Komíny s umělým tahem

Spalinové ventilátory EXHAUSTO zajišťují dokonalý komínový tah za všech provozních podmínek. Používají se pro krby, krbová kamna a pece pro pevná i plynná paliva, kotle na pevná, kapalná a plynná paliva, kotle na biomasu, lokální topeniště připojené na společné komíny, pro restaurace a pekárny, ale i pro průmyslové aplikace. Ventilátory umožňují regulaci otáček v rozdílném provedení tak, aby vyhovovala uživateli i všem předpisům a normám.

Mezi nejčastější aplikace spalinových ventilátorů patří rekonstrukce topného zdroje a to jak zdrojů centrálních, tak lokálních topidel, kde je vyměněn stávající spotřebič paliv za nový, moderní, většinou s vyšším tepelným výkonem, připojený do stávajícího komínového průduchu. Zde se setkáváme s výkonovým omezením spotřebičů z důvodu jejich dispozičního umístění v prostoru definovaným umístěním stávajících komínových průduchů a většinou i jejich výkonu, jenž je determinován průřezem a výškou komína. Zpravidla není možné komín navýšit a tím zajistit potřebnou účinnou výšku komína pro dokonalý odvod spalin, jak z důvodů technické proveditelnosti, tak i z důvodů estetických.

Často se také setkáváme, např. u centrálních zdrojů tepla, s požadavkem připojit několik zdrojů tepla do jednoho komínového průduchu, který však nemá parametry pro přirozený odvod spalin. Zde potom aplikujeme spalinový ventilátor na podtlakový komín umístěním na ústí komína v souladu s platnou normou ČSN 734201:2008 a zároveň systémovou regulací zajistíme požadovaný komfort a bezpečnost celého zařízení.

Velice populárními zařízeními v rekonstruovaných a modernizovaných interiérech jsou dnes např. plynové krby, které se často osazují do podkrovních bytů, hlavně pak z důvodu nesnadného zásobování topeniště palivem. Tyto plynové spotřebiče však mají specifické požadavky na odtahy spalin, kde můžeme snadno pomocí inteligentních regulátorů s tahovými a teplotními čidly a propojením s automatikou plynových krbů zajistit spolehlivý odtah spalin za všech provozních podmínek s bezpečnostními prvky blokování provozu a přívodu plynu při jakýchkoliv nestandardních podmínkách.


 KomponentyTyp
1Spalinový ventilátorRS s horizontálním výdechem spalin
RSV s vertikálním výdechem spalin
2Regulátor EXHAUSTO EFC16
EXHAUSTO EFC35
EXHAUSTO EFC18
EXHAUSTO EBC40
3Systémový vypínač (3-pól, IP54) REPAFB
(5-pól, IP54) REPSW2×16
4Montáž – příslušenstvípříruba pod spalinový ventilátor
Obr. 1: Aplikace nuceného odtahu spalin od zdroje tepla na tuhá paliva

Základní specifikace zařízení

Spalinové ventilátory EXHAUSTO jsou speciálně konstruované ventilátory pro odtahy spalin od všech druhů paliv. Jsou vyrobeny s provozní teplotní odolností účinku spalin do teploty 250 °C. Ventilátory jsou vybaveny motory s proměnnými otáčkami a systémovými regulátory umožňujícími spalinové ventilátory řídit ručně, nebo automaticky, v závislosti na sledované veličině, teplotě či tlaku (tahu komína) nebo obou společně. Tělo spalinového ventilátoru je vyrobeno z odlitku směsi hliníku do přesných forem. Slitina je vyrobena tak, aby trvale odolávala vysokým teplotám. KomponentyTyp
1Spalinový ventilátorRS s horizontálním výdechem spalin
RSV s vertikálním výdechem spalin
2Regulátor EXHAUSTO EFC16
EXHAUSTO EFC35
EXHAUSTO EFC18
EXHAUSTO EBC20
3Systémový vypínač (3-pól, IP54) REPAFB
(5-pól, IP54) REPSW2×16
4Montáž – příslušenstvípříruba pod spalinový ventilátor
Obr. 2: Aplikace nuceného odtahu spalin od zdroje tepla na pevná biopaliva (pelety, dřevo, apod.)

Dle směru výfuku spalin rozlišujeme spalinové ventilátory EXHAUSTO na dva základní typy:

 • s vertikálním výdechem spalin s označením RSV, popř. RSVG,
 • s horizontálním výdechem spalin s označením RS , RSH a RSHG.
 • Obr. 3: Nucený odtah spalin pro krbová kamna v rodinném domě

  Systém „greasefan”

  Pro potřeby restaurací a odtahů spalin od grilů a jiných spotřebičů, kde se předpokládá zvýšený výskyt tuků ve spalinách, byl speciálně vyvinut systém „greasefan”, který je opatřen zádržnou nádobou na jímání a možnost následné likvidace zachyceného tuku ze spalinového ventilátoru, čímž je i vlastní ventilátor ochráněn od zvýšeného zanášení rotoru i vlastního těla ventilátoru tukem s usazeninami.

  Obr. 4: Příklad instalace spalinového ventilátoru na ústí komína pro komíny zděné a pro třísložkové komíny ocelové
  Obr. 5: Snadná údržba i servis spalinových ventilátorů EXHAUSTO

  Příslušenství a snadné čištění

  Jednou z možností je také využití dálkového ručního ovládání spalinového ventilátoru. Využívá se zpravidla pro dodatečnou instalaci zařízení tam, kde není možné provést kabelovou trasu mezi spalinovým ventilátorem a regulátorem.

  Ke spalinovým ventilátorům EXHAUSTO je také dodávána široká škála příslušenství, mezi které patří příruby pro osazení ventilátoru, tlumící podložky pod ventilátory, antivibrační osazení ventilátorů a antivibrační stavěcí šrouby pro regulaci „falešného” vzduchu pod ventilátor.

  Všechny typy spalinových ventilátorů EXAHUSTO jsou speciálně konstruovány pro použití na komíny, a proto jejich konstrukce umožňuje snadné čištění rotorů a přístup ke komínovému průduchu jejich snadným odklopením.

  Instalace spalinových ventilátorů je také řešením pro složité a dlouhé kouřovody a odtahy spalin od spotřebičů a technologických zařízení.

  Obr. 6: Instalace spalinových ventilátorů je také řešením pro složité a dlouhé kouřovody a odtahy spalin od spotřebičů a technologických zařízení

  Závěrem je tedy možné shrnout, že spalinové ventilátory nejsou jen nouzovým řešením jinak neřešitelné situace s přirozeným odtahem spalin, ale může být navrženo jako systémové řešení, které zefektivní spalovací proces v připojených spotřebičích a zajistí podmínky pro dokonalé spalování za všech provozních stavů. Vlastní konstrukce a design je také chráněna patentovými a průmyslovými právy již od 60. let minulého století.

  Podrobnější informace naleznete na www.exhausto.cz

  Autor: kolektiv autorů
  Foto: Archiv firmy