Proč jsme vymysleli světlovod na přenos denního světla

Originální světlovody tento rok oslavily 25 let své existence v rodinných a komerčních stavbách po celém světě. I v České republice se tyto výrobky staly populárními a čím dál častěji se začleňují do nových, ale i existujících staveb.

Přínosy světlovodů pro uživatele jsou zřejmé. Zákazníci oceňují možnost realizace změny interiéru prostřednictvím denního světla, jiní se zaměřují na dosáhnutí dostatečného denního světla pro zrakovou a psychickou pohodu. V důsledku neustálého zvyšování energetických nároků, množství uživatelů světlovodů kladně hodnotí úsporu nákladů získanou výměnou umělého osvětlení za denní. Snižování energetických nákladů je spojené i se snižováním emisí CO2 v ovzduší, a tedy neustálý i boj tohoto století o zlepšení globálních podmínek pro život na zemi. Tvůrci originálních světlovodů také měli a neustále mají na mysli inovaci v oblasti osvětlování denním světlem. Desítky světových patentů našich inovátorů v této oblasti vedou nejen ke zlepšování a zdokonalování výrobků, ale slouží také jako podněty a podklady pro další bádání v oblasti vědy a techniky.

Schodiště ozářené denním světlem přispívá nejen k pohodě, ale i k bezpečnosti

Pro design

Prvotní myšlenkou při tvorbě originálního světlovodu je naplnění požadavků zákazníka na tvorbu interiérového designu. Rozehrát hru denního světla v místnostech, které se nacházejí ve středu stavby, je bez vedení denního světla nemožné. I pro tyto případy naši inovátoři vyvinuli materiál Spectralight® Infinity s nejdokonalejším vedením denního světla. Dosáhnout dostatečně účinného vedení denního světla ve svislé i vodorovné poloze na dlouhé vzdálenosti (až 40 metrů) bylo možné až po zdokonalení výsledků 20tileté práce ve vývoji a výrobě našich produktů. Dosud tento odrazný materiál nenajdete v žádném jiném odvětví výroby a průmyslu. Jak působí na zákazníka sluncem zaplavená kuchyně, jak vynikne denním světlem zalité schodiště, to zjišťujeme po každé instalaci světlovodu. Tmavé a pochmurné prostory zralé na přestavbu, po prosvětlení denním světlem ožívají a jejich uživatelé otvírají novou dimenzi prostoru ve svém interiéru. Tvořit design interiéru bez významného podílu denního osvětlení znamená neodkrýt skutečné tvary a hodnoty těchto prostor.

Světlovody hrají architektům do noty, chodba spojující denní a klidovou zónu je navíc prosvětlena mnohem lépe než okny

Pro zdravý životní styl

Zdraví člověka výrazně ovlivňuje jeho psychiku a stanovuje cesty jeho dalšího vývoje. Denní osvětlení je významným faktorem působícím na zdraví člověka. U denního osvětlení nehovoříme jen o dostatečných luxech na práci či čtení, ale musíme se zamyslet nad dostatečným nabuzením denním světlem. Interiérové prostory, které jsou ovlivňované přirozeným osvětlením s měnící se intenzitou a kvalitou denního světla, jsou nejen přirozené pro oko člověka, ale i pro jeho duševní pohodu. Interiér domácnosti, pro člověka žijícím ve zdravém životním stylu, není jen noclehárnou, ale i místem pro život. Dostatečně osvětlený interiér v kancelářských budovách dokáže stimulovat výkonnost pracovníků a ovlivnit jejich pracovní nasazení.

Rozptýlené denní světlo přicházející shora vytváří komfortní pracovní prostředí

Pro plnohodnotné naplnění vašich aktivit

Světlovody přivádějí dostatek denního světla pro všechny oddychové a sportovní aktivity v rodinných domech. Naplňují denním světlem knihovnu, posilovnu, ale i dětský pokoj. Zpříjemňují práci v kuchyni a dodávají eleganci jídelnímu prostoru. Dodávají pocit a vůni domova všude tam, kde je to potřebné.

Pro úsporu

Při návrhu originálního světlovodu se nezapomnělo ani na jeho ekonomickou stránku. Model návratnosti takovéto investice musí zahrnovat zohlednění přímých energetických úspor při využití denního světla. Dalšími úsporami takovýchto řešení jsou ve využití výborných tepelně-izolačních vlastností světlovodů a v neposlední řadě výrazný přínos pro kvalitu vykonávané práce nebo už vzpomínaných oddychových aktivit.

Tančírny, podobně jako tělocvičny či posilovny, jsou rozlehlé a ne vždy musí být stropy vysoko, okna ve stěnách potom nedokáží prostor rovnoměrně osvětlit. Řešením jsou světlovody

Pro další generace

Co při koupi originálního světlovodu děláme pro další generace? Ukazujeme našim dětem jak rozumně spořit, jak snižovat CO2 v ovzduší přímým snižováním spotřeby elektrické energie.

Pro inovaci

Originální světlovody už před dvaceti lety byly označené za pokrokové výrobky s vysokým přínosem pro design a zdraví člověka. Dnes po celosvětových zkušenostech s přiváděním denního světla těmito zařízeními můžeme říci, že přínos našich vývojářů a techniků pro technický pokrok je nezanedbatelný. Naše inovativní výrobky ovlivňují myšlení odborné i laické veřejnosti a poukazují na správnou cestu v oblasti denního prosvětlování budov.

Autor: Radomír Kučera
Foto: Archiv firmy