Obývací pokoj s otevřeným krovem a střešními okny působí elegantně. Z energetického hlediska přitom tepelné zisky z oken v řadě případů překonávají jejich ztráty

Prosvětlení bungalovů s vazníkovým krovem

Standardní podoba jednopodlažních staveb typu bungalovu, na jakou jsme zvyklí z českých obcí, se mění. Architekti i majitelé se snaží o zajištění většího množství přirozeného světla v interiéru. Nejvhodnějším řešením jsou střešní okna, světelné šachty a světlovody, které osvětlují vnitřní prostor efektivně i v případě, kdy jsou v sousedství další, třeba vyšší stavby.

Současná moderní architektura dbá jak na estetickou stránku budov, tak na pohodlí uživatelů staveb. Ti často myslí na budoucnost a preferují tak spíše nízké stavby, mnohdy bezbariérového typu, tzv. bungalovy. Jenže ty jsou typické svými hlubokými dispozicemi, často i výraznými přesahy střešní konstrukce nebo těsným sousedstvím s pergolami, které stíní okna domů. To vše omezuje výslednou osvětlenost interiéru.

Světlo na organismus působí nejvýrazněji 15-20 minut po probuzení. I proto a ne pouze z estetických důvodů je prospěšné osvětlit také koupelny a šachty přírodním světlem

Dostatek světla nutností

Celých 70 % dotazovaných investorů udává dostatek světla jako zásadní hodnotu při pořizování nemovitosti. Dostatek přirozeného světla v interiéru, v němž trávíme průměrně 90 % našeho času, je potřeba zajistit i proto, že jeho nedostatek negativně působí na lidské biorytmy. Světelné podmínky v interiéru ovlivňují náladu obyvatel, jejich schopnost koncentrace, míru únavy očí i organizmu jako takového.

Intenzita i barva denního světla se v průběhu dne proměňuje. Hodnoty denního osvětlení mohou za slunečného letního dne dosahovat až řádu 100 000 luxů (lx) pro ostrý sluneční svit, zatímco osvětlení v noci (při úplňku) je kolem 0,2 luxů. Pro pohodlné čtení postačí 50 lx, kancelářské osvětlení vyžaduje ca 300 lx, denní světlo při zatažené obloze dává 3 000 lx a slunný den ve stínu stromu pak 10 000 lx.

Denní světlo je umělým osvětlením nedosažitelné a nenahraditelné. Do bungalovů s vazníkovým krovem je proto vhodné přivést dostatek světla, čehož dosáhneme poměrně snadno a navíc velmi efektně pomocí střešních oken, případně světlíků, světelných šachet a světlovodů. Společnost Velux s tímto konceptem pracuje velmi aktivně.

Světelná šachta umožňuje cílené nastavení konkrétního místa a automatické provětrání prostoru. Jedná se o ekonomické řešení bez větších zásahů do konstrukce.

Tepelné zisky překonávají ztráty

Ať už se jedná o interiér, v němž jsou celé krovy ponechány přiznané, nebo o částečně otevřené podhledy s přiznanými krokvemi, či dokonce o bonusovou místnost v patře v prostoru mezi vazníky, ve všech případech lze do vnitřních prostor přivést střešními okny dvakrát i více světla než fasádními. Tyto přirozené solární zisky navíc přispívají v chladných měsících k ohřevu interiéru, přesněji celodenní sluneční tepelné zisky často převyšují ztráty tepla střechou a stěnami. Mimo to ponižují i náklady na umělé osvětlení, a to až o 30 %.

Obavy některých zastánců řešení s co nejméně okny za účelem snížení nákladů na vytápění, jsou často nedůvodné. Okna i v zimních měsících často víc tepla (v podobě sluneční záře) vpustí dovnitř, než jimi uniká ven.

Ve dne silně působí sluneční záření a významně ohřívá vnitřní povrch okna včetně jeho zasklení. Zimní osluněné okno tak vytápí interiér i svým ohřátým povrchem; podobně jako radiátor. Výjimkou jsou severně orientovaná okna, na které slunce nesvítí.

Na obrázku je patrné, že prosvětlit interiér bungalovu s vazníkovým krovem lze pomocí střešních oken dvěma základními způsoby.

Noční ztráty

V noci pak působí na střechu a střešní okna chladná obloha. Ta, když není zataženo, má v zimě sálavou teplotu až –60 °C (v létě cca –40 °C) a chladí tak pozemské povrchy včetně střech a střešních oken. Sálavé toky tepla člověk nevidí, a proto je často ignoruje, včetně techniků. K ochlazování střešního okna pod jasnou noční zimní oblohou dochází takto: Měl-li za dne venkovní vzduch a také povrch okna teplotu 0 °C, pak podle Stefanova - Boltzmannova zákona vyzařoval energii s intenzitou 316 W/m2. Nyní mu noční obloha o teplotě –60 °C vrací jen 117 W/m2. Rozdíl je téměř 200 W/m2. Toto okno, jinými slovy, pod chladnou oblohou chladne, dokud se jeho povrchová teplota neustálí na –6,7 °C. Oknem přitom teplo prostupuje (uniká) o intenzitě 18,7 W/m2, což jsou řádově nižší hodnoty, než se dějí venku. Tuto ztrátu lze ještě snížit předokenní roletou.

