Rodinný dům Řevnice

Parcela se nachází v nejvyšším patře obytné zástavby obce v údolí řeky Berounky. Tvar parcely je půdorysně i výškově členitý a středem parcely prochází terénní zlom. Umístění domu na parcele je voleno tak, aby vhodně definovalo související prostory, umožnilo dálkové výhledy a zároveň tak, aby se stavba vhodně včlenila do struktury okolní zástavby.

Základem konceptu je jednotraktový dům s dostatečně velkým obytným prostorem, volně napojeným na zahradu. Dům je osazen na hraně svahu, kolmo ke spádnici. Hlavní část domu tvoří podlouhlý kvádr, ke kterému jsou osazeny dvě menší hranolové hmoty. Určitá touha po abstrakci a elementárnosti se také projevila v minimalizaci počtu okenních otvorů. Na pozadí výsledného řešení je původní koncept, kdy jedna stěna místností je tvořena skleněnou plochou. Z konstrukčního hlediska se jedná o jednotraktový dům, který je funkčně rozdělen do několika polí.

Krajní pole při západní straně slouží jako vstupní část se zádveřím, další pole tvoří hlavní obytnou místnost s krbem, jídelnou a kuchyní. Třetí pole tvoří servisní část se schodištěm do patra a koupelnou uprostřed. Ve zbývající části jsou umístěny dva pokoje. Celý prostor přízemí je volně propojen s přilehlou terasou. V patře je na pravé straně schodiště ložnice navázaná na přilehlou koupelnu, na levé straně pracovna a střešní terasa. Fasáda je na jižní straně výrazně prosklená, odlehčuje tak stěnu do obytné zahrady a zajišťuje její pohodlné propojení s interiérem i dostatek světla uvnitř. Okno pracovny na západní straně umožňuje průchod na terasu umístěnou na ploché střeše domu. Okno, stejně jako terasa, směřuje k dalekým výhledům v údolí až na hrad Karlštejn. Koupelna je osvětlena střešním světlíkem, který přináší měkké rozptýlené světlo.

  • Kancelář: Jan Mareš, www.jma.cz
  • Autor: Ing. arch. Jan Mareš
  • Adresa: Řevnice
  • Zahájení projektu: 03/2011
  • Dokončení realizace: 2014

¹) Zpracováno z Česká cena za architekturu

Fotogalerie

Autor: tisková zpráva
Foto: Jiří Hurt