Nová dotace má k zateplování, výměnám oken a modernizaci vytápění přimět co nejvíce lidí a motivovat k co nejkomplexnějším zásahům. Foto: Frank Oppermann, Shutterstock

Oprav dům po babičce. Shrnutí dotačního programu

Oprav dům po babičce je název nového motivačního dotačního programu pro domácnosti žijící v Česku připravena Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR. Jde o jedinečnou podporu navýšení tempa renovací energeticky nevyhovujících rodinných domů. Program odstartoval 26. září.

Program Oprav dům po babičce zapadá do série novinek v Nové zelené úsporám, kterými stát reaguje na potřebu zrychlení tempa renovace obytných domů tak, aby se domácnosti mohly chránit před růstem výdajů za energie. Domácnostem poskytne zálohové financování komplexních renovací nemovitostí.

Podle údajů Českého statistického úřadu je v Česku zhruba 17 % rodinných domů neobydlených. Jedná se o statisíce domů, které by mohly dál sloužit svému účelu. Chceme využít stávající zástavbu a zabránit tomu, aby se obce rozšiřovaly do volné krajiny a aby se kvůli bytovým potřebám zabírala další a další zemědělská půda,” uvádí ministr životního prostředí Petr Hladík ( KDU-ČSL) a pokračuje: „Zároveň nabídneme mladým rodinám, které nejvíce pociťují důsledky vysokých životních nákladů a nízké dostupnosti hypotečních úvěrů, možnost zajistit si vlastní důstojné a současně úsporné bydlení bez ohledu na to, zda si starší nemovitost koupí, nebo získají v rámci rodiny.

Jednou z podmínek pro získání dotace bude požadavek na nízkou spotřebou energií. Dům jako celek musí po rekonstrukci spadat do energetické třídy B. Foto: Ronald Rampsch, Shutterstock

Nová dotace má k zateplování, výměnám oken a modernizaci vytápění přimět co nejvíce lidí a motivovat k co nejkomplexnějším zásahům. Jejich výsledkem musí být dům s nízkou spotřebou energií. To je rozdíl proti stávajícím dílčím dotacím například na výměnu oken, kdy není nutné, aby dům jako celek po změně získal energetický štítek kategorie B, což je úsporná budova. To je u opravy domu „po babičce” nutnost.

Nový dotační program lze využít na zateplení, nový kotel nebo tepelné čerpadlo, solární panely na střechu, pod zem na nádrž na dešťovou vodu a řadu dalších úprav (viz box).

Další podporovaná opatření

 • Kotel na biomasu: 80–100 tisíc korun
 • Kamna na biomasu: 45 tisíc korun
 • Tepelné čerpadlo: 60–140 tisíc korun
 • Napojení na dálkové teplo: 40 tisíc korun
 • Solární kolektory: 45–60 tisíc korun
 • Tepelné čerpadlo či fotovoltaika pro ohřev vody: 45 tisíc korun
 • Fotovoltaika obecně: od 60 tisíc korun výše
 • Řízené větrání s rekuperací: 105 tisíc korun
 • Využití tepla z odpadní vody: 5–50 tisíc korun
 • Zelená střecha: 800–1000 korun na metr čtvereční
 • Využití dešťové vody: 23,5–105 tisíc korun
 • Dobíjecí stanice pro elektroauta: 15 tisíc korun

Výše dotace

Dotace pokryje 50 % způsobilých výdajů. Na komplexní zateplení je možné získat až 1 milion korun. Další nemalé částky lze čerpat na ostatní úsporná opatření.

Podpora cílí na mladé rodiny, proto žadatelé obdrží rodinný bonus ve výši 50 tisíc korun na každé nezaopatřené dítě, které rodina má a také za každé další, které se rodině narodí do roku 2030.

Domácnosti z Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a z obcí podporovaných státem dostanou bonus 10 % z celkové výše dotace.

Žadatelé, kteří kromě dotace na zateplení požádají ve stejné žádosti o další úsporná opatření, dostanou kombinační bonus ve výši 10 tisíc korun za každou kombinaci.

Kromě dotace pak mohou žadatelé od ledna 2024 získat i zvýhodněný úvěr od stavebních spořitelen. Ten může ještě více pomoci lidem, jímž na celkové náklady nepostačí dotace. Půjčka bude mít zvýhodněný úrok bez nutnosti zástavy nemovitosti, možnost fixace úrokové sazby po celou dobu splácení, vyřízení úvěru a dotace bude možné na pobočce spořitelny a měsíční náklady úvěru přijatelné i pro nízkopříjmové domácnosti. Dle ministra životního prostředí Petra Hladíka se budou úroky pohybovat mezi třemi a čtyřmi procenty.

Nejčastější překážkou renovací starších domů bývá nedostatek vlastních zdrojů na pokrytí rozdílu mezi dotací a celkovými náklady, včetně předfinancování. Dotace poskytnutá zálohově zároveň sníží potřebu na výši úvěru, a tím se stane zvýhodněný úvěr dostupnější pro více domácností,” vysvětluje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí České republiky a pokračuje: „Komplexní zateplení významně sníží náklady na vytápění a ušetřené prostředky pak žadatelům pomůžou v následujících letech úvěr bez větších obtíží splatit.

Podmínky pro získaní dotace

Žádat o podporu je možné na komplexní zateplení staršího rodinného domu, případně rekreační chaty či chalupy používané k trvalému bydlení. Program se týká všech ekonomicky aktivních osob žijících na území ČR. Nezbytné však je, aby v rekonstruovaném domě měl žadatel nahlášeno trvalé bydliště.

Podmínky se vztahují na starší budovy s pevnými základy, u nichž majitelé podali žádost o stavební povolení nebo ohlášení před 1. červencem 2013. Za rodinný dům se přitom považuje například i obytná část zemědělského statku.

Dotaci lze ovšem získat i na nový dům, postavený na místě staršího, zbouraného domu či chaty. Může to však být jen dům, jehož stavbu bezprostředně umožnilo zbourání zmiňované starší budovy a který má půdorys vytápěných či chlazených prostor do 350 metrů čtverečních.

Dotace se pak čerpá třeba na stavbu obvodových zdí či střechy. Tato možnost cílí na využití pozemků ve starší zástavbě, aby se obce méně rozšiřovaly do krajiny a nové domy zabíraly méně zemědělské půdy. O dotaci je možné požádat i v průběhu zateplování.

Dotaci lze získat i na nový dům, postavený na místě staršího, zbouraného. Dotace se pak čerpá třeba na stavbu obvodových zdí či střechy. Foto: E-lona, Shutterstock.

Státní podporu z evropských fondů poskytuje Ministerstvo životního prostředí, přičemž žádosti vyřizuje Státní fond životního prostředí. Žádosti se u tohoto fondu podávají online prostřednictvím takzvaného Agendového informačního systému. Nutné je k tomu přihlásit se Identitou občana nebo pomocí Bank ID.

Je třeba doložit například projektovou dokumentaci, závěrečnou zprávu odborného technického dozoru, fotodokumentaci, faktury nebo souhlas spoluvlastníků nemovitosti.

Zdroje:

[1] www.novazelenausporam.cz
[2] www.mzp.cz
[3] www.seznamzpravy.cz
[4] www.novinky.cz

Autor: Mgr. Zuzana Fajfrová
Foto: viz popisky