Černínský palác. Foto: Petr Bonek

V Praze se konaly mezinárodní vodíkové konference

Na vodíkových konferencích Hydrogen Days 2022, které se konaly od 22. do 25. března v Praze, se diskutovalo nejen o naléhavosti zbavování se závislosti na fosilních palivech. Na francouzském velvyslanectví, v Černínském paláci na Ministerstvu zahraničních věcí a v Comfort Hotel Prague City East vystoupili zástupci firem a sdružení z oblasti vodíkových technologií i představitelé státní správy z Česka, Francie či Německa.

Hlavními cíli české vodíkové strategie jsou snižování emisí skleníkových plynů a podpora ekonomického růstu. Ty nadále platí. Nově budeme klást ještě větší důraz na projekty, které nám umožní minimalizovat naši energetickou závislost na Rusku,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela na konferenci, kterou organizovalo velvyslanectví Francie v Praze při příležitosti francouzského předsednictví Evropské unie.

Konference ukázala roli, kterou může nízkouhlíkový vodík sehrát jako akcelerátor ekologické a energetické transformace evropského kontinentu. Současně však výroba nízkouhlíkového vodíku v podmínkách ČR nebude jednoduchou úlohou kvůli omezeným obnovitelným zdrojům. Vzhledem k tomu, že Francie i ČR chtějí i v budoucnu využívat jadernou energetiku, nabízí se prostor pro spolupráci ve využití jaderné energie k výrobě nízkouhlíkového vodíku.

Jeden z projektů, který probíhá v rámci IPCEI (Important Projects of Common European Interest, v překladu Důležité projekty společného evropského zájmu), je vývoj vodíkového meziměstského autobusu připravovaný společností IVECO ve Vysokém Mýtě. „Jde o příklad česko – francouzské spolupráce, na které se budou podílet české vysoké školy a výzkumné instituce, stejně jako další firmy ve Francii a EU,“ říká zmocněnec ministra průmyslu a obchodu pro vodíkové technologie Petr Mervart.

Na Česko-německé vodíkové konferenci, která zahajovala Hydrogen Days 2022, diskutovali zástupci státních institucí, technologických firem, univerzit, provozovatelů plynárenské infrastruktury či automobilových firem.

Válka na Ukrajině ukázala, že země nesmí být energeticky vydíratelné a že musí disponovat nezávislými zdroji energie. Vodík je jedním z možných řešení. Instituce a firmy z Česka a Německa již spolupracují na řadě výzkumných projektů, jejichž cílem je zefektivnit výrobu nízko-uhlíkového vodíku. Podél Labe má vzniknout takzvané vodíkové údolí.  

Přechod na vodíkovou ekonomiku umožní jak zapojení významnějšího podílu obnovitelných zdrojů, tak diverzifikaci importu ze zemí, respektive regionů, odkud se v současnosti energie dováží,“ řekl Aleš Doucek, předseda představenstva České vodíkové technologické platformy (HYTEP).

Autor: tisková zpráva 1)
Foto: Shutterstock

1) Zdroj: www.mpo.cz, redakčně upraveno