Výsledky měření zakrytí podlahového vytápění Ecofilm instalovaného pod laminátovou podlahou

Určitě to všichni znáte: občas je potřeba změnit rozložení nábytku v interiéru nebo starý nábytek nahradit novým. Neměl by to být žádný problém až do doby, než si uvědomíme, že podlaha je vyhřívaná topnou fólií Ecofilm a v návodu jste si přečetli, že k zakrytí podlahy nesmí dojít. Tato situace je velmi častá a je předmětem mnoha dotazů. Odpovědi na ně lze najít v analýze od výrobce topných fólií Ecofim, společnosti Fenix Jeseník.

Při testech se výrobce pro porovnání vydal dvěma směry – počítačovou simulací a praktickým testem ve zkušebně Fenix Jeseník, kterým měly být výsledky počítačové simulace ověřeny.

Skladba vzorku podlahy byla u počítačové simulace i u testu shodná (od spodu):

  • 60 mm STYRODUR,
  • 22 mm dřevotřísková deska,
  • 6 mm EXTRUPOR,
  • 0,4 mm topná fólie ECOFILM F 1008,
  • 0,25 mm PE fólie,
  • 7,5 mm laminátová podlaha.

Počítačovou simulaci pro výrobce vypracoval soudní znalec v oboru stavebnictví a zároveň lektor VUT v Brně doc. Ing. Miloš Kalousek, PhD., který ve své studii vyhodnocoval teplotu topné fólie, teplotu spodní vrstvy laminátové desky a teplotu povrchu lamina ve variantách:

  • volný povrch podlahy bez zakrytí (var. 1),
  • úplné zakrytí skříní se soklem půdorysného rozměru 400 × 800 mm (var. 2),
  • zakrytí skříní na nožkách, tedy se vzduchovou mezerou ve výšce 10, 30, 60 a 110 mm – (var. 3–6).

Při použití termostatu s podlahovou sondou a s vhodně nastavenou teplotou nemůže dojít k přehřátí podlahy ani při jejím úplném zakrytí běžnými zařizovacími předměty o ploše do 1 m2. Použití předmětů na nožkách vyšších než 60 mm navíc neznamená žádnou dodatečnou tepelnou zátěž podlahy, a podlaha se tak chová jako nezakrytá plocha.

Výsledky měření zjištěné počítačovou simulací

Nejdůležitějším zjištěním bylo, že u nábytku, který je na nožkách 60 mm a vyšších, jsou naměřené hodnoty velmi blízké volné, nezakryté podlaze. Topná fólie, která v provozu nesmí dlouhodobě překročit teplotu 80 °C, při úplném zakrytí dosáhla teploty jen 48,1 °C. Výsledky teploty spodní a vrchní strany desky lamina, které při úplném zakrytí dosáhly teplot 48 °C a 44,8 °C, jsou dokonce nižší než teplotní zatížení okolo 50 °C, které vzniká při osvícení laminátové podlahy sluncem přes střešní okno. Ani v této situaci většinou k žádným problémům u laminátové podlahy (ztráta lesků, odstínu nebo rozevírání spár) nedochází, přestože výrobci podlah doporučují limitovat dlouhodobé zatížení na max. 35–40 °C.

Výsledky měření zjištěné praktickým testem

Praktický test ve zkušebně společnosti Fenix Jeseník byl proveden se stejným zadáním jako u počítačové simulace, rozdíl byl jen v odstupových vzdálenostech skříně od povrchu laminátové podlahy, které byly upraveny na 20, 40, 60 a 80 mm. V měřeních se opět potvrdil fakt, že nábytek na nožkách vysokých 60 mm a vyšších je svými hodnotami velmi blízko volné, nezakryté podlaze. Z výše uvedeného plyne, že teploty ověřené praktickým měřením jsou nepatrně vyšší, pozitivní je však vývoj teplot u obou způsobů, který se vyvíjel obdobně.

Výsledky obou měření v běžné domácí situaci

A co přinesla měření v situaci, která je v domácnosti nejběžnější (topná fólie Ecofilm F1008 je zapojena přes termostat s podlahovou sondou, na termostatu je nastavena teplota 27 °C, tedy hygienické maximum v dlouhodobě obývaných místnostech, teplota prostoru je udržována na 21 °C klimatizační jednotkou, skříň se soklem byla postavena mimo čidlo termostatu tak, aby jeho činnost nebyla zakrytím ovlivněna)?

V místě zakrytí teplota nedosáhla více než 31 °C na topné fólii a 30 °C na povrchu laminátové podlahy. Tento poznatek je ze všeho nejdůležitější. Platí tedy pravidlo, že při použití termostatu s podlahovou sondou a s vhodně nastavenou teplotou nemůže dojít k přehřátí podlahy ani při jejím úplném zakrytí běžnými zařizovacími předměty o ploše do 1 m2. Použití předmětů na nožkách vyšších než 60 mm navíc neznamená žádnou dodatečnou tepelnou zátěž podlahy, a podlaha se tak chová jako nezakrytá plocha.

Povrchové teploty (°C) Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
bez
nábytku
s nábytkem ve výšce nad podlahou:
0 mm 10 mm 30 mm 60 mm 110 mm
Tmax. fólie31,548,143,239,833,932,3
Tmax. lamino31,448,043,138,833,832,2
Tmax. podlaha28,244,539,335,630,629,0

Autor: Ing. Peter Šovčík
Foto: Archiv firmy