Foto: DifferR, Shutterstock

Vybíráme stavební pozemek

Bydlení v domě s vlastní zahradou si vzhledem k událostem posledních měsíců získává stále nové příznivce. Soukromý venkovní prostor totiž umožňuje trávit volný čas v zeleni i během karantény. Pro mnoho Čechů je však vidina takového vlastního bydlení alespoň zatím vzdálená, situace na trhu s pozemky se navíc vlivem nedostatečné nabídky v oblasti zasíťovaných parcel za poslední roky ještě zhoršuje. Leč slevíte-li ze svých nároků a dáte šanci i “méně vybaveným” pozemkům, zjistíte, že také přinášejí své výhody.

Již před krizí přitom z výzkumu Ipsos vyplývalo, že nejspokojenější jsou lidé bydlící ve vlastním rodinném domě (72 %), případně vlastním bytě (60 %), oproti lidem v pronájmech (32 %).

Při výběru pozemku bychom měli zohlednit i další faktory, jako je občanská vybavenost, dostupnost, umístění (v satelitní zástavbě, blízkosti přírody, apod.) či věcná břemena. Čekat na příznivější ceny se však dle odborníků příliš nevyplatí, minimálně v příštích měsících. V posledních letech byla poptávka po pozemcích enormní, přičemž ani nyní, přesto, že je hospodářství v krizi, nelze očekávat změnu.

Rovina či svah?

Rovinný pozemek představuje v mnoha případech nejjednodušší variantu. Neomezuje majitele při stavbě, nevyžaduje velké terénní úpravy. Stavba na rovinné ploše má ale také svá úskalí –⁠ je vystavován rozmanitým vnějším vlivům a není výjimkou, že se po přívalovém dešti ocitne v jezeře vody. Na rozdíl od svažitého pozemku není rovinný pozemek vhodný ani v případě jílového podloží.

Naopak dům v mírném svahu umožní výhledy do okolí, optimální je přitom pozemek orientovaný na jih. Zářným příkladem toho, jak se může dům ve svahu vydařit, je tento projekt na Zlínsku . Je jen potřeba počítat s tím, že výdaje na řešení stavby ve svahu budou vždy vyšší než založení podlahy domu pár centimetrů nad úrovní terénu. Realizace se tak stává celkově finančně nákladnější. Avšak místo, kde má váš vysněný dům stát, byste měli vybírat i srdcem. Intuice vám poradí, jestli výhledy či třeba okolí domu stojí za investici.

I pozemek ve svahu má svá pozitiva, foto: Mike Pellinni, Shutterstock

Nezasíťovaný pozemek?

Pokud je to možné, vždy hledejte pro stavbu domu pozemek s připojením na inženýrské sítě. Připravený pozemek znamená snadnou a rychlou realizaci. Takových je ale málo, což významně zvyšuje jejich cenu. Na druhou stranu, parcela bez přívodu elektřiny a vody sebou přináší nejen přidané náklady, ale také časovou prodlevu.

V dnešní době však díky moderním technologickým řešením existuje řada alternativ, které mohou dům učinit nezávislým na veřejných inženýrských sítích.

Ani na samotě u lesa se dnes nemusíte zříkat technologických výdobytků moderní doby. I bez dostupnosti veřejných distribučních sítí lze mít v domě zavedenou elektřinu a vodu. Foto: NetVideo, Shutterstock

Veřejná přípojka či soběstačný dům?

V případě elektřiny většinou stačí oslovit místního dodavatele elektřiny, který po zaplacení správního poplatku vše vyřeší a zpracuje projekt včetně realizace. Elektřinu lze přivést na většinu pozemků, kde je povoleno realizovat stavbu. Ideální je přitom pozemek vzdálený maximálně 50 metrů od elektrické přípojky. Lze se tomu také vyhnout a realizovat například plně ostrovní fotovoltaický systém a bateriovým úložištěm, a zařídit si tak bydlení v soběstačném domě (jako třeba rodina Genzerova zde).

U napojení vodovodu a kanalizace existuje možností více. Můžete se nechat na vlastní náklady připojit na místní kanalizaci a vodovod, případně uvažovat o čističce odpadních vod, septiku nebo jímce u vodovodu –⁠ všechny možnosti si ale raději zjistěte dopředu. Výhodou domácích čistíren je jejich účinnost, která je vyšší než 97 %. Přečištěnou vodu pak můžete využít třeba na zalévání zahrady. O něco nákladnější může být použití takzvané šedé vody ke splachování. Zde se vám ale investice vrátí v podobě ušetření peněz za stočné.

Na pozemku si můžete také nechat udělat vrt. Hloubka bývá obvykle alespoň 15 metrů a jeho cena se odvíjí od skladby vrtané horniny. Nákladné bývá především vrtání v jílu a písku. Naprostá většina hloubkových vrtů má kvalitní vodu, přičemž hodnota této komodity permanentně roste, čímž přidává na hodnotě domu. Nevýhodou je, že z naprosté většiny vrtů čerpáte tvrdou vodu, a zároveň zhruba 3 % vrtů mají problém s vysokým obsahem manganu. Rizikem může být také nedostatek vody (vrt je potřeba realizovat na dostatečně vydatném prameni), stejně jako dlouhá doba vyřízení povolení (až 6 měsíců či více).

Právě čas je veličinou, která je při hledání pozemku zcela klíčová, ať již vybíráte mezi zasíťovanými, nebo nezasíťovanými. I přes velkou poptávku je však na místě se neunáhlit a vše si vždy pečlivě zkontrolovat již před podpisem rezervační smlouvy.

Autor: kolektiv autorů 1)
Foto: Shutterstock

1) přepis tiskové zprávy www.commlab.cz