Foto: Zdeněk Svoboda

V Líbeznicích se učí děti už ve třetí škole

Obec Líbeznice u Prahy ve Středočeském kraji čítá něco přes tři tisíce obyvatel, což není nijak mimořádné či bůh ví jak zajímavé. Ovšem už třetí (!) základní škola a základní umělecká škola je zde zaplněna dětmi nejen místními, nýbrž z 90 % i drobotinou ze spádových dědin Bašť, Měšice, Předboj, Nová Ves, Bořanovice a Zlonín.

Až takový je zájem o moderní výchovu a výuku v neméně moderních budovách, o které se zasloužil tým obecních konšelů, v čele se starostou Martinem Kupkou. Připomeňme v této souvislosti největší školní budovu, tzv. starou školu, která už dávno nestačila kapacitně, a to ani po modernizaci a nástavbě. Následovala tedy v těsném sousedství výstavba tzv. malého rondelu pro první stupeň základní školy (o obou stavbách jsme již psali). Ten byl ale zaplněn na papíře žactvem, ještě než byl dokončen.

Od tohoto momentu byl jen krůček k rozhodnutí o výstavbě třetí školní budovy, tzv. velkého rondelu. K němu si povíme, že jej vyprojektovala společnost Architekti Grulich a postavil Metrostav, a. s. V interiéru je 20 tříd, sborovna, kuchyně, jídelna a sociální zařízení. Fasáda je z modřínového dřeva (tou je opatřen i malý rondel), střecha je zelená a na ní patrné světlíky, klimatizace a vzduchotechnika. Na první pohled upoutá její oblouková a kruhová geometrie.

Foto: Zdeněk Svoboda

Všechny stavby jsou ve vzájemném sousedství. Navazují na ně hřiště pro volnočasové aktivity a uskupení rodinných domů usazených do svahu. Také zde jsou všechny střechy rovné, jejich horní vrstva však není zelená, ale tvořená kačírkem. Leckomu by se mohlo zdát, že vzhledem ke stále se prohlubujícímu nedostatku klasických pokrývačů se nestaví sedlové či šikmé střechy s tradiční střešní skládanou krytinou, a že „stačí“ rovnou střechu kromě izolačních vrstev ozelenit nebo zaplnit oblázky. Líbeznická stará škola však přece jen šikmou střechu má, a tedy pestrost v tomto směru byla zachována.

Foto: Zdeněk Svoboda

Ještě nesmí chybět třešinka na dortu: ZŠ a ZUŠ Líbeznice jsou fakultní školou Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty.

Autor: Zdeněk Svoboda
Foto: Zdeněk Svoboda