Desky využívají finálně povrchově upravené díly. Vhodným výběrem provedení desek a konstrukčního systému je možné zajistit odpovídající splnění požadavků uživatele, a to včetně úpravy akustických poměrů v prostoru.

Modulární systémy Knauf Ceiling Solutions – aktivní součást interiéru

V rámci dokončovacích prací nacházejí nejen v komerčních nebo výrobních prostorech, ale i ve školách nebo zdravotnických zařízeních nezastupitelné místo modulární systémy, tzn. systémy suché výstavby využívající modulární koncepty skladby konstrukcí. V současné době nejsou reprezentovány pouze podhledovými systémy, ale zahrnují i řadu nových řešení, ať jsou to stěnové obklady či použití solitérních prvků ve formě ostrůvků nebo svisle zavěšených panely – bafflí.

V interiéru plní řadu funkcí, počínaje dotvoření designu (v základu zakrytí stropu a technických vedení umístěných pod ním), přes ochranu nosných konstrukcí před účinky požáru až po speciální provedení určená pro provozy se specifickými požadavky, např. na hygienu prostředí. Díky tomu, že využívají finálně povrchově upravené díly, které mají řadu vlastností definovanou z výroby, je možné vhodným výběrem provedení desek a konstrukčního systému zajistit odpovídající splnění požadavků uživatele, a to včetně úpravy akustických poměrů v prostoru.

Knauf Ceilings Solutions GmbH&Co KG (dále KCS) je renomovaný výrobce a dodavatel modulárních systémů, vycházející z tradic a dlouholetých zkušeností dvou vedoucích značek v oboru: Knauf AMF a Armstrong. Nabízí produkty a systémy podhledů a stěnových obkladů, jež je díky modularitě možné jednak jednoduše zakomponovat do téměř každého interiéru, jednak kombinovat s vestavěnými prvky jako jsou svítidla, prvky vzduchotechniky a další vestavěná zařízení. Výhodou modulárních systémů je také montáž v rámci technologií suché výstavby, kdy finálně povrchově upravené díly (desky i konstrukce) jsou jednoduchým způsobem skládány do výsledného interiérového prvku. Zásadní výhodou nabídky KCS je široká materiálová základna sortimentu umožňující volit optimální produkt nejlépe splňující provozní i designové požadavky uživatele. Je k dispozici řada technických řešení zajišťujících požární ochranu stropní nebo střešní konstrukce, případně i ochranu únikových cest či vedení instalovaných v mezistropním prostoru. Pro řešení prostorové, případně i stavební akustiky nabídka zahrnuje celou škálu výrobků od odrazivých přes širokopásmové až po vysoce pohltivé, alternativně i s vysokou podélnou vzduchovou neprůzvučností. Jsou určeny jak pro celoplošné podhledy nebo stěnové obklady, tak i pro použití jako solitérní prvky. Pro použití ve specifických provozech vyžadujících splnění požadavků na hygienu nebo čistotu prostředí je k dispozici řada produktů v různých materiálových variantách.

Nabídka zahrnuje celou škálu výrobků. Jsou určeny jak pro celoplošné podhledy nebo stěnové obklady, tak i pro použití jako solitérní prvky.

Vlastnosti a parametry desek

Základem sortimentu jsou minerální desky vyráběné technologií wet-felt, tzn. mokrou cestou z minerální vlny, jílu, škrobu a perlitu, dodávané pod označením Thermatex, Armstrong případně Adagio. Vyznačují se malou vzduchovou propustností (to znamená, že nedochází k tzv. filtračnímu efektu, kdy vzduch, pokud může procházet podhledovou plochou, která je pórovitá, unáší prachové částice, které se usazují na povrchu i ve struktuře podhledové desky a tím postupně desky šednou) i požárně-technickými parametry. Desky jsou nabízené ve standardních (tradičních) provedeních povrchu zajištěných ražením nebo posypem a nástřikem barvou, pro prostory s akcentovanými akustickými parametry jsou k dispozici produkty ze skupiny Acoustic Range a Adagio+. Jsou dostupné v systémech s viditelnou i skrytou konstrukcí, v čtvercových, obdélníkových i panelových formátech, pro použití v běžných místnostech i v chodbách a nebo v kombinaci se širokopatkovými profily, ve velkoprostorových kancelářích s flexibilní dispozicí, nemluvě (ve vybraných provedeních) o použití v podhledových ostrůvcích, bafflech a stěnových obkladech. Povrchovou úpravu je možné obohatit technologií Varioline, která použitím digitálního tisku umožňuje přenést na podhled nebo stěnový obklad grafickou předlohu dodanou objednatelem, použitou opakovaně na všechny prvky nebo rozprostřenou na zvolenou plochu.