Výdaje za vytápění

Ty jsou díky tepelným ziskům oken, které často významně překonávají jejich energetické ztráty, zvýšeny (oproti řešení bez oken) o maximálně 2,4 % (zdroj Velux). Jedná se o malé navýšení, které hravě vykompenzují pozitiva, která střešní okna přinášejí. Mezi nimi i bezúdržbovost a možnost dálkového ovládání otevírání oken, která jsou leckdy umístěná v nedostupných výškách.

Porovnání prosvětlení bez střešního okna (vlevo) a se střešním oknem (vpravo)

Vizuální kapitál

Neméně podstatná je vizuální hodnota střešních oken. Díky výraznější prosvětlenosti opticky rozšiřují prostor, jsou proto vhodná nejen do vzdušných obývacích pokojů s otevřenými podhledy a přiznanými krovy, ale i do menších místností. Řešením může být i světelná šachta. Ta bývá aplikována kupříkladu do kuchyní, spojovacích chodeb a vstupních hal, kde by v opačném případě bylo prosvětlení řešeno uměle či zanedbatelným přívodem ze sousedních místností skrz prosklené dveře. Optické zvětšení interiéru umožňuje při výstavbě bungalovu volit i nižší obvodové zdivo. Střešní šachta či okno nad kuchyňským pracovním koutem umožňují na rozdíl od standardních oken umístit v místnosti i více závěsných úložných skříněk.

Rozdíly v požadované intenzitě

Není potřeba do každé místnosti přivádět maximum denního světla. Prostor schodiště vyžaduje intenzitu osvětlení cca 150 luxů, jídelna asi 300 luxů, zatímco ložnice až 500 luxů. Proč má být ložnice a hlavně ráno tolik prosvětlená? Bylo zjištěno, že doba, během níž na nás působí světlo nejvýrazněji, je 15–20 minut po probuzení. Tento časový úsek zásadně působí na nastavení biologických hodin člověka. Pokud je vystaven dostatečně intenzivnímu světlu, napomůže to nastartovat celý organizmus a ovlivní jeho fungování v průběhu celého dne. I proto, a ne pouze z estetických důvodů, je prospěšné osvětlit místnost uprostřed dispozice domu světlovodem (Velux TWR s integrovaným LED osvětlením). I v koupelnách či šatnách totiž mnozí tráví první chvíle poté, co vstanou.

Střešní okno v rámci vazníkového krovu

Střešní okna mohou cíleně osvětlit konkrétní prostor jako je kuchyňský kout či stůl v pracovně, do bungalovů lze instalovat i světelné šachty nebo světlovody, které jsou ideálně uplatnitelné ve spojovacích prostorech domu jako je schodiště. Rodinné domy, které se pyšní vzdušnými otevřenými prostory doplněné třeba působivými přiznanými dřevěnými vazníky, mohou využít propracovaných okenních systémů Velux a dodat prostoru dostatek denního světla a vytvořit pozoruhodný a praktický interiér.

Stínicí technika

Produkty Velux nezahrnují jen okna jako taková, ale též propracovaný systém okenního stínění. Jedná se jak o působivé interiérové roletky, tak o vysoce účinné exteriérové prvky. Je možné je ovládat jak manuálně, tak pomocí automatického inteligentního systému Velux Active. Ten reaguje na stisk tlačítka či hlasový pokyn. Zároveň spolupracuje se senzory vnitřní teploty, čidly zaznamenávající míru vlhkosti v interiéru a koncentraci CO2 a může být též propojen s předpovědí počasí.

Veškerá automatická nastavení stínicí techniky na oknech zabezpečují v interiéru zdravé klima (včetně redukce hluku). A to jak v létě, kdy zabraňují přehřívání interiéru, a tak úspěšně zastoupí i klimatizační jednotky, tak v zimě. Tehdy totiž zatažená roleta plní praktickou funkci další izolační vrstvy.

Standardní Velux střešní okno s trojsklem tak získává další „sklo” a tepelné ztráty jsou poníženy na minimum. Systém Velux Active na základě povelů řídicí jednotky také otevírá okno dle aktuální potřeby větrat. Ventilace je totiž další podstatný faktor, který bývá v bungalovech odsunut do pozadí. O tom ale až v příštím díle tohoto krátkého seriálu.

Související články

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: archiv Velux