Státní zámek Veltrusy je národní kulturní památkou. V současnosti prochází areál celkovou rekonstrukcí. Zdroj:mareksaroch.cz

Zámek Veltrusy prošel po povodních náročnou obnovou

Národní památkový ústav slavnostně otevřel zrekonstruované piano nobile barokního zámku Veltrusy. Dva nové prohlídkové okruhy umožňují nahlédnout do doby, kdy zámek vlastnil rod Chotků. V rámci oprav byly zpřístupněny interaktivní naučné dílny a odstraněny škody po povodních z roku 2002. Náklady na stavební obnovu zámecké budovy a jejího areálu, restaurátorské práce a specializované uměleckořemeslné práce se vyšplhaly na 44 milionů korun.

Zámek Veltrusy je považován za významné dílo vrcholného období baroka v Čechách. Piano nobile hlavní budovy (tj. vznešené patro zámku, kde se nacházejí reprezentativní místnosti) se návštěvníkům slavnostně otevřelo 24. července 2021. Dva nové prohlídkové okruhy nechají nahlédnout do doby, kdy zámek vlastnili Chotkové. Díky rozsáhlé obnově zámku byly současně odstraněny škody po ničivých povodních, které zámek postihly před 19 lety.

Poškození velkou vodou

Škody, které na zámku v roce 2002 voda napáchala, byly odhadnuty na 270 milionů korun. Co do objemu i výše škod se staly Veltrusy nejpostiženější památkou v České republice. [1] Nyní, po 19 letech, získávají Veltrusy svou původní podobu. Významným bodem celkové rekonstrukce byla oprava hlavního schodiště, které mělo po povodních narušenou statiku.   V hlavní budově došlo k rekonstrukci krovů pod hlavní kopulí nad hlavním sálem, což v praxi znamenalo vyvěšení celého stropu s freskou a štukovou výzdobou. Náročné byly také opravy střechy, omítek a krovů.

Veltruský přírodně-krajinářský park v jeho okolí patří mezi nejstarší v Evropě. V těsné blízkosti zámku protéká řeka Vltava. Ta měla během let významný podíl na utváření zámeckého areálu. Zdroj: Radko Voleman

Slavnostní otevření po 19 letech

Během prvního víkendu po otevření hlavní zámecké budovy měli návštěvníci jedinečnou příležitost si projít nové prohlídkové okruhy v rámci jedné průtočné prohlídky. Nově rekonstruované vyhlídkové okruhy nahlížejí do doby, kdy zámek vlastnil rod Chotků. Nesou názvy Zlaté časy ve službách císařovny a Rodinný život pana hraběte. 

V prvním zmiňovaném okruhu se nachází mj. hlavní sál a Salon Marie Terezie, upomínající na návštěvu samotné císařovny na zámku. Druhý okruh zavede návštěvníky do doby hraběte Jindřicha Chotka, jenž držel zámek v letech 1824-1865. Tehdy byly Veltrusy hojně navštěvovaným letním sídlem jeho početné rodiny. Nově rekonstruované prostory zvou do soukromých prostor pana hraběte a jeho starších dětí. Společně se zpřístupněním prvního patra hlavní zámecké budovy byla otevřena v prostorách bývalého špejcharu interaktivní naučná dílna – Laboratorium památkové péče, které seznamuje veřejnost s postupy obnovy památky. [2]

Součástí rekonstrukce jsou dva nové vyhlídkové okruhy nahlížející do doby, kdy zámek vlastnil rod Chotků. Zdroj: Národní památkový ústav

Zámek v době pandemie

I přes komplikace způsobené nouzovým stavem, karanténami a zákazy cestování se na zámku podařilo odvést velký kus práce. V rámci opravy hlavní budovy proběhly například obnovovací práce na štucích, freskách, restaurovaly se vzácné papírové i látkové tapety. Byla implementována technologická opatření zajišťující vhodné mikroklima. Pro každé okno bylo na míru vyrobeno zateplení, prostory byly odvlhčovány a vhodně temperovány.

Stranou nebyl ponechán ani park, který na rozdíl od zámku zůstal za doby pandemie bez omezení otevřen a zájem o něj byl enormní. Při jeho údržbě došlo i k přibližování dřeva za využití koňské síly.

Opravy se i přes problémy se statikou dočkala také zámecká vozovna. Zde započala oprava zazděných klenutých vrat. Ve vozovně byly otlučeny omítky, proražena zazděná okna a připojena kanalizace. Objekt bude po rekonstrukci sloužit svému původnímu účelu, tedy k parkování kočárů ale i aut. Tím ale výčet prací ani zdaleka nekončí. Rovněž vznikla projektová příprava pro budoucí rekonstrukce a využití objektů, například šestiboké nádrže v zahradnictví nebo jižní části hospodářského dvora. [3]

Zámek Veltrusy je významným dílem vrcholného období baroka v Čechách z období první poloviny 18. století. Autorství je připisováno významnému pražskému architektu italského původu Giovannimu Battistu Alliprandimu. Foto: archiv zámku Veltrusy

Dílo vrcholného baroka v Čechách

Samotný zámek s rozsáhlým parkem najdete v těsné blízkosti města Veltrusy, cca 25 km severně od Prahy. Jde o významné dílo z období vrcholného období baroka v Čechách z první poloviny 18. století. Autorství je připisováno významnému pražskému architektu italského původu Giovannimu Battistu Alliprandimu. Podle podoby zámku lze usuzovat, že byl stavěn po vzoru proslulého francouzského zámku ve Fontainebleau. [4]

Interiéry se nesou ve znamení barokního a rokokového bydlení české šlechty na venkovském sídle. Až do roku 1945 byl zámek v majetku Chotků  z Chotkova a Vojnína. Po druhé světové válce byl posledním majitelům zámek na základě Benešových dekretů zkonfiskován. V současnosti jsou Veltrusy pod správou Národního památkového ústavu. Na zámku a přilehlém parku často operují také filmaři.

Zdejší oranžerie byla vybudována na místě původně určeném pro jízdárnu. První skleněná budova z poloviny 18. století pak byla současně s empírovou přestavbou zámku nahrazena současnou zděnou stavbou obdélníkového půdorysu s devíti vysokými půlkruhově zaklenutými okny. Zdroj: rudnitskaya_anna, Shutterstock

Fotogalerie

Autor: Mgr. Kateřina Saidl
Foto: Shutterstock, www.npu.cz, archiv Zámku Veltrusy