Desky jsou k dispozici ve standardních provedeních povrchu zajištěných ražením nebo posypem a nástřikem barvou, pro prostory s akcentovanými akustickými parametry jsou k dispozici produkty ze skupiny Acoustic Range a Adagio+.

Paralelně jsou v nabídce desky TOPIQ® typu softboard z lisované minerální vlny s velmi vysokou pohltivostí a odolností proti vlhkosti. Jsou využívány především jako základ pro solitérní prvky – ostrůvky a stěnové obklady až do rozměru 2380 × 1180 mm. V nabídce je řada barevných variant netkaných textilií používaných pro laminování těchto prvků (včetně hran).

Sortiment doplňují desky Heradesign® z dřevěné vlny pojené magnezitem. Tato kombinace výchozích materiálů nabízí jednak přírodní netradiční vzhled, jednak vysokou trvanlivost a mechanickou odolnost konstrukcí, současně se širokou paletou formátů, hran i barevných provedení (podle vzorníku RAL i NCS). V nabídce jsou tři provedení s různými šířkami použitých vláken (Macro, Fine, Superfine) a dvě provedení s uzavřeným povrchem, Micro a Plano). Desky Heradesign® jsou základem jak pro podhledy a stěnové obklady, často díky odolnosti nárazu míče používané v tělocvičnách, tak i pro designové prvky – baffly, ostrůvky i speciální designové frézované stěnové obklady. Díky možnosti truhlářského zpracování jsou využívány i pro vytváření netradičních konstrukcí a doplňků interiérů.

Nedílnou a bohatou součást nabídky představují produkty a systémy Metal na bázi kovu: nejedná se jen o standardní provedení pro viditelnou konstrukci, ale silnou stránkou je široká paleta provedení ve skrytých nebo chodbových systémech, stěnové obklady, rozmanitost formátů, řešení na míru či atypických detailů. Výrobní základna Knauf Ceiling Solutions je v tomto případě východiskem pro tvorbu nestandardních interiérových řešení. Nabídka perforací, formátů, barev i způsobů instalace zajišťuje, že navržený podhled bude skutečným unikátem.

Pro použití ve specifických provozech vyžadujících splnění požadavků na hygienu nebo čistotu prostředí je k dispozici řada produktů v různých materiálových variantách.

Malou odbočkou jsou potom mřížkové podhledy CELLIO nabízející rastrový otevřený podhled s modulárním členěním. Kromě standardních kovových panelů jsou v nabídce paralelní provedení MESH v tahokovu: nabízí obdobná technická řešení v industriálním designu se vzdušným a lehkým vzhledem.

Z hlediska systémů byly už zmíněny standardní celoplošné podhledové systémy s viditelnou (Systém C, šířka profilů 15 nebo 24 mm, včetně provedení se zvýšenou odolností korozi) nebo se skrytou konstrukcí (Systém A v nerozebíratelné, rozebíratelné, naklapávací ne zahákávací variantě), chodbové systémy samonosné (Systém F) na celou šířku (do 2500 mm u minerálních a 3500 u kovových panelů) komunikačního prostoru, paralelní rastrové systémy (Systémy I se širokopatkovými nebo standardními profily) se zdůrazněnou směrovostí nosné konstrukce, vedle toho i (s deskami Heradesign) systémy šroubované na nosnou konstrukci (podhledy i stěnové obklady – Systém B resp. B/WS) nebo montované na hliníkovou nosnou konstrukci (Systém W).

Několikrát jsme se již zmínili o solitérních prvcích, které jsou v současné době velmi silným tématem. V rámci nabídky Knauf Ceiling Solutions jsou soustředěny do programu Open Plenum obsahujícím ostrůvky (minerální Mineral SONIC Element, dřevovláknité Heradesign® SONIC Element, kovové Metal SONIC Element), baffle (minerální Mineral Baffel Element, dřevovláknité Heradesign Baffel Plain/Basic/aluDesign, kovové Metal Baffel Element V-P500), stěnové obklady (Mineral Line Modern, Mineral Wallacoustic Element, Heradasign Wallabsorber). Výhodou použití tohoto konceptu krom toho, že jde o tvárné designové prvky, je možnost dodatečné úpravy interiéru v průběhu jeho užívání. Individuální nebo skupinové zavěšení na typizované závěsné systémy umožňuje optimalizovat jak montáž, tak i cenu výsledné sestavy.

