Tepelná čerpadla pro hotely, lázně a wellness

Tepelné čerpadlo odebírá teplo ze vzduchu, ochlazuje ho, a získaným teplem ohřívá vodu pro vytápění, teplovodní rozvody nebo pro bazény a wellness. Přečerpávání tepla z chladnějšího vzduchu na teplejší vodu vyžaduje elektrickou energii. Té je ale třeba vždy méně, než na přímý ohřev. A tím méně, čím je nižší teplota ohřívané vody. Je to ideální řešení pro ohřev vody v bazénech a wellness.

Účinnost tepelného čerpadla (TČ) vyjadřuje tzv. COP (z angl. Coefficient of Performance), který říká, kolikrát víc tepla, tzn. energie, bychom spotřebovali na přímý ohřev vody ve srovnání s energií dodanou tepelnému čerpadlu na to, aby vykonalo stejný ohřev. Normy, podle kterých se COP určuje, předepisují, jak teplý či studený je venkovní vzduch, z kterého čerpáme teplo, a na jakou teplotu ohříváme.

Proč uvažovat o tepelném čerpadle?

Konkrétní tepelné čerpadlo však pracuje s teplotou vzduchu, tedy zdrojem tepla, jehož teplota se v roce mění. Také vstupní a požadovaná teplota ohřívané vody bývá různá. Jiná je v rozvodech teplé vody, nižší ve vířivce a ještě nižší v plaveckém bazénu.

Obecně platí, že čím vyšší je teplota vzduchu, ze kterého TČ čerpá teplo, a čím nižší je požadavek na teplotu vody, tím je konkrétní COP (vztažený na konkrétní teploty, nikoliv normové) lepší. Odtud také plyne velká výhodnost použití tepelných čerpadel k ohřevu vody pro hotely, bazény a wellness.

Podle čeho vybírat dodavatele?

Rozhodujícími parametry by měla být hlučnost, délka záruky a dostupnost poprodejní péče. Zejména co se týká hlučnosti, je nezbytné navštívit předchozí instalace v podobných objektech. Prodloužená záruka je u některých dodavatelů již zahrnuta v ceně, jinde je za příplatek podmíněna pravidelnou platbou za prohlídky, což celkovou cenu navýší. U technické podpory je obrovskou výhodou připojení tepelných čerpadel přes internet na dispečink výrobce. To umožní okamžitou kontrolu a během 20 let životnosti zařízení ušetří hodně prostředků na případném cestovném.

Jak postupovat?

Domluvte si nezávaznou informační schůzku s technikem na čísle 606 511 511 nebo info@acond.cz. Společnost ACOND vám zdarma vypracuje návrhy možných řešení a spočítá úspory a návratnost investice.

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa se dne 23. května 2013 přijel podívat do Milevska na vzorovou instalaci tepelného čerpadla ACOND v bytovém domě se 40 byty. Zajímal se zejména o špičkovou ekonomiku provozu a rychlou finanční návratnost investice. Nejvíce ho překvapil bezhlučný chod zařízení. Na fotografii s ředitelem ACOND a.s.Jiřím Hanusem.

Tepelné čerpadlo ACOND

ACOND je česká společnost ve 100% rodinném vlastnictví. Vyrábí tepelná čerpadla jak pro rodinné domy, tak pro velké bytové domy včetně panelových. A nepochybně má co nabídnout i hotelům, lázním, krytým bazénům, zařízením wellness apod.

Tepelné čerpadlo pro teplo a teplou vodu celoročně za méně než 300 Kč/GJ! V bazénech a wellness centrech to může být i cena nižší. Proč tedy čerpadlo do těchto míst nepořídit. Vždyť především tam, kde se nabízejí vodní sporty a zábavy, se vždy hledá možnost ušetřit za ohřev vody bez ztráty zájmu zákazníků, které odrazuje studená voda.

Je důležité používat speciálně zkonstruovaná tepelná čerpadla pro daný účel. Např. pro panelové domy, zejména kvůli hlučnosti, vibracím, vysoké účinnosti a dlouhé životnosti. Nebo pro hotely a lázně, kde jsou jiné požadavky a priority. Součástí dodávky ACOND mohou být i solární termické panely, které dodávku teplé vody ještě více zvýhodní. To se opět týká hotelů, lázní, wellness apod.

Nedoporučuje se skládat velké projekty (hotely, panelové domy) z malých tepelných čerpadel pro rodinné domy.

Další dobrý důvod pro pořízení TČ je, že se cena tepla z centrálních výtopen bude nejspíš zvyšovat. Vedle necitlivého monopolního jednání přibyl fakt, že teplárnám a elektrárnám končí kontrakty na uhlí a nová cena uhlí může být až dvojnásobná. Navíc díky zateplování a odpojování větších zákazníků se snižuje odběr tepla, což tito dodavatelé dokáží řešit jen zvýšením cen. Od roku 2016 vstoupí v platnost nové emisní limity a teplárny a elektrárny jsou nuceny do dalších velkých investic. Což se opět projeví v ceně „dálkového” tepla.

O společnosti ACOND

Tato rodinná firma má za sebou již více než 18 600 instalací topných a chladicích systémů v ČR. Zajišťuje spolehlivý servis po celé České republice a obchodně a technicky vyškolených partnerů. Kvalitní výrobky, spokojení zákazníci a dobrá pověst je pro ni mnohem důležitější, než okamžitý zisk.

K tepelným čerpadlům je dodávána patentovaná regulace ACOND®Therm, což je jedinečný výsledek vlastního vývoje zvyšující komfort uživatele a hlavně celoroční účinnost tepelného čerpadla.

Autor:
Foto: Archiv firmy