Předokenní rolety ALUROL

Venkovní rolety, garážová vrata, vjezdové brány, montované garáže, skladovací kontejnery a zahradní domky dodává již přes 16 let společnost ALUROL. Venkovní roleta zajistí v létě příjemné klima v domě, a přitom šetří energii za klimatizaci. Venkovní rolety také zlepšují tepelnou izolaci oken, která jsou nejslabším prvkem tepelné ochrany domu, a plní další užitečné funkce.

Zatímco v zimě cílevědomě předcházíme ztrátám tepla domu vysokou tepelnou izolací obvodových konstrukcí, na letní vedra při výstavbě či rekonstrukci domu často zapomeneme. Přitom je známo, že na ochlazení o 1 °C v létě je třeba 3× více energie, než ohřátí o 1 °C v zimě.

Nemálo uživatelů novostaveb nebo rekonstrukcí, u nichž došlo k zásadnímu zlepšení tepelné ochrany budovy, zaznamenalo jev, který ve starých domech unikal pozornosti. Při letních vedrech nad 35 °C a celodenní jasné obloze se pobyt stává nepříjemným. Sluneční teplo prostupuje jako krátkovlnné infračervené záření okny dovnitř, ohřeje vnitřek domu, ale ven tak snadno nemůže. Ani jako dlouhovlnné tepelné sálání od ohřátých vnitřních předmětů, které odrazivá okenní skla vrací zpět do místnosti, ani jako vedené či proudící teplo, kterému stojí v cestě silná a těsná tepelně izolační bariéra stěn i oken. Nepříjemná situace je umocněna, je-li většina oken z důvodu energetických úspor navržena jako neotevíravá.

Mnoho investorů věří, že se slunečního tepla zbaví stažením vnitřní žaluzie, která se s okny dodává jako standard. Často je v tom utvrzuje i dodavatel oken. Skutečnost je taková, že při kolmém svitu slunce na okenní dvojsklo s Ug = 1,1 W/(m2K) se vnitřní povrch skla i povrch vnitřní žaluzie rozpálí běžně na teplotu kolem 50 °C. Okenní plocha tak v letním parnu účinkuje jako radiátor. Přibližný redakční výpočet ukázal, že když vnitřní sklo pohlcuje sluneční tepelné sálání z 20 % a zbytek propouští, zatímco žaluzie pohlcuje jen 10 % slunečního záření a zbytek odráží, zahřeje se sklo na 50 °C a žaluzie na 40 °C. Když bude žaluzie pohlcovat sluneční paprsky více, ohřeje se na více než 50 °C. Při výpočtech byl uvažován tok sálavé složky slunečního záření na okno 400 W/m2.

Jestliže naopak odcloníme sluneční tepelné záření venkovní roletou, bude teplota vnitřního povrchu zasklení blízká pokojové teplotě.

Největší účinnost mají protisluneční clony umístěné na vnější straně oken, méně účinné jsou clony umístěné mezi skly a nejméně účinné jsou clony v místnosti. Doporučuje se navrhovat nastavitelné vnější clonící prvky, které lze vhodně kombinovat s pevnými stavebními prvky, jako je přesah střechy, římsy, balkony a markýzy .... (ČSN 73 0540-2: čl. A.3.4.4).

Čísla mluví za vše

Praktická zkušenost, přímá měření i teoretické rozbory potvrdily, že venkovní rolety přinášejí také zřetelný příspěvek k tepelné izolaci okna a celého domu. U starých oken zlepší venkovní roleta tepelnou izolaci okna cca o třetinu, někdy i významně více. U nových oken je zlepšení přibližně o 20 %, viz. tab. 1. Pokud je povrch rolety tepelně reflexní, je zlepšení ještě větší; přibližně platí, že povrch rolety s odrazivostí na úrovni r = 0,9 (–) zlepší hodnotu U sestavy okno – roleta cca o dalších 10 % ve srovnání s absorbujícím povrchem rolety, r = 0.