Modulární systémy Knauf Ceiling Solutions nabízejí splnění specifických požadavků

Díky tomu, že již ve výrobě je řada vlastností prvků těchto systémů předem přesně definována, je možné navrhovat velmi sofistikovaná řešení přesně definovaných požadavků.

Požární odolnost jak z hlediska ochrany nosných konstrukcí stropu nebo střech, tak z hlediska použití podhledů jako samostatných požárních předělů pro ochranu únikových cest nebo vedení umístěných nad podhledem, využívá unikátních vlastností minerálních desek ze skupiny wet-felt (Thermatex, Armstrong). K dispozici je široká nabídka technických řešení ověřených v certifikovaných zkušebnách, která jsou díky garantované skladebnosti jednoduše realizovatelná a jejich funkčnost je zaručená.

Správné a úspěšné řešení akustiky interiérů zvyšuje celkovou uživatelskou pohodu a přímo ovlivňuje výsledný pocit z prostoru.

Akustika je důležité téma. Správné a úspěšné řešení akustiky interiérů, ať jsou to kanceláře, prodejní plochy, školy, zdravotnická zařízení nebo výrobní prostory, zvyšuje celkovou uživatelskou pohodu a přímo ovlivňuje výsledný pocit z prostoru. Nevhodně navržená (nebo zcela ignorovaná) akustická opatření mohou ovlivnit nejen pracovní výkonnost lidí, kteří se v prostoru zdržují, ale v některých případech při dlouhodobém působení přímo negativně působit na jejich zdravotní stav. S produkty a systémy Knauf Ceiling Solutions je možné navrhnout konstrukce splňující požadavky jak na stavební akustiku, tzn. řešení přenosu hluku z anebo do místnosti z prostředí mimo místnost, především pro účinná akustická opatření zajišťující zvýšení neprůzvučnosti, tak především pro prostorovou akustiku, tzn. úpravu akustických poměrů v místnosti z hlediska posluchače, který vnímá zdroj zvuku umístěný ve stejném prostoru, pro něhož je důležitá srozumitelnost mluveného projevu nebo zážitek z poslechu hudby (a sleduje se doba dozvuku a pokrytí plochy zvukovým signálem). Dále pak konstrukce pro snížení rušivého vlivu hluku vytvářeného nějakým technickým zařízením (lokální nebo celoplošné zatlumení). Zde jsou modulární systémy ideální.

Nová produktová skupina Healthcare

Pro provozy se specifickými požadavky, jako je zdravotnictví nebo farmaceutický průmysl, je v nabídce nová produktová skupina Healthcare, která zahrnuje produkty nabízející jak potřebnou provozní spolehlivost (nástřik zabraňující šíření mikrobiologických materiálů na povrchu konstrukcí/podhledů, udržovatelnost čistoty postupy běžnými ve zdravotnictví, otěruvzdornost atd.), tak i zabezpečení splnění výše zmíněných požadavků zajišťujících bezpečnost a pohodu pro pracovníky i pacienty. Již základní skupina Hygena (Hygena Alpha, Hygena Acoustic, Hygena Plain) tyto požadavky splňuje bohatě. Nadstavbou je skupina produktů Mediguard (Mediguard Alpha, Mediguard Acoustic, Mediguard Plain). Ta je určena do nejnáročnějších provozů.

S produkty a systémy Knauf Ceiling Solutions je možné navrhnout konstrukce splňující požadavky jak na stavební akustiku, tak především pro prostorovou akustiku.

I pro tak exponovaný prostor, jako jsou tělocvičny vyžadující odolnost nárazu současně s vysokými nároky na splnění normových požadavků na prostorovou akustiku, má Knauf Ceiling Solutions řešení: desky Heradesign jsou osvědčeným základem konstrukcí a stěnových podkladů. Zajišťují dlouhou životnost konstrukcí, protipožární ochranu střešní konstrukce podhledem ve funkci požárního stropu a přitom nabízí pohodu pro sportovce i diváky.

Možnosti aplikace modulárních systémů jsou téměř neomezené, proto Knauf Ceiling Solutions nabízí podporu technických kanceláří v České republice, na které se můžete s důvěrou obrátit.

— kontakty —

Knauf Ceiling Solutions s.r.o.

Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8

E: info@knaufamf.cz   T: +420 224 319 750
WWW: http://www.amf-cz.cz/

Autor: Petr Fitzner
Foto: Knauf Ceiling Solutions