Wieneberger nabízí pomoc pro občany postižené tornádem

Společnost Wienerberger, výrobce keramické střešní krytiny Tondach a zdicích systémů Porotherm, si uvědomuje vážnost situace způsobené tornádem dne 24. června 2021 v oblasti jižní Moravy. Za účelem obnovení zasažených lokalit po tragické přírodní katastrofě jsme bezodkladně připraveni pomoci.

Wienerberger poskytne 15 milionů korun českých ve formě materiální podpory z produkce našich výrobků.

Na totálně zničené střechy poskytneme postiženým občanům keramickou krytinu Tondach s mimořádným účelovým snížením cen 80 % z ceníkových cen 2021. Zajistíme také přednostní dodávky celého systému Tondach ze závodu Hranice. Na výstavbu nových domů po demolici poskytneme ke slevě na střešní systém dále 60 % slevu z ceníkových cen 2021 na cihelný systém Porotherm.

Návod k získání pomoci společnosti Wienerberger:

Email s žádostí o podporu směrujte na zákaznické centrum Tondach:

tornado@wienerberger.com

  • zašlete fotografii poničené střechy nebo domu,
  • demoliční výměr,
  • potvrzení obecního úřadu v případě opravy bez demolice,
  • uveďte adresu a číslo popisné domu nebo číslo parcely,
  • uveďte odhad potřebného množství střešní krytiny v m2 a cihelného systému v m3.

Pomoc společnosti Wienerberger lze také získat prostřednictvím Nadace Českého rozhlasu, projektu Pomáhejte s námi, se kterou spolupracujeme. V tomto případě zaregistrujte svou žádost týkající se materiálů Tondach a Porotherm na www.pomahejtesnami.cz

Výše uvedená pomoc nezahrnuje dopravu ze stavebnin na místo stavby. Zde platí standardní dodací podmínky.

Autor: tisková zpráva
Foto: archiv Wienerberger