Přednosti hydroizolačních systémů FATRAFOL

Systémy FATRAFOL jsou určeny pro izolace střech, spodních částí staveb a izolace jezírek a vodních ploch. Univerzálnost systémů je založena na široké variabilnosti a vzájemné kompatibilitě materiálů vytvořených na jednotné bázi. Umožňuje vzájemnou kombinaci a napojování hydroizolačních materiálů s nejvýhodnějšími vlastnostmi pro dané prostředí.

Střešní hydroizolační systém FATRAFOL-S je vhodný pro široké spektrum konstrukčních variant střech, tj. střech plochých i šikmých, jednoplášťových i dvouplášťových, s klasickým pořadím vrstev i s obráceným pořadím vrstev, pro střechy mechanicky kotvené, lepené střechy nebo přitížené zelené střechy a pro střechy bez nebo s provozním souvrstvím. Využívá se na novostavbách stejně jako při rekonstrukcích a modernizacích budov.

Mezi přednosti střešního hydroizolačního systému FATRAFOL-S patří:

 • vynikající svařitelnost fólií FATRAFOL pomocí horkovzdušné fůze
 • vysoká a dlouhodobá odolnost chemickým agresivním vlivům ovzduší, průmyslovým exhalacím, UV záření a přízemnímu ozonu
 • výborná odolnost tepelnému koroznímu namáhání v parametru od -30°C do + 80°C při zachování vysoké pevnosti a průtažnosti fólie
 • certifikované splnění požárních charakteristik podle evropských standardů i mimo požárně bezpečné úseky střešních plášťů
 • životnost krytiny min. 25 let na základě laboratorních testů i praktických zkušeností
 • plná garance na funkčnost hydroizolační fólie v délce až 12 let
 • snadná údržba povlakové krytiny po celou dobu její životnosti, její snadná oprava v případě poškození či rekonstrukce
 • snadná demontáž a ekologická likvidace – odpady jsou plně recyklovatelné
Řez systémem – mechanicky kotvená střecha: 1 - Okapnice z poplastovaného plechu FATRANYL, 2 - Vnitřní roh z poplastovaného plechu FATRANYL, 3 - Prostorová tvarovka vlnovec, 4 - Prostorová tvarovka kužel, 5 - Separační textilie / skleněné rouno, 6 - Parozábrana, 7 - Hydroizolační vrstva, 8 - Tepelná izolace, 9 - Nosná konstrukce střešního pláště – kotevní vrstva, 10 - FATRAFOL 810/V (810), 11 - Tepelná izolace, 12 - Kotevní prvek

Zemní hydroizolační systém FATRAFOL-H je určen pro oboustranně zabudované, obvykle jednovrstvé fóliové izolace staveb proti zemní vlhkosti, podpovrchové a podzemní vodě, některým kapalinám a radonu. Je vhodný téměř do všech typů prostředí s různým druhem korozního namáhání. Pro stavby zatížené tlakovou vodou nebo stavby s nejvyšším požadavkem na hydroizolační bezpečnost je určen pasivní sanační hydroizolační systém FATRAFOL-HP.

K hlavním přednostem systému patří:

 • vlastní vývoj fólií a ověřená kompatibilita doplňků
 • odolnost fólií proti působení agresivních podzemních vod
 • funkční spolehlivost a dlouhá životnost
 • všechny spoje jsou vytvořeny svary o vysoké pevnosti, vodotěsnosti i plynotěsnosti
 • schopnost přenášet napětí od mechanického namáhání stavebních konstrukcí bez ztráty funkčnosti
 • vysoké dovolené zatížení od stavební konstrukce a trvalá pevnost v tlaku
 • odolnost proti působení agresivních podzemních vod a výluhů ze stavebních materiálů
 • účinná protiradonová bariéra
 • možnost celoročního provádění hydroizolace, s výjimkou deště a sněžení, fólie lze klást i na mokrý podklad
 • zdravotní a ekologická nezávadnost
Řez systémem – izolace proti tlakové vodě: 1 - Separační textilie, 2 - Ochranná betonová mazanina, 3 - FATRAFOL 803 (803/V, 803/VS), 4 - Železobetonová suterénní stěna, 5 - Základová deska, 6 - Separační textilie

Hydroizolační systém FATRAFOL-A zahrnuje fólie, které jsou na trh dodávány pod obchodní značkou AQUAPLAST, a doplňky určené k izolaci zahradních jezírek, rybníků a dalších vodních ploch typu koupací nádrže, požární nádrže, nádrže na pitnou vodu apod.

 • brání ztrátám vody průsakem, má vysokou průtažnost a je přizpůsobivá členitosti podkladu
 • všechny spoje izolace jsou vytvořeny svary o vysoké pevnosti a vodotěsnosti s možností jejich dalšího pojištění
 • fólie má velmi dobrou chemickou odolnost vůči všem v přírodě se vyskytujícím vodám bez rozdílu množství minerálů a přírodních látek v ní rozpuštěných
 • je neškodná pro ryby a vodní rostliny
 • fólie jsou odolné proti prorůstání kořínků rostlin
 • možnost snadné opravy hydroizolace v případě mechanického poškození
Řez systémem – izolace jezírek a vodních ploch: 1 - AQUAPLAST 805 (805/V, 805/V-F), 2 - Separační textilie, 3 - Pískový podsyp, 4 - Zahradní jezírko, 5 - Leknín bílý, 6 - Kapr obecný, 7 - H2O

Společnost Fatra Napajedla je tradičním českým výrobcem hydroizolačních fólií značky FATRAFOL. Fólie jsou dodávány v rámci celých hydroizolačních systémů, tedy včetně potřebných doplňkových prvků jako jsou plechy, kotvící prvky, ochranné textilie a další.

Více informací naleznete na webových stránkách www.fatrafol.cz.

Autor: Fatra
Foto: Archiv firmy