Čím vytápět nízkoenergetické domy?

Kvalitně zateplené nové či rekonstruované objekty, nemluvě již o domech nízkoenergetických, potřebují pro udržení tepelné pohody v místnostech mnohem méně tepelné energie. Mnohé klasické způsoby vytápění jsou proto předimenzované, náklady na jejich pořízení neúměrně vysoké a návratnost vložených investic někdy delší než životnost zařízení.

Pokud hovoříme o nízkoenergetických stavbách, u kterých se předpokládá nízká spotřeba energie kolem 50 kWh/m2·rok, potom se důležitějším parametrem než cena spotřebované energie stávají celkové pořizovací náklady otopné soustavy.

Pro a proti

Stále častěji proto můžeme z různých stran slyšet, že elektrické vytápění je u těchto typů objektů (při porovnání pořizovacích nákladů, spotřeby energie a doby používání) vlastně nejvýhodnější a nejúspornější. Elektrická energie je pro vytápění objektů nejčastěji využívána formou přímotopných systémů – buď komfortnější podlahové nebo stropní vytápění nebo použitím klasických konvektorů. Vzhledem k tomu, že se v zásadě jedná o systém lokálního vytápění, je možné topný režim jednotlivých místností v objektu přizpůsobit potřebám jejich uživatelů. Druhou variantou je akumulační vytápění nebo prostřednictvím elektrokotle s radiátory – v těchto případech však uživatel přichází o charakteristickou vlastnost elektrického vytápění, tedy jeho velmi dobrou regulaci.

Dosud je stále nejrozšířenějším palivem plyn, který je ve srovnání s elektřinou přece jen o něco levnější, i když průběžným zvyšováním jeho ceny to již za chvíli nemusí být tak zcela pravda. Navíc pořizovací náklady na kotle a radiátory jsou velmi vysoké a tato zařízení v nízkoenergetických objektech určitě nebudou vyžívána na svou plnou kapacitu.

Pokud se týká využití tepelných čerpadel v nízkoenergetických objektech, je díky malé potřebě tepla v těchto domech jeho využití malé, a tím se doba jeho ekonomické návratnosti neúměrně prodlužuje.

Křivky teplot při vytápění podlahovém, stropním a radiátorem (žlutá – ideální, červená – podlahové vytápění, červená čárkovaná – stropní vytápění, modrá – vytápění radiátory)

Systémy elektrického vytápění

Všechny tyto aspekty si již před lety uvědomili ve společnosti FENIX Trading, s.r.o. a nabízejí zákazníkům široký sortiment elektrického vytápění. Jmenujme například teplovzdušné topné systémy ECOFLEX (známé přímotopné elektrické konvektory v různých provedeních od 500 do 2500 W), sálavé stropní panely ECOSUN (v nízkoteplotním provedení s výkonem od 100 do 700 W, ve vysokoteplotním provedení od 900 až do 3600 W).

Největší pozornosti a zájmu zákazníků se však těší kabelové topné systémy ECOFLOOR, které v současné době tvoří největší objem výroby ve firmě (je to tři- krát více než sálavých stropních panelů ECOSUN, které jsou na druhém místě). Že se společnosti daří a její výrobky jdou na odbyt svědčí i to, že zavádějí dvousměnný provoz, aby dostáli všem požadavkům zákazníků u nás i v zahraničí. Pro srovnání: 65 % tržeb pochází z exportu do čtyřiceti zemí celého světa, z toho 70 % je do zemí EU. Vzhledem k takto rozsáhlému exportu klade firma velký důraz na kvalitu práce, neboť reklamace v zahraničí si prostě nemůže dovolit.

Stále více požadované fóliové topné systémy ECOFILM se vyrábějí ve skotské firmě FLEXEL International Ltd. (přední světový výrobce elektrických topných folií), jež patří od roku 2004 do struktury skupiny FENIX Group a.s.

Složení topné fólie ECOFILM 1 – polyetylenová/polyesterová folie 2 – měděné sběrnice 3 – postříbření kontaktů 4 – homogenizovaná grafitová vrstva

Velkoplošné podlahové a stropní systémy

Nejen u nás, ale v celé Evropě se zvyšuje obliba velkoplošných topných systémů, především podlahového a stále více i stropního vytápění.

