Porušená pojistná hydroizolace vede též k poškození tepelné izolace pod ní. Do konstrukce se navíc dostane vlhkost.

Odolnost pojistných hydroizolačních fólií (DHV) proti stárnutí

V posledních letech pokrývači stále častěji zmiňují konstrukce šikmých střech, u kterých po několika letech používání ztratily pojistné hydroizolační fólie (DHV) svoji funkčnost, přestože splnily normativní proces stárnutí podle DIN EN 13859-1. Norma z roku 2010 ještě nemohla zohlednit zásadní poznatky o chování pojistných hydroizolačních fólií při dlouhodobém stárnutí – jednoduše proto, že nové poznatky v té době ještě nebyly k dispozici. Podceňovaným škodlivým faktorem je zde pohyb vzduchu v úrovni kontralatě.

Společnost Dörken s více než 60 lety zkušeností ve vývoji pojistných hydroizolačních fólií pro šikmé střechy začala před několika lety zevrubně zkoumat klimatické podmínky v úrovni kontralatě na různých střechách v Německu a vliv těchto podmínek na proces stárnutí střešní membrány. V prostoru kontralatí byl kromě teploty a vlhkosti zaznamenáván a měřen i pohyb vzduchu. Pravidelně bylo pozorováno, že když na povrch střechy začalo svítit slunce, zvýšila se i rychlost proudění vzduchu pod krytinou.

Na druhou stranu se ukázalo, že srovnatelné rychlosti vzduchu se vyskytují i ve dnech, kdy bylo zataženo. Spouštěčem je v tomto případě vítr, který na jedné straně proudí otvorem v okapové hraně, ale na druhé straně proudí i přes hřeben a svým sacím účinkem způsobuje komínový efekt mezi tvrdou krytinou a pojistnou hydroizolací.

Málo stabilizované fólie po testu.

Tyto poznatky o pohybu vzduchu v úrovni kontralatě nejsou nové a byly již popsány Lierschem [1] v roce 1986. HOLZFORSCHUNG AUSTRIA se tohoto tématu ujal a podrobněji zkoumal tepelný vztlak ve vztahu k různým faktorům u šikmých střech [2].

Orkánová komora

Pro vyřešení tohoto problému byla ve spolupráci s předním výrobcem průmyslových zkušebních komor pro umělé stárnutí vyvinuta taková, která s průměrnou rychlostí vzduchu 5 m/s umožňuje podstatně větší pohyb vzduchu než standardní zkušební komory.

„Orkánová” testovací komora.

Společnost Dörken zakotvila takový test dlouhodobé odolnosti vůči pohybu vzduchu ve střední části střechy jako doplňkovou vlastnost ke stávajícímu požadavku normy na „trvanlivost po umělém stárnutí” v EAD1) . Test již nabízí nezávislý zkušební ústav. Každému výrobci dává možnost takto certifikovat odolnost proti stárnutí pro klid svých zákazníků.

Rámečky pro upnutí fólie pro testování.

Výsledek výzkumu a vývoje

Naše „MISE XX” přinesla jak zlepšení stávajících, roky osvědčených výrobků, tak i novou generaci podstřešních membrán – náš nový standard s prémiovou životností.

Přístroj pro měření vodotěsnosti membrán.

Jedná se o již známé podstřešní fólie DELTA-MAXX PLUS, DELTA-MAXX X, DELTA-FOXX PLUS, DELTA-ALPINA, DELTA-THERM PLUS a DELTA-EXXTREM. Vedle toho jsme přinesli na evropský trh novou rodinu dlouhověkých fólií DELTA-XX PLUS, která je stejně jako výše jmenované opatřena certifikátem ETA osvědčující dlouhou životnost. Jedná se o nové standardní podstřešní membrány s prémiovou životností, poskytujeme na ně 30letou záruku a jsou příspěvkem pro bezpečné šikmé střechy a spokojenost investorů.

Zdroje:

[1] K.W.Liersch, Větrané střechy a fasádní konstrukce, svazek 3: Střechy, základy stavební fyziky pro ochranu před teplem a vlhkostí. Vydavatelství Bauverlag Wiesbaden 1986
[2] J.Bachinger, J.Tieben, B.Nusser, Holzbau 1/2020 S.50-53

Autor: Jiří Ledvinka
Foto: Archiv firmy DÖRKEN

1) Evropské dokumenty pro posuzování.