Polský hrad Malbork je největší cihlovou stavbou světa. Foto: konradkerker, Shutterstock

Obrazem: největší hrady světa

Hrady a hradní pevnosti jsou němými svědky naší bohaté historie a kultury. Často byly budovány celá staletí a většina z nich tvoří majestátní komplexy. Přinášíme výčet sedmi největších hradů světa, které stojí za to vidět.

Většina hradů a hradních komplexů byla vystavěna v rozmezí 11. až 16. století. Evropské hrady vznikaly už na přelomu 9. a 10. století. Stavěny byly hlavně z důvodu, aby poskytovaly základnu, z níž mohly být vedeny útoky a zároveň poskytovaly ochranu před nepřáteli. Současně ale sloužily jako centra administrativy a symbol moci.

Mnoho hradů se původně stavělo z hlíny a dřeva, později však byly tyto materiály nahrazeny kamenem. Druhý rozmach stavění hradů započal v 18. století, kdy se tyto stavby staly součástí romantického oživení gotické architektury.  Stanovit přesné pořadí hradů podle jejich velikosti není úplně snadné, jiná kritéria používá například Guinessova kniha rekordů a úplně jiná internetové encyklopedie. [1] My jsme se nakonec rozhodli využít seznam turistického portálu Touropia, který hrady seřadil dle jejich rozlohy, kterou zabírají. [2]

7. Budínský hrad — 44 674 m2

Sedmé místo v pomyslném žebříčku největších hradů světa zaujímá Budínský hrad (někdy též Královský palác), který se nachází v hlavním městě Maďarska — Budapešti. Původní hrad byl postaven v letech 1247–1265. O jeho rozkvět se v 15. století zasloužil Zikmund Lucemburský. Postupem času se z Budínského hradu stal jeden z největších gotických paláců na světě. Dalších přestaveb se komplex dočkal za vlády Matyáše Korvína, kdy dostal renesanční podobu. Hrad poté čekalo ještě několik důležitých rekonstrukcí. Ta poslední proběhla roku 2006. V současnosti je hrad jednou z nejnavštěvovanějších lokalit v Maďarsku. V rozsáhlém hradním areálu se nachází významné kulturní instituce, jako je Maďarské historické muzeum a Maďarská národní galerie.

Na ikonický Budínský hrad, někdejší palác a sídlo uherských králů, se lze dostat lanovkou z náměstí Clark Adám. Zdroj:ZGPhotography, Shutterstock

6. Spišský hrad — 49 485 m2

Pro šesté místo nemusíme chodit daleko a zůstaneme v Evropě – konkrétně na Slovensku. Spišský hrad je se svým půdorysem nejrozsáhlejší hradní zříceninou ve střední Evropě. Výstavba středověkého hradu na travertinovém kopci se datuje do počátku 12. století. Následně si prošel vpády nepřátelských voj­sk i četnými přestavbami.

Dnes se tady můžete projít po hradbách, vystoupat na vyhlídkovou věž nebo navštívit hradní mučírnu. Na své si přijdou také milovníci archeologických nálezů a historických zbraní (především z přelomu 15. a 16. století).

Spišský hrad byl postaven na vysoké skále pod horským průsmykem Branisko, kudy procházela stará obchodní cesta. Zdroj: Julia Kuznetsova, Shuttestock

5. Hohensalzburg — 54 523 m2

O něco větší svou rozlohou je hradní pevnost Hohensalzburg či chcete-li Horní zámek Salzburg, který se nachází na malém kopci ve stejnojmenném rakouském městě.  Majestátní stavba dohlíží na Salzburg již od 11. století. Původně hrad sloužil především k obraně města a jako sklad soli a vězení. Pevnost Hohensalzburg se nikdy nepovedlo dobýt. Dnes se sem můžete vydat prosklenou lanovkou, jež nabízí nezapomenutelný panoramatický výhled. Při návštěvě pevnosti můžete také nahlédnout do středověkých knížecích komnat či hradních muzeí.