Skladba laminátové podlahy s fólií ECOFILM 1 – nášlapná vrstva – laminátová podlaha 2 – parozábrana – Pe folie 3 – topná folie ECOFILM 4 – kročejová izolace – Polyplan 4 mm, 5 – podklad podlahy

Výrazným rozdílem oproti tzv. bodovým zdrojům tepla je podstatně rovnoměrnější rozložení teploty v prostoru, omezení cirkulace a vysušování vzduchu. Tento typ vytápění je vždy úspornější.

Jedná se totiž o velkoplošné zdroje nízkoteplotního sálavého tepla, kterému pro dosažení srovnatelného tepelného komfortu postačí výkon o 2 až 3 stupně nižší. Navíc podlahovým vytápěním dosahujeme současně vhodnějšího rozložení teploty v místnosti a následně omezení proudění vzduchu.

Topné fólie ECOFILM

Vhodným řešením podlahového vytápění pod plovoucí laminátové a dřevěné povrchy nebo stropního vytápění do sádrokartonových konstrukcí se mohou stát topné fólie ECOFILM.

Podlahová fólie ECOFILM F

Jsou určeny pouze do suchých konstrukcí, není možná jejich instalace do betonů a tmelů. Jejich tloušťka 0,4 mm nijak nezvyšuje výšku podlahových či stropních konstrukcí.

Příjemným využitím topné fólie se samolepicí vrstvou ECOFILM MHF je možnost montáže pod zrcadlo (ochrana proti rosení). Topné fólie ECOFILM se vyrábí v rozmezí výkonů od 60 a 80 W/m2 u podlahových verzí a až do 200 W/m2 u stropních fólií. Při velkém zakrytí podlahy nábytkem se v mnoha případech jeví stropní vytápění jako výhodnější, neboť kromě nezakrytého stropu může dosahovat vyšší teploty.

Topná rohož ECOFLOOR LDTS

Topné kabely a rohože ECOFLOOR

Vlajkovou lodí společnosti se staly elektrické topné kabely a rohože ECOFLOOR, které jsou vhodné do tzv. mokrých konstrukcí. Díky širokému sortimentu kabelů je nutné si předem vybrat k jakému účelu bude vytápění sloužit, zda se bude jednat o venkovní nebo vnitřní instalaci nebo v jaké konstrukci budou kabely umístěny (například ve tmelu přímo pod dlažbou, ve vrstvě betonu, v pískovém loži pod zámkovou dlažbou nebo volně ve střešním žlabu). Tomu odpovídá také požadovaný výkon: 60–160 W/m2 k podlahovému vytápění bytových a nebytových prostor, nebo ve výkonech 250–350 W/m2 k rozmrazování venkovních ploch, k odmrazování střech, střešních svodů a žlabů.

Doporučená skladba podlahy při rekonstrukci (např. v koupelně) 1 – původní dlažba nebo jiný podklad 2 – flexibilní lepící tmel 3 – tepelná izolace F-Board 4 – topný prvek ECOFLOOR (rohož, topný kabel) 5 – flexibilní lepicí tmel 6 – nová dlažba

Velkou oblibu získávají topné kabely a rohože při rekonstrukcích především koupelen a sociálních zařízení nejen v klasických, ale také v nízkoenergetických a pasivních domech.

Topné kabely pro podlahové vytápění je možné použít jako samostatné kabelové okruhy nebo jako topné rohože. Z hlediska funkčnosti není mezi okruhem a rohoží žádný rozdíl, liší se jen ve způsobu instalace. Topné rohože jsou vlastně topné kabely připevněné k nosné tkanině (buď šitím nebo lepením).

Zásuvkový termostat

Regulace vytápění

V úvodu jsme se zmínili o velké přednosti elektrického vytápění – snadné regulaci. Společnost FENIX vyrábí široký sortiment regulace dle požadavků a potřeb zákazníků jako jsou například pokojové termostaty analogové i digitální s týdenním programem, regulátory teploty pro podlahové hlavní vytápění (prostorové i podlahové čidlo), centrální programovací jednotky a mnohé další.

Podrobné informace získáte u prodejců po celé republice nebo na webových stránkách společnosti.

Příklady využití výrobků společnosti v nízkoenergetických domech představíme v příštím článku.

Digitální termostat

1 Informace poskytl Ing. Miroslav Petr, vedoucí tuzemského obchodu FENIX Trading s.r.o

Autor: Ing. Hana Solařová
Foto: Archiv firmy