Tato čísla vyniknou, když si uvědomíme, že např. snížení hodnoty U = 0,38 W/(m2K) o 25 setin na 0,13 W/(m2K) znamená zlepšení nevyhovující obvodové stěny daleko nad požadavek pro pasivní dům.

Výpočty tohoto typu jsou vždy zatíženy neurčitostmi. Zejména transport tepla proudícím vzduchem lze stanovit jen přibližně. Předpokládají se proto specifické výpočtové podmínky, např. rychlost větru 1 m/s. Ty sice nastanou málokdy, ale stejná metodika výpočtu umožní srovnávat např. různá okna mezi sebou.

V reálných situacích může být okno vystaveno bezvětří i vichřici. Nejlepší efekt budou mít předokenní rolety právě při extrémně nízkých teplotách a silném větru. Je to proto, že brání rychlému proudění chladného vzduchu podél zasklení, které nejvíce odebírá sklu teplo.

Další přednosti venkovní rolety

Ochrana přes sluncem a zlepšená tepelná izolace oken jsou jen dvě z řady předností venkovních rolet. Naší pozornosti by ale neměly uniknou i další:

  • ochrana před hlukem – rolety výrazně snižují pronikání hluku z vnějšího prostředí,
  • ochrana proti vloupání – spuštěné rolety zajišťují zvýšenou bezpečnost před nežádoucími hosty,
  • ochrana soukromí – rolety jsou neprůhledné, umožní klidný spánek a ochrání před nevítanými pohledy,
  • ochrana před nepříznivými vlivy – rolety chrání Vaše okna a dveře před sluncem, deštěm, větrem a prachem,
  • přirozené větrání – děrování mezi lamelami umožňuje přístup vzduchu z vnějšího prostředí.
Součinitel prostupu tepla ve W/(m2K)
Okno bez rolety 1,1 1,4 1,7 3,0
Okno + předokenní roleta 0,9 1,1 1,3 1,9
Zlepšení 18 % 21 % 24 % 37 %

Tab. 1: Hodnoty prostupu tepla okny s roletami a bez nich. Metodika výpočtu podle DIN EN ISO 10077-1:2000 a DIN EN 13125:2001-10; třída pronikání vzduchu 5

Ovládání

Venkovní rolety (předokenní rolety, nadokenní či zaomítané) jsou ovládány mechanicky pomocí šňůrového či popruhového navijáku, nebo trubkovým elektropohonem s možností obsluhy místně nebo centrálně. Ovládání lze také doplnit o časové spínače, světelné senzory nebo rádiové řízení. Rolety je možné začlenit do systému centrálního řízení celého domu.

Doplňky a příslušenství

Předokenní rolety lze kombinovat se sítí proti hmyzu do 1 600 mm šířky při max. ploše 2,5 m2.

ALUROL® – řešení pro inteligentní lidi

Společnost ALUROL® patří mezi přední výrobce venkovních rolet, garážových vrat, vjezdových bran a montovaných garáží v ČR.

Vedle venkovních rolet zaznamenala velmi strmý nárůst zájmu zákazníků nabídka ocelových montovaných garáží. Jde o cenově velmi dostupné řešení, kompletní garáž lze pořídit již od 70 tis. Kč (dle typu). Montáž na základové pasy nebo základovou desku je záležitostí jediného dne.

V nabídce je několik typu garáží a dvougaráží v různých provedeních a vybaveních, garáže lze sestavovat i do garážové řady. Volit lze z pestré patety povrchových úprav včetně úpravy připomínající minerální omítku. Společnost ALUROL® již od roku 1991 uspokojuje potřeby i velmi náročných zákazníků v oblasti výroby, montáže a servisu. Zárukou kvality a spolehlivosti jsou nejen používané materiály evropských renomovaných firem, ale i společnosti udělený certifikát jakosti ČSN EN ISO 9001.

Autor: neznámý autor
Foto: Archiv Alurol