Hohensalzburg se tyčí vysoko nad střechami starého města a patří k největším zachovalým hradním komplexům v Evropě. Zdroj: Kanuman, Shutterstock

4. Windsor — 54 835 m2

V těsném závěsu za Salzburským hradem je Windsor. Spolu s Buckinghamským palácem a Palácem Holyrood v Edinburghu patří do skupiny tří oficiálních královských rezidencí. Jeho historie se začala psát již v roce 1075. Původně šlo o dřevěný hrad, který měl hlavně obrannou funkci. To se začalo měnit až za vlády Jindřicha II., který dal vystavět několik prvních kamenných staveb, k nimž patří i dodnes zachovalá kamenná věž. V průběhu dějin byl hrad několikrát přestavován a rozšiřován. Karel II. zde dal vybudovat zcela nové části – například apartmá s unikátními stropními malbami. V roce 1995 stavbu zachvátil požár. Během následujících pěti let byl Windsor navrácen do své původní krásy. Typickými znaky windsorské novogotiky je tupé zakončení budov a věží, na jejichž vrcholcích najdeme zubaté cimbuří. Dalším typickým prvkem je tzv. tudorovský oblouk.

Windsor je městem a současně majestátním královským sídlem, který si oblíbila královna Alžběta II. Zdroj: Ververidis Vasilis, Shutterstock

3. Pražský hrad — 66 761 m2

Na úctyhodném třetím místě – co se rozlohy týče – se nachází náš Pražský hrad. Podle Guinessovy knihy rekordů je dokonce považován za největší starobylý hrad na světě. Od 9. století byl sídlem českých knížat, později králů.  Do jeho podoby postupnými přestavbami zasahovaly střídající se stavební slohy. Raně středověké hradiště bylo opevněno příkopem a valem z hlíny a kamení. Hrad začal vzkvétat za vlády Karla IV. V jeho zvelebování pokračoval i jeho syn Václav IV. Po husitských válkách zahájili opravy Pražského hradu Jagellonci. Habsburkové ho následně přestavěli v renesanční sídlo. Přestavba Hradu vyvrcholila za vlády Rudolfa II., který jej začal proměňovat v majestátní středisko a chloubu říše. Výraznou změnu siluety Pražského hradu přinesl novogotický sloh, v němž byla v letech na přelomu 19. a 20. století dostavěna katedrála sv. Víta s dvouvěžovým západním průčelím. Poslední větší úpravou prošel Pražský hrad v první polovině 20. století, kdy byl přestavěn na prezidentské sídlo.

Budovy Pražského hradu zastupují všechny architektonické styly minulého tisíciletí. Zdroj: TTstudio, Shuttestock

2. Mehrangarh — 143 591 m2

Při udělování místa druhého se konečně dostáváme za evropské hranice. Druhým největším hradním komplexem světa je totiž pevnost Mehrangarh v indickém Džopúru. Pevnost, jejíž historie se začala psát v první polovině 15. století, leží na zhruba 120 metrů vysokém kopci nad městem. Zajímavostí je, že celá pevnost byla postavena z kamene. Ten pocházel přímo ze skály, na níž ji budovali. Majestátní stavba nemá jen obrannou funkci, ale ukrývá i několik paláců, které se pyšní bohatým zdobením.

Indická pevnost Mehrangarh je obklopena impozantními silnými zdmi. Zdroj: Roop_Dey, Shutterstock

1. Malbork — víc než 250 000 m2

A konečně, prvenství získává Křižácký hrad Malbork, který se rozléhá na severu Polska. Zároveň se jedná o největší cihlovou stavbu světa. Tato impozantní stavba v gotickém stylu byla postavena v první polovině 13. století německými rytíři, kteří ji využívali jako své sídlo. Hrad byl postaven z pálených cihel Zendrowek, jež nahradily běžně používaný kámen. Hrad byl sídlem velmistrů do roku 1457 a v této době byl také výrazně rozšířen. V 18. století se opevnění Malborku začalo rozebírat pro výstavbu domů v okolí a hradu dokonce hrozilo kompletní zbourání.  Přestože Malbork utrpěl za staletí mnoho škod způsobených cizími vojsky včetně Rudé armády na konci 2. světové války, dnes je atraktivní a zachovalou památkou.

Pevnost Malbork patří k nejnavštěvovanějším místům v Polsku. Nejvíce ceněnou částí komplexu je Palác velmistrů. Zdroj: konradkerker, Shutterstock

Autor: Mgr. Kateřina Saidl
Foto: Shutterstock