Zlatá Batima

Batima spol. s r.o. je jedním z největších výrobců a dodavatelů venkovních rolet v ČR. Do obchodního rejstříku byla zapsána v roce 1992. Působnost firmy, která sídlí na Liberecku, se rychle rozšířila na celou Českou republiku, ale také do Německa a Rakouska, a v posledních letech, kdy firma vyváží také dřevocementové schránky, i na Slovensko. Podíl vývozu z celkového obratu firmy je 30 %.

Také sortiment výrobků prodělal rychlý vývoj. Firma začala s výrobou jednoho typu venkovních rolet pro německého partnera. V současné době jich nabízí několik druhů v mnoha barvách a provedeních. Od roku 1998 podporuje instalaci rolet v novostavbách novým výrobkem - originálně řešenou dřevocementovou schránkou BAT G, která se umístí pod stropní věnec místo překladu. Tento stavební prvek umožní odběrateli rozhodnout se v klidu po dokončení stavby pro libovolnou stínicí techniku podle svých představ a finančních možností.

O přednostech venkovních rolet netřeba pochybovat. Zvláště u novostaveb je dnes ochrana oken samozřejmostí. Kvalitní rolety se stávají nejen garancí bezpečnosti a ochrany proti přímému slunečnímu svitu, ale zajiš.ují také pocit bezpečí před hlučnými přírodními vlivy (bouřka, vichřice) i před násilím kriminálních živlů. Díky vynikajícím izolačním vlastnostem šetří i drahocennou energii.

Firma Batima spol. s r.o. vlastní vývojové pracoviště, které při projektování rolet a roletových schránek dbá na to, aby byl mimo jiné docílen vysoký estetický standard domu bez rušivých prvků. Proto se specializuje na rolety zapuštěné do zdi.

Jako první vlaštovku vyvinula Batima v letech 1996/97 ve spolupráci s firmou Lias Vintířov schránky RONO A a RONO B. Podkladem pro výrobu byl konkurenční nosný překlad zdicího systému LIAPOR. Batima chtěla zjednodušit investorům rozhodování při následném zabudování rolet, a proto byly chráněné výrobky RONO A a RONO B přizpůsobeny také pro nejpoužívanější tuzemský stavební systém POROTHERM. RONO se dá však bez potíží použít i do jiných stavebních systémů.

Postupem času a nabytím dalších zkušeností došlo k vývoji dalších, technicky propracovanějších systémů, mezi které patří nejpoužívanější systém BAT G. Je chráněn užitným vzorem. Systém BAT G má oproti RONO mnoho výhod. Vyrobená schránka je větší, což umožňuje zabudovat následně jakýkoli prvek stínicí techniky. Další rozdíl obou systémů je v osazení rolet. U RONA jsou lamely nepřirozeně obráceny směrem do interiéru („bříškem“ dovnitř). BAT G absolutně umožňuje zákazníkovi maximální svobodu při finančním rozhodování a následném výběru použité stínicí techniky. Tato schránka má, podle našeho názoru, největší užitné vlastnosti a je určena pro novostavby i starou zástavbu. Schránka BAT G je v rámci celé stavby levnou záležitostí, a to je také další z důvodů, proč je tak žádaná. Instaluje se do okenního otvoru přímo a pouze v průběhu stavby. Dodatečně již zákazník nemá šanci schránku nainstalovat. Korpus je odlit jako monolit přesně na požadovaný rozměr, a proto má vynikající stabilitu. Kdykoliv po ukončení stavebních prací včetně omítky (i po několika letech) lze do připravené schránky nainstalovat podle přání zákazníka např. rolety se sítí proti hmyzu nebo bez sítě, rolety s lamelami slabými, silnými, železnými, nerezovými. Místo rolet lze zvolit i mříze nebo navinout látku apod.
Právě pro případ dodatečné instalace rolet je BAT G přizpůsobena pro přístup pouze zvenčí, takže interiér domu ani venkovní omítka nemohou být při montáži ničím narušeny ani poničeny a další stavební úpravy na domě nejsou nutné. Nemá-li zákazník zájem o zabezpečení venkovního otvoru, i když je to v dnešní době případ méně častý, lze spodní část otevřené schránky uzavřít libovolným materiálem. Tato úprava v žádném případě nepoškodí vzhled domu, nezpůsobí ani únik tepla schránkou.

V roce 2002 firma akceptovala požadavky ze strany klientů a velkých stavebních firem na vytvoření schránky systémové, tj. zapadající svými rozměry do systémů největších dodavatelů stavebních hmot. Z tohoto důvodu využila Batima svých zkušeností a ve spolupráci s firmou Heluz – cihlářský průmysl v.o.s. pomohla vytvořit schránku typu G, ale v modulu na výšku většiny stavebních systémů, tzn. 238 mm (BAT G je vysoká 300 mm). Tato schránka nese název HELUZ-BATIMA 238 a je nosná, BAT G je pouze samonosná. Oba systémy však odpovídají profesionálnímu náhledu na schránku. Vlastní provedení roletové schránky Heluz-Batima odpovídá konstrukčně systému rolet firmy Batima, a ta je také generálním dodavatelem rolet a zároveň garantem funkčnosti celého roletového systému. Montáž a revize rolet se provádí montážním otvorem o šířce 85 mm, který je umístěn na vnější straně před okenním rámem. Protože je schránka Heluz-Batima také schránkou typu G, umožňuje instalaci plastových nebo hliníkových rolet kdykoli podle přání investora a vždy pouze z exteriéru. Vnější strany schránky jsou v cihelném provedení, což zajišťuje dokonalou přilnavost omítek. Roleta může být ovládaná ručně nebo elektricky. Naviják popruhu ručního ovládání je zabudován ve zdivu ve svislé ose otvoru průchodky. Dodávku elektrického ovládání (elektromotor v hřídeli rolety) firma Batima provádí až po zabudování překladu a okenních rámů.

Na schránce a následné montáži roletových systémů je použito několik průmyslových vzorů. Schránka je unikátní speciálním uchycením rolet. Systém umožňuje instalaci rolet do všech rozměrů oken od rozměru okenního otvoru 450 mm do 3850 mm. Je chráněn také průmyslovým vzorem. Toto komplexní propojení cihelného zdicího systému Supertherm a roletového systému Batima nemá na českém trhu konkurenci.

Batima spol. s r.o v dnešní době využívá u obou schránek typu G svoji novinku – vodicí lištu v ostění, která odpovídá prosazování hlavní myšlenky firmy, tj. schovat veškeré díly rolety před zraky případných narušitelů a tím znemožnit přístup např. k vodicím lištám i celé roletě a zabránit její demontáži. Dalším přínosem lišty je i možnost respektovat vzhledu domu a nenarušit jeho linii.

Nosná roletová schránka Heluz-Batima 238 byla oceněna na veletrhu IBF Brno ZLATOU MEDAILÍ IBF. O všech Ve dnech 14. - 18. 9. 2004 bude mít firma expozici na FOR ARCH 2004 stánek č. 4C14. jmenovaných systémech a schránkách včetně rolet se můžete blíže dozvědět na firemních stránkách www.batima.cz.

Autor:
Foto: Archiv firmy