Příklad kombinace integrovaných fotovoltaických střešních modulů (tzv. BIVP) se střešními okny. Zdroj: archiv VELUX

Solární energie a aktivní dům

Zdravé vnitřní klima, aktivní dům, přírodní stavitelství či čerpání přírodních, kupříkladu solárních zdrojů jsou témata, která hýbou světem stavitelství. Inovativní přístupy, jež čerpají ze zkušeností našich dávných předků, se nám ve spolupráci s moderními technologiemi jeví čím dál častěji jako ty jediné správné.

Integrace fotovoltaických modulů

Integrace fotovoltaických technologií do pláště či střešní krytiny budov se stává oblíbenou variantou v případě, že se majitelé nemovitosti rozhodnou pro vlastní výrobu elektrické energie s pomocí fotovoltaiky. Také české firmy dnes již běžně nabízejí odvětrávané fotovoltaické fasády či tašky, které nejen, že se mohou chlubit výtečným estetickým provedením, ale mimo to mnohdy disponují vyšším výkonem než doposud častěji využívané standardní střešní či fasádní panely.

Chata postavená poměrně nedávno v horském masivu Monte Rosa ve švýcarských Alpách má v jižní fasádě integrovány fotovoltaické články (na celkové ploše 122 m2). V přilehlém okolí budovy jsou také umístěny solární kolektory. Autor: makasana photo, Shutterstock

Aktivní dům = komfort člověka i přírody

Velmi důležité je však, kromě výroby elektrické energie ze slunečního záření, zajistit komfortní, a především zdravé vnitřní klima. Jde o hojně diskutované téma současnosti. Ještě nedávno byla investory preferována silná izolace; větrání drahého tepla, či klimatizacemi uměle produkovaného chladu bylo proto uživateli prakticky zapovězeno. Dnes se přistupuje spíše k budování tzv. aktivních domů, které aktivně vyrábí většinu energie potřebné ke svému provozu. Jde o domy téměř nezávislé na veřejných distribučních sítích. Využívají energii pocházející z přírody (ať už ze slunce, větru či biomasy), a to konkrétně z prostředí, v němž se nachází. Od známějšího pasivního domu se však liší přístupem, který nejen, že bere ohledy na přírodu, ale též apeluje na komfort obyvatel domu.

Základními pilíři, na kterých aktivní dům stojí, jsou proto:

  • dostatek denního světla v interiéru
  • maximální možná přirozená ventilace, a tedy přístup čerstvého vzduchu
  • dostatek vlastními zdroji vyrobené energie pro vlastní spotřebu
  • efektivní a ohleduplné hospodaření s vodními zdroji
  • využití materiálů, které nenarušují rovnováhu v přírodě (v ideálním případě recyklovaných či přírodního původu) a jejich nulová zdravotní nezávadnost a minimální produkce (nejen stavebního) odpadu
  • akustická pohoda

I takto prosvětleného interiéru lze dosáhnout, a to především střešními okny. Skrz ně dovnitř prostupuje nejvíce světla. Lze je přitom díky sadě VELUX Solar Integrator integrovat i do fotovoltaické střešní krytiny. Zdroj: VELUX

Integrace střešních oken do fotovoltaické krytiny

Výše uvedenými fakty se pravděpodobně inspirovala i společnost VELUX, která byla mimochodem první firmou, která vyslovila definici aktivního domu. V červnu letošního roku představila novinku v podobě nového systému lemování střešních oken. Motivací k vývoji tohoto produktu byl problém, se kterým se společnost setkávala právě u staveb, kde byly uplatněny moderní integrované fotovoltaické moduly. Zde totiž bylo obvykle velmi složité, ne-li nemožné, instalovat střešní okna. Nový produkt s názvem VELUX Solar Integrator však nyní umožňuje bezproblémovou integraci střešních oken do krytiny tvořené integrovanou fotovoltaikou. Jedná se o způsob, jak zajistit, aby šly ruku v ruce z přírodních zdrojů vyrobená elektrická energie a zdravé vnitřní klima v budově (zejména dostatek čerstvého vzduchu a světla). VELUX Solar Integrator respektuje modularitu fotovoltaických panelů a lze je propojit s širokým sortimentem vestavěných druhů. Výsledkem je optimální využití střechy jak uvnitř, tak vně se zcela minimálními ztrátami sluneční (ať už viditelné či neviditelné sálavé) energie.

Řešením je energetická sklizeň

Neobávejme se tedy nových technologií a pořiďme si zdravý dům. Mnohdy není zapotřebí ani vysokých investic. To, co příroda „vypěstovala“, je potřeba jen správně „sklidit“. Aktivní dům je návratem k tradicím a využitím maxima přírodních zdrojů. Zkuste to i vy.

Související články

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: Shutterstock, VELUX