hotovou spodní stavbu. Před Vánoci bychom potom mohli montovat první část ocelové konstrukce a nosná uzavřená lana,“ vysvětluje stavbyvedoucí společnosti SMP CZ Jiří Keclík.

Tato konstrukce je na hraně inženýrství a jde o něco, co zatím nikdo u nás nevybudoval. Lávka tohoto typu v Česku zatím není. Lávka má být postavena ze segmentů tvořených vysokohodnotným betonem (UHPFRC), který umožňuje použití velmi subtilních prvků a zaručuje dlouhodobou trvanlivost. Jedná se o moderní kompozitní materiál na bázi cementů, jemných kameniv a nejmodernějších chemických přísad. Vyznačuje se zmiňovanými unikátními fyzikálními a mechanickými vlastnostmi. Tyto betony jsou pro projektanty a architekty výzvou, otevírají možnosti subtilních a houževnatých konstrukcí s velmi sníženou vlastní hmotností, ale naproti tomu s dlouhou trvanlivostí a především s vysokou tvarovou variabilitou. Jsou ideální například do prostředí s vysokým namáháním chloridy, mrazovými cykly nebo chemicky agresivními látkami. Vzhledově jsou mimořádně stabilní.

Nejen použitý materiál, ale také výjimečná konstrukce dělají z lávky nadčasovou stavbu, u které věříme, že zdařile doplní už tak kvalitní městskou architekturu. Celá stavba se navíc doplňuje s budovou ČSOB. Společně vytvoří moderní lokalitu, která se bude moci začít rychle rozvíjet,“ dodává náměstek primátora pro oblast rozvoje města Jiří Bláha.

Zdroje:

ŠMÍDOVÁ, Kateřina. Tisková zpráva: V Hradci začala stavba lávky přes Labe u Aldisu. Magistrát města Hradec Králové [2021]. [cit. 10.9.2021]

Lávka přes Labe: podklady k soutěžnímu návrhu si vyžádalo na osm desítek zájemců. Hradec Králové [online]. 2014 [cit. 10.9.2021]. Dostupné online

Lávka přes Labe. Jsem Hradečák [online]. 2021 [cit. 2021-9-10]. Dostupné online

UHPC Ultra vysokohodnotné betony: KŠ PREFA [online]. [cit. 2021-9-10]. Dostupné online

Autor: Kateřina Slezáková
Foto: Magistrát města Hradec Králové