Živý vzhled cementotřískových desek CETRIS®

Je základní cementotřísková deska CETRIS® BASIC bez povrchové úpravy vhodná na opláštění staveb? Jaká je její životnost? Nehrozí rozvláknění nebo degradace vlivem povětrnostních podmínek? S těmito otázkami se při realizacích fasád z cementotřískových desek setkáváme často.

Pro neznalého mohou takové fasády působit nehotovým dojmem, pro architekty a designéry jsou naopak výrazem haute couture, tedy „vysoké návrhářské” – i tímto pojmem z oblasti módního průmyslu lze charakterizovat opláštění z cementově šedivých desek CETRIS® BASIC (bez nátěru či jiné povrchové úpravy) nebo CETRIS® PROFIL (s vytlačenou strukturou dřeva nebo břidlice).

V současném designu jsou preferovány přírodní materiály bez jakýchkoli povrchových úprav. S narůstajícím počtem realizací tento trend pociťuje i výrobce cementotřískových desek. Ty jsou díky vysokým užitným hodnotám předurčeny pro použití v exponovaných podmínkách. Desky jsou mrazuvzdorné, nehořlavé, odolné vůči povětrnostním vlivům, vlhkosti i mechanickému zatížení.

Spojení výhod dřeva a cementu

Cementotřískové desky vznikají slisováním směsi dřevěných třísek, cementu, vody a hydratačních přísad. Slučují tak úžasné vlastnosti dřeva s výhodami cementu a vynikají vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům. Při uložení ve vodě dosahují hodnoty tloušťkového bobtnání max. 0,3 %. Po 100 cyklech mrazuvzdornosti nastane pokles pevnosti v tahu za ohybu pouze o 9 %. Trvanlivost cementotřískových desek CETRIS® byla ověřována i komplexní zkušební metodou simulující kombinované rozrušování struktury materiálu působením základních podnebných faktorů (kolísání teplot, déšť, sluneční svit, mráz).

Předcházení rizik

Při navrhování a realizaci opláštění ze základní cementotřískové desky CETRIS® BASIC je nutno respektovat složení desky a jeho původ – cementové zboží. Částice volného vápna obsaženého v portlandském cementu mohou pronikat na povrch desky, na vzduchu pak může docházet ke karbonizaci a vzniku výkvětů, které narušují jednolitý vzhled jejího povrchu. Částečně se dá tomuto jevu zabránit ošetřením desky transparentními hloubkovými penetračními nátěrovými hmotami, které snižují její nasákavost a zabraňují transportu minerálních látek na její povrch. Bohužel na vzniku vápenného výkvětu se podílí i nevhodné zabudování desky, jehož důsledkem bývá například zatečení i za líc fasády.

Přirozeně různorodý vzhled opláštění

Také samotná deska CETRIS® BASIC, popřípadě CETRIS® PROFIL, nemá definovaný jednotný barevný vzhled. Charakteristická vlastnost těchto povrchově neošetřených desek – barevná nejednotnost – je dána zejména použitým pojivem, tedy portlandským cementem, a výrobním procesem. Barevný odstín a struktura povrchu cementotřískové desky se v závislosti na způsobu výroby a opracování (deska se vrství na ocelové plechy, lisuje pod velkým tlakem, zasouvá do sušárenských vozů a do formátovací pily...) může lišit. Mohou tak vznikat tmavší a světlejší místa (fleky, pásy...). Cementotřískové desky CETRIS® tak vytvářejí opláštění s přirozenou různorodostí vzhledu betonových stěn. Z realizací fasád máme zkušenosti, že působením povětrnostních vlivů pak dochází k mírnému sjednocení vzhledu desek.

Cenově dostupné, trvanlivé a bezúdržbové

Charakteristická různorodá „tvář” základních cementotřískových desek je autorům stavebních projektů známa. Důvodem, proč použít „šedivou” desku, je získání cenově dostupného opláštění rozličného „živého” vzhledu, který je v kontrastu s uniformovanými, barevně jednolitými fasádními plášti. Přitom vznikne obklad s vysokou životností a v podstatě nulovými provozními náklady. Fasádní obklad z cementotřískových desek CETRIS® BASIC nebo CETRIS® PROFIL je na dotyk velmi příjemný, nevyžaduje náročnou údržbu a odolá účinkům mechu, plísním i jiným degradujícím činitelům vznikajícím například v kontaktních zateplovacích systémech.

Související články

Autor: kolektiv autorů
Foto: archiv firmy