Ostudný ostravský „věžák“ v Ostrčilově ulici bude zrekonstruován dle návrhu Evy Jiřičné

Ostrava nechá zrekonstruovat mrakodrap v Ostrčilově ulici, o jehož nevyhovujícím stavu jsme naše čtenáře informovali nedávno. Objekt je kvůli technickým problémům prázdný už od roku 2013. Architektonický, funkční a technický návrh na jeho využití zpracuje studio AI-Design architektky Evy Jiřičné. Hotový by měl být v lednu příštího roku.

Objekt o 22 podlažích je v současné době ve velmi špatném technickém stavu. Má nefunkční opláštění, které navíc obsahuje azbest. Konstrukční systém vykazuje statické poruchy, nevyhovující jsou bezpečnostní parametry, především protipožární, únikové trasy. Podle odborníků je přesto možné řešit stav budovy adekvátní rekonstrukcí, její demolice tedy není nutná.

Výškový dům v Ostrčilově ulici rozhodně patří ke známým architektonickým dominantám Ostravy. Již léta je ale ve velmi špatném stavu a náročnost jeho rekonstrukce způsobila dlouhodobé oddalování problému a dodnes svádí k jednoduchým úvahám, jako jsou návrhy na jeho demolici. Vzdávat se dominant však není cesta, kterou bychom volili. Rozhodli jsme se proto zadat zpracování návrhu rekonstrukce objektu studiu proslulé architektky Evy Jiřičné. Její tým je známý jedinečností architektonických návrhů, citlivým přístupem k hodnotám původních staveb i kvalitním technickým zpracováním, které budou pro tuto stavbu nezbytné. Rozhodně nebudeme prvním ani posledním městem, které úspěšně zvládlo přestavbu dříve postavených výškových budov na současné podmínky a bezpečnostní normy,“ uvedl primátor Tomáš Macura. 

V roce 2010 uvažovalo město o prodeji objektu soukromému majiteli, který by jej zdemoloval a na místě postavil jinou budovu. Druhou variantu prosazoval v roce 2013 městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, který měl budovu ve správě. Ten chtěl objekt rekonstruovat, snížit o 10 pater a přestavět na menší byty pro mladé rodiny nebo seniory. Aktuálně město zadalo přípravu návrhu na využití budovy studiu AI-Design.

Architektonické studio AI-Design bude hledat to nejvhodnější využití objektu. Stanoveno bude také na základě jeho technických parametrů, které jsou jiné pro byty a jiné pro kanceláře. Jednat by se mohlo o kombinaci funkcí. Přestože obvod navrhoval snížení budovy, protože při zachování současného počtu podlaží bude rekonstrukce technicky velmi náročná, rozhodli jsme se přijmout tuto výzvu a 68 metrů vysokou dominantu v centru města zachovat,“ doplnila investiční náměstkyně Zuzana Bajgarová. 

Zachování historického významu objektu s dodáním architektonické hodnoty

Cílem investičního záměru je vytvoření architektonického, funkčního a technického návrhu, který zachová výškovou dominantu objektu, indikuje jeho historické hodnoty a přinese atraktivní a architektonicky významné řešení hodné umístění v centrální části města. Představovat by měl funkční a ekonomicky efektivní řešení, udržitelné nejen z ekonomického pohledu, ale také z hlediska dopadů na životní prostředí. Variantní řešení připouští i využití okolních pozemků.

Součástí zakázky je zpracování výkresové dokumentace, vizualizací a pracovních modelů. Studio bude návrhy konzultovat se specialisty na statiku, akustiku a požární bezpečnost. Tým bude průběžně definovat problémová místa budovy a předkládat ve variantách návrhy řešení. Cena zakázky je 2,4 milionu korun s DPH.

Fakta a čísla

Výšková budova na Ostrčilově ulici s 22 podlažími a výškou 68 metrů má čtvercový půdorys a plně prosklený parter. Je postavena v tzv. pozdním internacionálním stylu. Architektem je Jan Slezák (1922 – 1974) z ostravského Stavoprojektu. Jde o nejvyšší ostravský dům a třetí nejvyšší ostravskou stavbu po Nové radnici a Bolt Tower. Jeho stavba probíhala v letech 1965 až 1968. Zpočátku sloužil svému původnímu účelu – tedy bydlení, avšak brzy začalo do bytů zatékat, proto v letech 1976 až 1978 proběhla rekonstrukce, po níž se začala budova užívat jako kancelářský objekt.

Související články

Autor: Andrea Vojkovská 1)
Foto: archiv Města Ostrava

1) redakčně upravila Helena Široká