V Temelíně vznikne prostor pro malé modulární reaktory

V areálu Jaderné elektrárny Temelín vyčlenila společnost ČEZ speciální prostor, kde by mohl v budoucnu vyrůst první malý modulární reaktor v České republice. ČEZ o tom již informoval americké společnosti NuScale a GE Hitachi a seznámil s tím představitele Jihočeského kraje i zástupce další americké společnosti Holtec International.

Do malých modulárních reaktorů vkládají mnozí energetici velkou naději pro budoucnost. V Temelíně vyčleněný prostor přitom nijak neomezuje potencionální výstavbu dalších dvou standardních jaderných bloků.

Temelín v jižních Čechách je prověřená jaderná lokalita, což je její zásadní výhodou. Jde o stabilní geologické podloží, v regionu je navíc přítomen dostatek zkušeného provozního personálu ipracovníků ochrany. I proto by pilotní projekt malého modulárního reaktoru ve spolupráci nadnárodních firem a samospráv mohl vzniknout právě zde.

Touto aktivitou není nijak narušen plán na stavbu standardních dvou bloků v lokalitě Temelín. Opce na ně jsou i součástí výběrového řízení na stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech, které jsme spustili před dvěma týdny,“ vysvětluje Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ.

Skupina ČEZ už podepsala memoranda o spolupráci v oblasti malých modulárních reaktorů s firmami NuScale, GE Hitachi, Rolls Royce, EdF, KHNP a Holtec. Prostřednictvím dceřiné společnosti ÚJV Řež malé modulární reaktory vyvíjí i Skupina ČEZ. V pokročilém stádium výzkumu je například projekt HeFASTo nebo projekt Energywell.

Zástupci ČEZ se v minulém týdnu sešli v Praze i se zbývajícími americkými společnostmi vyvíjejícími malé modulární reaktory, firmami NuScale a GE Hitachi. Všechny tyto firmy se účastnily americké jaderné obchodní mise pod vedením amerického Ministerstva energetiky.

    Malé modulární reaktory jsou malé stavební jednotky (moduly), které se vyrábějí v továrně a následně se převážejí na vybrané místo, kde se sestavují. Díky variabilnímu výkonu se od nich očekává, že budou moci vhodně doplňovat a zálohovat obnovitelné zdroje energie, především pak větrné a fotovoltaické elektrárny. Podle Mezinárodní agentury pro jadernou energii se za malý modulární reaktor považuje elektrárna s výkonem do 300 MWe. Firmy vyvíjející modulární reaktory avizují, že první projekty hodlají spustit do konce desetiletí.

Autor: Ladislav Kříž 1)
Foto: Peteri, Shutterstock

1) Zdroj: www.cez.cz, redakčně zkráceno