Bazilika Navštívení Panny Marie aneb „královna Moravy“ má silného genia loci a spousta párů si zde každoročně řekne své ano. Inspirovalo se zde i několik umělců jako J. Wolker, K. Svolinský, B. Dvorský a další. Zdroj: Mitzo

Rekonstrukce na Svatém Kopečku: V oblíbeném cíli milovníků baroka i tisíců poutníků budou veřejnosti zpřístupněna nová místa

Na Svatý Kopeček, na jehož vrcholu stojí bazilika Navštívení Panny Marie, míří ročně tisíce obdivovatelů barokní krásy i poutníků. Svatý Kopeček naleznete asi osm kilometrů za Olomoucí. Toto poutní místo, které patří k nejznámějším v Česku, bylo v roce 2018 prohlášeno národní kulturní památkou. Ve stejném roce začala také jeho rozsáhlá oprava.

Velkolepá stavba s dvouvěžovým průčelím je dominantou Olomouckého kraje. V roce 2018 byl areál prohlášen národní kulturní památkou České republiky. Historie poutního místa se začala psát již na počátku 17. století, kdy Evropou zmítala třicetiletá válka. Vznik Svatého Kopečku je spojen se jménem olomouckého obchodníka s vínem – Jana Andrýska, který slíbil vystavět na kopci nad městem kapličku. Ta se záhy stala populárním místem pro modlitby.

Legenda praví, že při hledání místa pro budoucí kapli přišel Andrýsek na kopeček podobající se místu, na němž se mu Matka Boží zjevila ve snu. V roce 1669 byla kaple nahrazena kostelem a do nově vysvěceného objektu začalo každoročně putovat stále více poutníků. Kolem roku 1700 se jejich počet vyšplhal až ke 130 tisícům za rok. V roce 1732 proběhly ve svatostánku dvě velké barokní slavnosti, které přilákaly asi 100 tisíc poutníků.

V roce 1990 se na Svatý Kopeček opět vrátili premonstráti, kteří pokračují dodnes v jeho zvelebování. Roku 1995, když poutní místo navštívil papež Jan Pavel II., byl kostel povýšen na "baziliku minor". Stejné označení má v Česku jen 15 staveb. Na pilíři baziliky je od 17. května 2015 umístěn relikviář s ostatky sv. Jana Pavla II. Bazilika je nyní ve správě Strahovského kláštera.

Bazilika se nachází v areálu premostrátského proboštství na Svatém Kopečku u Olomouce. Na Svatém Kopečku je také vybudovaná naučná stezka. Zdroj: Martin Mecnarowksi

Unikátní architektura i působivé interiéry

Svou polohou, architekturou a výtvarnou výzdobou interiéru patří bazilika mezi mimořádně zdařilé barokní stavby. Chrámové průčelí chrámu má promyšlenou koncepci, je totiž členěno pilastry na tři pole. Dolní části průčelí dominuje portál s cennými barokními sochami. Horní části vévodí kamenná plastika Panny Marie svatokopecké s Ježíšem. Interiér chrámu je charakteristický svou prostorností a bohatou výtvarnou výzdobou, jež byla zhotovována ve dvou etapách.

Na výzdobě interiéru chrámu se podílela řada místních i cizích malířů a sochařů – například Josef Winterhalter, Jiří Antonín Heinz a Michael Zürn. Nejprve byla vyzdobena klenba a následně v letech 1722-1732 plochy od chrámové římsy dolů. Chrámu vévodí mohutná kopule i unikátní architektura hlavního oltáře, který upoutá pohled hned po vstupu do chrámu. Za chrámem pokračuje stavba otevřeným půlkruhovým ambitem s oválnou kaplí Jména Panny Marie, jež tvoří rozsáhlé nádvoří. Dalším zajímavý objektem areálu jsou také svaté schody přiléhající k presbytáři chrámu.

Krajské město Olomouc nabízí nádherné historické centrum. Zdroj: 54115341

Dosud největší rekonstrukce areálu je u konce

V bazilice Navštívení Panny Marie probíhají od roku 2018 restaurátorské a stavební práce, které se po téměř dvou letech blíží k závěru. Cílem projektu bylo provedení rozsáhlé revitalizace klášterního areálu. Restaurátoři se snažili navrátit památce původní barokní podobu. Rozsáhlé opravy se vyšplhaly k částce 100 milionů korun.

Díky rekonstrukci budou nově přístupná i ta místa, do kterých byl doposud vstup zakázán. Chrám může veřejnost navštívit denně od 8:30 do 17 hodin. Hlavní poutě na Svatý Kopeček se pravidelně konají na svátek Navštívení Panny Marie (31. 5.) a dále v neděli po svátku Nanebevzetí Panny Marie (15. 8.).

Legendární bazilika i ZOO

Při návštěvě Olomouce nezapomeňte navštívit dále například hrad Bouzov, Šternberk nebo církevní památky, kterých je v tomto kraji opravdu mnoho. Jmenovat lze Kostel sv. Gorazda či monumentální Katedrálu sv. Václava. Na Svatém Kopečku se také nachází ZOO Olomouc o ploše 22 ha, která zde stojí od 50. let 20. století. Olomoucká ZOO patří k těm nejhezčím na Moravě. ZOO mimo jiné nabízí i prohlídku 32 metrů vysoké vyhlídkové věže, z níž lze pozorovat nejen zvířata v ZOO, ale i město Olomouc. Oblast na úpatí Hrubého Jeseníku, kde se Svatý Kopeček nachází, je taktéž provázána množstvím tras pro pěší i cykloturistiku.

Související články

Autor: Kateřina Slezáková
Foto: Shutterstock