Ytong Multipor – tepelněizolační desky s přednostmi masivního zdiva

Tvárnice, která má stejné tepelněizolační schopnosti jako polystyren nebo minerální vlna – tak by se dal popsat stavební materiál budoucnosti a sen produktových manažerů většiny výrobců zdicích stavebních materiálů.

V případě pórobetonu Ytong se ale jedná o skutečný materiál, který výrobce od letošního roku zavedl do prodeje v České republice. Pórobetonové izolační desky s názvem Ytong Multipor jsou výsledkem kontinuálního technologického vývoje značky Ytong.

Po pórobetonové novince Ytong Lambda je Ytong Multipor dalším důkazem výjimečných tepelněizolačních vlastností našeho pórobetonu,” komentuje novinku produktový manažer Xella CZ Václav Vetengl.

Pórobetonová izolační deska Ytong Multipor

Ytong Multipor je extrémně vylehčený bílý pórobeton s přibližně třetinovou objemovou hmotností. Díky tomu má tepelněizolační schopnosti srovnatelné s polystyrenem nebo minerální vlnou. Izolační desky Multipor si ovšem zachovávají všechny důležité vlastnosti pórobetonu, jako jsou minimální difuzní odpor, lehké opracování, vysoká mechanická odolnost a jedinečné požárně izolační schopnosti. Složení výhradně z přírodních surovin, jakými jsou vápno, písek, cement a voda, zaručuje absolutní zdravotní a hygienickou nezávadnost materiálu. Výrobní suroviny činí z Multiporu ekologicky přijatelný a nezávadný stavební materiál.

To vše předurčuje Ytong Multipor k použití v občanských a bytových stavbách, které kladou vysoký důraz na kvalitu vnitřního prostředí.

Pasivní stěna o celkové tloušťce 500 mm je na první pohled k nerozeznání od běžného jednovrstvého zdiva

Systémové řešení pro pasivní domy

V kombinaci s běžným pórobetonem se desky Multipor uplatňují zejména v konstrukcích obvodových stěn moderních pasivních domů. Sendvičová stěna Ytong Multipor je vyváženou skladbou tvárnic P2-400, speciální difuzně otevřené malty Multipor a tepelněizolačních desek Ytong Multipor.

Pasivní stěna Ytong Multipor je na první pohled k nerozeznání od běžného zdiva – je stejně silná, pevná i únosná, má ale dvaapůlkrát lepší izolační vlastnosti. Stěna s celkovou tloušťkou 500 mm dosahuje při výpočtové vlhkosti u = 0,045 (4,5 %), součinitel prostupu tepla U = 0,14 (W/m2.K) a vykazuje optimální míru tepelné akumulace a setrvačnosti. Hlavní předností této skladby ve srovnání s jinými sendvičovými izolačními stěnami je vysoce homogenní struktura celé konstrukce a téměř identické vlastnosti všech jejích částí.

Na rozdíl od běžně používaných stěn se zateplovacím systémem je souvrství s Multiporem difusně otevřenou stěnou, která netrpí kondenzací vodní páry a optimálně dýchá. Díky tomu je celá stěna trvanlivá a zajišťuje mimořádné kvality vnitřního prostředí staveb.


Masivní střešní konstrukce z panelů Ytong a izolace Ytong Multipor s dokonalými izolačními parametry a optimální tepelnou akumulací

Obložený podhled se obejde i bez omítky

Masivní izolace stropních podhledů

Ytong Multipor nachází uplatnění také při zateplování podhledů nevytápěných suterénních nebo podzemních prostor. Obklad z Multiporu významně zvyšuje požární odolnost stropních konstrukcí podzemních garáží a sklepů. Nehoří a je bezpečný, v případě požáru se z desek ani malty neuvolňují žádné jedovaté plyny. Desky Ytong Multipor se běžně instalují bez dodatečné povrchové úpravy.

Skladba 375 mm P2-400 + 100 mm Ytong Multipor o celkové tloušťce 475 mm dosahuje součinitele prostupu tepla U = 0,176 W/(m2K) a má parametry pro vysoce nadstandardni NED. Při tloušťce izolačních desek 150 mm by již skladba dosáhla doporučených hodnot pro pasivní domy

Chybějící článek mezi zděnými prvky a izolanty

Ytong Multipor překonává bariéry mezi zděnými prvky a tepelnými izolanty. Spojením Multiporu s pórobetonovými tvárnicemi Ytong vznikají unikátní stavební konstrukce s nejvyššími dostupnými parametry v oblasti tepelné techniky a stavební fyziky. Ve spojení s jinými materiály nahrazuje Ytong Multipor tradiční tepelné izolace zejména v případech, kdy běžné izolanty nemohou zaručit optimální výsledné parametry konstrukcí z hlediska mechanické odolnosti, požární izolace nebo dostačující difuze vodní páry.

Autor: Deee Communication
Foto: Archiv firmy