Teplovodní krbové vložky, jako je tato typu HAKA 67/51W, se zpravidla umísťují do takzvané obestavby, jejíž součástí bývá také akumulační materiál.

Teplovodní krby jsou hitem. Objevují se v rodinných domech i rekreačních objektech

Návrat českých spotřebitelů k vytápění tuhými palivy s sebou přináší i rostoucí poptávku po krbových vložkách, zajišťujících kompletní ohřev vody v domácnosti. Sahají po nich zejména majitelé rodinných domů s minimálními tepelnými ztrátami, ale i uživatelé rekreačních objektů v případě, tráví-li v nich delší časové úseky.

Zatímco v minulých letech se lidé často zaměřovali na vytápění plynem či elektřinou, v posledních měsících se vracejí k tuhým palivům, nejčastěji ke dřevu. „Nárůst poptávky po systémech vytápění dřevem je enormní. Trend je přitom jasný, uživatelé letos více než v minulých letech upřednostňují akumulační teplovodní systémy, zejména pak krby, které jim zajistí vytopení celého objektu včetně vody. U tohoto řešení sledujeme nyní meziroční nárůst poptávky o třicet procent,” nastínil Michal Geisler, vedoucí obchodu společnosti Hoxter, která se zabývá výrobou teplovodních krbových vložek.

Teplovodní akumulační krby do svých domácností volí především majitelé rodinných domů. Není však vyloučeno ani jejich umístění v rekreačních objektech – pokud v nich uživatelé tráví delší časové úseky.

Teplovodní akumulační krby přitom do svých domácností volí především obyvatelé rodinných domů. „Tento typ objektů tvoří celých osmdesát procent případů, kdy je využit tento způsob vytápění. Zbytek připadá zejména na chalupy a jiné rekreační objekty, typicky však jde o luxusnější stavby vyšší hodnoty, ve kterých uživatelé tráví delší časové úseky,” uvedl Michal Geisler. Právě délka pobytu v daném objektu je přitom z hlediska efektivního využití teplovodního systému klíčová. Maximální ohřátí akumulačních nádrží a jejich plné využití totiž podle vedoucího obchodu společnosti Hoxter zpravidla zabere více času. I to je důvod, proč se teplovodní systémy objevují především v rodinných domech, kde lidé tráví času nejvíce.

Využívání v objektech s malými tepelnými ztrátami

Teplovodní krbové vložky se zpravidla umísťují do takzvané obestavby, jejíž součástí bývá také akumulační materiál, který následně sálá nakumulované teplo do místnosti. Zásadní součástí systému je však teplovodní výměník, jenž umožňuje ohřívání vody v připojených akumulačních nádobách. Tato voda po ohřátí směřuje do radiátorů či podlahového/stropního vytápění, vedle toho ji ale uživatelé ocení například i při sprchování či umývání nádobí. Krbová vložka se tedy stará o kompletní ohřev vody a vytápění v místnostech interiéru.

Většinu případů využití teplovodního krbu tvoří v současnosti domy s minimálními tepelnými ztrátami. Právě na tento typ staveb je systém primárně dimenzován, ať už větším použitím akumulačních prvků, či lepším odizolováním prosklení topeniště, ze kterého se neuvolňuje tolik tepelné energie do místnosti, a nepřetápí se tak interiér. „Tento faktor je důležitý zejména proto, že teplovodní krbové vložky umísťují uživatelé rodinných domů i rekreačních objektů často do obývacího pokoje. Přesněji na rozhraní obývacího pokoje a technické místnosti,” uvedl Petr Banasinski, jednatel společnosti Hoxter.

Zásadní součástí systému je teplovodní výměník, jenž umožňuje ohřívání vody v připojených akumulačních nádobách. Krbová vložka tak zastane jak kompletní ohřev vody, tak vytápění v interiéru.

Právě v tomto prostoru jsou pak umístěny akumulační nádrže spolu se dřevem na přikládání. „V těchto případech lidé využívají systém zadního přikládání, tedy z technické místnosti. Zadní dvířka jsou při pohledu zepředu přes prosklení prakticky neviditelná,” nastínil další trend jednatel společnosti Hoxter a dodal, že takové řešení lidem umožňuje udržovat obytné prostory čisté bez nutnosti skladovat v nich palivo.

Další nárůst zájmu na podzim?

Podle výrobců krbových a kamnových systémů lze přitom v letošním roce pozorovat i jiný, dosud nevídaný trend. „Mnohem více lidí než v minulosti se o zařízení či úpravu systému vytápění zajímá už nyní, v letních měsících. Dříve tyto záležitosti řešili zpravidla až začátkem topné sezony a zdaleka nejde jen o teplovodní krby. Lidé zároveň čím dál častěji přicházejí na to, že při dodržování základních pravidel správného spalování je vytápění v krbových či kamnových systémech velmi ekologické,” sdělil Michal Geisler.

Hlavní příčinou rostoucího zájmu o tato řešení je však v těchto měsících růst cen energií, který zůstává tématem i mimo topnou sezonu. „Bude velmi zajímavé sledovat, jak se nejen kamnářské odvětví vyrovná s očekávaným nárůstem poptávky okolo září a října, ke kterému každoročně dochází. Snažíme se být připravení, ale je otázkou, jestli nárůst poptávky zvládne celý trh,” uzavřel vedoucí obchodu společnosti Hoxter.

Autor: HOXTER
Foto: archiv HOXTER