Plechové krytiny a jejich využití pro dřevostavby

Mezi materiály, které se obecně velmi dobře doplňují a vytváří zajímavý celek, patří kovy a dřevo. V posledních letech je patrný trend využívat kovové střešní krytiny právě pro dřevostavby. Pro ty, které dřevo ve svém konceptu přiznávají i pro ty, které jsou dřevem tvořeny, ale není to na pohled patrné.

Mezi hlavní důvody musí zákonitě patřit samotná hmotnost těchto krytin. Pro celodřevěné konstrukce je přínosné, pokud je vnějším pláštěm střechy zbytečně nezatěžujeme. Nesporným plusem je i možnost pokládky na nízké sklony. Plechové krytiny, zejména ty hladké, skvěle a bezezbytku odvádí srážkovou vodu. Je proto možné koncipovat dům dle libosti zákazníka nebo projektanta, aniž by bylo třeba do střešní skladby přidávat další pojistná opatření, která stavbu komplikují a prodražují.

Krytina SRP Click

Mezi nejčastěji používané krytiny Lindab patří typ SRP Click. Jde o lamelovou krytinu se zaklapávacím zámkem. Díky chytrému řešení je možné krytinu bezpečně pokládat jak na latě, tak na plošný záklop. Lamely o šířce 500 mm jsou vyrobeny na celou délku krovu a bočně se spojují labyrintovým pružným zámkem. Ke konstrukci se lamela kotví pomocí obdélníkových otvorů, které umožňují dilatační pohyby lamely. Z hlediska rizika zatečení jde o velmi spolehlivou krytinu, poněvadž celistvost a spoje krytiny neumožňují pronikání vody pod krytinu. Nicméně je třeba při návrhu střešní skladby počítat s provětráním střešního pláště bezprostředně pod krytinou. Tím se eliminují možné projevy kondenzace, které obecně plechové krytiny provází. To je však shodné s jinými typy krytin a rovněž norma ČSN 731901 „Navrhování střech” nerozlišuje při doporučení dimenzí provětrání typ použité krytiny. Krytina SRP Click je založena na pružnosti materiálu, ze kterého je vyrobena. Ocelový plech si trvale ponechává pružnost ve spojích, což se pozitivně odráží v případě, že dojde k sesychání latí nebo krovů a mírným pohybům konstrukce. Nespornou výhodou krytiny SRP Click je i snadná pokládka založená na stavebnicové metodě. U jednoduchých střech je proto zcela běžné, že pokládku provádí montážníci, kteří montují celou dřevostavbu.

Výroba krytin

Obecně není žádné omezení použití plechových krytin pro dřevostavby nebo jiné montované stavby. Společnost Lindab dodává kromě samotných krytin i celokovové konstrukce staveb, které jsou s plechovými krytinami zcela kompatibilní. Současně mají ocelové montované stavby mnohé společné s dřevostavbami. Jde vždy o rychlou a suchou výstavbu, která není odvislá od ročního období. Plechové krytiny Lindab se až na výjimky (mrazy) montují po celý rok. U renomovaných firem, jakou je i Lindab s.r.o., je samozřejmostí, že se výrobky vyrábí přímo v ČR. Krytiny jsou vyráběny přímo na konkrétní stavbu tak, aby byly omezeny prostřihy a vícepráce na minimum. Díky lokální výrobě je příprava materiálu a dodání obvykle otázkou několika dní.

Skutečnost, že jsou kovy a dřevo v přirozeném souladu, dala vzniknout celé řadě zajímavých projektů. V Lindabu se však nezabýváme pouze vzhledem, ale také bezvadnou funkčností a dlouhou životností. Naše více než dvacetileté zkušenosti na českém trhu potvrzují, že tyto snahy nejsou marné.

Autor: Štěpán Lášek
Foto: Archiv firmy