VEKRA rozšiřuje výrobu dřevěných oken a dveří

Společnosti VEKRA – přední český výrobce v oboru oken a dveří – otevřela v květnu letošního roku další výrobní závod na produkci dřevěných oken ve Staré Pace.

Od svého založení v roce 1991 patří mezi vedoucí firmy v produkci plastových oken, po roce 2000 nastal její prudký rozvoj, který byl spojen s nárůstem poptávky po tomto druhu zboží. V současnosti firma vyrábí výplně otvorů z PVC rámů, dřeva a hliníku.

Slavnostní odpoledne

Při příležitosti otevření nového závodu ve Steré Pace se konalo slavnostní odpoledne, na kterém v úvodu olympijský lyžař Lukáš Bauer symbolicky rozbil tabulku okna, aby si VEKRA pojistila štěstí v budoucím podnikání a společně s představiteli firmy zasadil strom, který má stejně jako nová výroba mohutnět a košatět. „Hodně štěstí!”, popřáli současným majitelům a zaměstnancům VEKRY také obchodní partneři, hosté a zástupci místní samosprávy a kraje.

Slavnostní přestřižení pásky v novém závodě ve Staré Pace (zleva: Lukáš Bauer, Ing. Vladimír Jaroš – nový spolumajitel firmy, Ing. Jaroslav Fiala – výrobní ředitel, Vladislav Veselý – obchodní ředitel)

Nový výrobní závod

Areál ve Staré Pace má celkovou plochu asi 5,5 ha. Dnes zde stojí celkem již čtyři haly, tři produkční a jedna skladová. Náklady na stavební část nové investice, tj. produkční haly na dřevěná okna a skladovací haly, činily asi 75 milionů korun. Investice do moderní technologie si vyžádala více než 70 milionů korun.

Lukáš Bauer symbolicky rozbíjí skleněnou tabulku jako pojistku dalších úspěchů společnosti VEKRA

Produkční hala o rozloze 4200 m2 pro výrobu dřevěných oken je nejmodernější provozovnou v naší republice. Technologické zázemí představuje zejména dřevoobráběcí centrum Windor 100, první stroj svého druhu na českém území. Při jednom průběhu vstupního materiálu dochází na této výrobní lince až k devíti operacím (řezaní, vrtání, dlabání, frézování...). Nicméně kvalitu dřevěných oken VEKRA potvrzuje a dotahuje do konce stále zručnost lidských rukou.

Nová provozovna ve Staré Pace bude při plném provozu poskytovat pracovní uplatnění 85 výrobním dělníkům a deseti technicko-hospodářským zaměstnancům.

V úvodu slavnostního odpoledne vystoupil nový spolumajitel firmy Ing. Vladimír Jaroš

V současné době zde již probíhá zkušební provoz, tedy testování technologie, naprogramování veškerých obráběcích strojů na různé druhy profilů pro výrobu dřevěných oken, zavádění nového výrobního programu, zaučení nových pracovníků. Výroba „ostrých” zakázek se tak prolíná s testováním.

Technologie umožňuje vyrábět nejen standardní dřevěná okna s hloubkou profilu 68 nebo 78 mm, ale obráběcí centrum může připravit i polotovary pro okna kastlová (špaletová). Ty mají vynikající vlastnosti z pohledu požadavků stavební fyziky (zejména útlum hluku) a také mohou být plnohodnotnými estetickými replikami původních, třeba již vysloužilých oken v městských jádrech.

Z prohlídky nového výrobního závodu

Tvarově stálá dřevěná okna

Dřevěná okna VEKRA jsou vyrobena z vícevrstvých hranolů, které s třístupňovou povrchovou úpravou garantují tvarovou stálost. Dvě těsnění zajišťují dostatečně teplé a protihlukové izolační vlastnosti. Okna jsou opatřena celoobvodovým kováním včetně mikroventilace a běžně jsou osazena izolačními dvojskly s tzv. teplým distančním rámečkem.

Dřevo jako ekologicky vhodný, tradiční materiál má mnoho nesporných výhod i z konstrukčního hlediska. Umožňuje sestavovat velmi tuhé a pevné konstrukce včetně rozměrných stěn. Důležitou vlastností je tvarová stabilita a rozměrová stálost, pravidelná údržba garantuje dlouhodobou životnost. VEKRA nabízí více než bohatou škálu lazur a téměř neomezený výběr krycích barev. Ideální je vybírat přesný odstín na místě podle vzorníku.

Sdružování výrobců oken

Vzhledem k tomu, že výroba oken a dveří je stále velmi perspektivní oblastí dochází v současné době ke sdružování menších firem, které někdy obtížněji uspokojují poptávku v krátkých termínech, do větších společností. Také společnost VEKRA (společně s jihočeskou společností OTHERM) je od loňskéhoroku součástí Window Holding Czech a.s.

Dalšími nákupy firem má vzniknout nejsilnější okenářská skupina v regionu východní Evropy. Uvedený investiční záměr vytvoří vysoce konkurence schopnou skupinu, jejímž lídrem se stane VEKRA, která má v současné době kromě nově otevřeného závodu ve Staré Pace také výrobní závody v Lázních Toušeň a ve Velkém Meziříčí.

1 Zpracováno z tiskových podkladů Vekra

Autor: Ing. Hana Solařová
Foto: Archiv firmy